Ł
Hornjoserbsce flex   •  Handrij m PN Andreas

flex   •  Handrijow|y

siehe Deutsch Andreaskreuz TermNab Subst

(swjateho) flex Handrijowy flex 1 křiž m

flex   •  laphandrij m zestarjowace

siehe Deutsch Haderlump DOW 1989/1991

lumpak , lapak , wotlěpjer ~ja , slěpc , veraltd. laphandrij

Hornjoserbsce flex   •  Handr m ds.||PN (↑ Handrij) Andreas
Hornjoserbsce flex   •  handikap ~a m Handikap
Hornjoserbsce flex   •  handl ~a m wobch. (*↑ wikowanje / wikowarstwo / wobchodnistwo) Handel
Hornjoserbsce flex   •  handy ~ja m Handy
flex   •  handikapow|e

siehe Deutsch Ausgleichsrennen TermSpo Subst

flex handikap m

flex handikapowe flex wubědźowanje n

flex   •  handikap m

siehe Deutsch Ausgleichsrennen TermSpo Subst

flex handikap m

flex handikapowe flex wubědźowanje n

flex   •  handling m

siehe Deutsch Dateihandling TermInf Subst

flex datajowy flex handling m

flex   •  handl m

siehe Deutsch Deal SNL Subst

flex deal m

flex handl m

flex   •  handout m

siehe Deutsch Handout TermInf Subst

flex handout m

flex předłoha f

siehe Deutsch Handout SNL Subst

flex handout m

flex předłoha f

flex   •  handy ~ja m

siehe Deutsch Handy SNL Subst

siehe Deutsch Miniaturhandy SNL Subst

flex 2 miniaturny flex handy m GSg handyja

siehe Deutsch Mobiltelefon SNL Subst

flex 2 mobilny flex telefon m

flex handy m GSg handyja

flex   •  handikapowan|y

siehe Deutsch gehandikapt DOW 1989/1991

handikapowany

flex   •  handikap|ować ip

siehe Deutsch handikapen DOW 1989/1991

handikapować , zhandikapować p

flex   •  handlersk|i

siehe Deutsch händlerisch DOW 1989/1991

wikowarski , umg. handlerski

flex   •  handler m wobch.

siehe Deutsch Händler DOW 1989/1991

wikowar ~ja , umg. handler ~ja

(Kleinhändler) małowikowar ~ja , małowobchodnik , veraltd. klamar ~ja

flex   •  handlowanj|e n

siehe Deutsch Feilscherei DOW 1989/1991

wikowanje , handlowanje

flex   •  handl|ować ip wobch.

siehe Deutsch feilschen DOW 1989/1991

wikować , umg. handlować

siehe Deutsch handeln DOW 1989/1991

1.

(Handel treiben, verhandeln) wikować , umg. handlować ; ~ z akcijemi, ~ wo płaćiznu twory, ze sobu ~ njedać

(Handel treiben) wobchodować

2.

(tätig sein, behandeln, gehen) jednać ; nětko je čas ~, film jedna wo napjatych dyrdomdejach, wo tutón pad so njejedna

(vorgehen) postupować , postupić p

(wirken) skutkować ; nach etw. h. so měć po čim; ~ po předpismje; sich um etw., jmdn. h. hić dźe/być wo čo, wo koho

siehe Deutsch herunterhandeln DOW 1989/1991

d. zhandlować p / handlować

Quelle: herunter~ DOW 1989/1991

dele

Hornjoserbsce flex   •  handicap m
Hornjoserbsce flex 1   •  backhand ~y f Backhand
Hornjoserbsce flex   •  forehand ~y f Forehand
flex 2   •  backhand m

siehe Deutsch Backhand SNL Subst Tennis

flex   •  secondhandshop m

siehe Deutsch Secondhandshop SNL Subst

flex předawarnja f trjebanych tworow

flex předawarnja f tworow z druheje ruki

flex secondhandshop m

flex   •  nahandl|ować p wobch.

siehe Deutsch einhandeln DOW 1989/1991

1.

(einkaufen) kupić p , kupować , nakupić p , nakupować , distr. znakupować p ; za tuni ćikot hódnotne twory ~

2.

sich etw. Schönes e. sej naparać p / umg. sej nahandlować p něšto ; ty sy sej něšto naparał

flex   •  wothandl|ować p,ip wobch.

siehe Deutsch abfeilschen DOW 1989/1991

wotwikować p / ip , umg. wothandlować p / ip ; komu wobsydstwo, něšto hriwnow wot płaćizny ~

siehe Deutsch abhandeln DOW 1989/1991

1.

a)

(nach Verhandlungen abkaufen) wuwikować p ; jemu mólbu tunjo ~

b)

(herunterhandeln) wotwikować p / ip , umg. wothandlować p / ip , veraltd. wotrazyć p (z płaćizny / na płaćiznje) ; wón sej ani pjenježka wotwikować njeda, njehodźi da so při tajkim pjenjezu něšto wotrazyć

2.

(behandeln) wobjednać p , wobjednawać , pojednać p wo čim

flex   •  wuhandl|ować p,ip

siehe Deutsch kuhhandeln DOW 1989/1991

handlować , wuhandlować p / ip

Quelle: Kuh~ DOW 1989/1991

kruwjacy

flex   •  zhandikap|ować p

siehe Deutsch handikapen DOW 1989/1991

handikapować , zhandikapować p

flex   •  zhandl|ować p

siehe Deutsch herunterhandeln DOW 1989/1991

d. zhandlować p / handlować

Quelle: herunter~ DOW 1989/1991

dele

Hornjoserbsce flex   •  merchandisingow|y
Hornjoserbsce flex   •  Han|a ~y f PN Anna, Hanna
Hornjoserbsce   •  hańba indekl. beschämend; to je ~ das ist beschämend
Hornjoserbsce flex   hańb|a ~y f 1. Schande, Schmach; 2. Scham
Hornjoserbsce flex   •  hańbićiwosć ~e f Schamhaftigkeit, Verschämtheit
Hornjoserbsce flex   •  hańbićiw|y schamhaft, verschämt
Hornjoserbsce flex   •  hańbn|y schändlich, schmachvoll
Hornjoserbsce   flex   •  hańb|ować so ~uju so, ~uješ so ip sich schämen

Hornjoserbsce flex   •  hańbow|y Scham-; ~e kosmy pl Schamhaare
Hornjoserbsce flex   •  hangar ~a m Hangar (lětadłowa hala)
Hornjoserbsce flex   •  hanibnic|a ~y f zest. (*↑ wonječesćerka) Schänderin

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!