Ł
Hornjoserbsce flex   •  Anton m PN (→ Antonij) Anton

Deutsch

Antonym DOW 1989/1991

antonym , opozitum

Hornjoserbsce flex   •  antonym ~a m rěč. Antonym
Hornjoserbsce flex   •  antonymn|y antonym
Hornjoserbsce flex   •  antonymow|y Antonym-
Hornjoserbsce flex   •  Antoni|a f PN (↑ Antonija) Antonia, Antonie
Hornjoserbsce flex   •  Antonij m PN Antonius
Hornjoserbsce flex   •  Antonij|a f PN Antonia, Antonie
Hornjoserbsce flex   •  Antonin m PN (→ Anton) Antonin
Deutsch

Kanton DOW 1989/1991

kanton

Hornjoserbsce flex   •  kanton ~a m Kanton (zwjazkowy kraj, mj. dr. w Šwicarskej)
Deutsch

Kantonist DOW 1989/1991

ein unsicherer K. njewěsty / njespušćomny kmótr / kadla / kantonist

Hornjoserbsce flex   •  kantonaln|y kantonal
flex   •  kantonist|a m

siehe Deutsch unsicher DOW 1989/1991

njewěst|y ; ~e indicije, ~y na nohomaj, prašenje je jeho ~eho činiło, im unsichern sein sej ~y być

(unzuverlässig) njespušćomny ; wón je tajki ~ kantonista; u. auf den Beinen sein chabłać, so čumpać, abwertend so šmjatać

(zitterig) třepotat|y ; z ~ej ruku

(unerfahren) njenazhonity ; ~ šofer; u. sein wěsty/spušćomny/nazhonity nje|być ~jsym; u. machen (in Unruhe bringen) znjeměrnić p, znjeměrnjeć, znjeměrnjować, znjepokojić p, znjepokojeć, znjepokojować; cyłu wokolinu ze swojimi worakawstwami ~

flex   •  kantonist m

siehe Deutsch Kantonist DOW 1989/1991

ein unsicherer K. njewěsty / njespušćomny kmótr / kadla / kantonist

Hornjoserbsce flex   •  antologij|a ~e (sg dat || lok antologiji) f Anthologie
Hornjoserbsce flex   •  antologijow|y Anthologie-
Hornjoserbsce flex   •  antologisk|i anthologisch
Hornjoserbsce esperant|o ~a n || m Esperanto
flex   •  belkant|o m

siehe Deutsch Belkanto DOW 1989/1991

belkant|o ~a m

  •  Santo indekl.

siehe Deutsch Santo Domingo Datowa banka geografiskich eksonymow

Santo flex Domingo

Hornjoserbsce flex   •  Monsant|o m
Hornjoserbsce adjutantow|y || adjutantsk|i Adjutanten-
Hornjoserbsce flex   •  bantow|y Band-
Hornjoserbsce flex   •  bažantow|y Fasanen-; ~e pjero Fasanenfeder
Hornjoserbsce flex   •  brilantow|y Brillant-; ~y pjeršćeń Brillantring
Hornjoserbsce dejmantn|y || dejmantow|y (*↑ diamantny / diamantowy) wys. diamanten, Diamant-; ~y kwas diamantene Hochzeit
Hornjoserbsce diamantn|y || diamantow|y diamanten, Diamant-
Hornjoserbsce flex   •  dominantow|y Dominant-
Hornjoserbsce flex   •  elefantow|y (↕ słonowy) Elefanten-
Hornjoserbsce flex   fantom ~a m 1. (*↑ błudmo) Phantom; 2. med. Phantom (napodobnjenje dźěla ćěła abo organa za pospyty resp. wučbu)
Hornjoserbsce flex   •  garant|ować ~uju, ~uješ ip (*↑ rukować) garantieren
Hornjoserbsce implant(ěr)|ować ~uju, ~uješ ip implantieren
Hornjoserbsce flex   •  kantor ~a m Kantor
Hornjoserbsce flex   •  kantor|ić ~ju, ~iš, pret ~jach, ~ješe ip als Kantor tätig sein
Hornjoserbsce flex   •  kantork|a ~i f Kantorin
Hornjoserbsce flex   •  kantorstw|o ~a n Kantorei
Hornjoserbsce flex   •  konsonantow|y (↕ sobuzwukowy) Konsonanten-
Hornjoserbsce flex   •  kwantow|y Quanten-; ~a teorija Quantentheorie
Hornjoserbsce flex   •  pantolet|a ~y f Pantolette
Hornjoserbsce flex 2   •  pantomim|a ~y m wos. Pantomime
Hornjoserbsce flex 1   •  pantomim|a ~y f Pantomime (předstajenje)
Hornjoserbsce flex   •  pantomimik|a ~i f Pantomimik

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!