Ł
Hornjoserbsce flex   •  Adrijan m PN Adrian, Adrianus

Hornjoserbsce flex   •  Adrijan|a f PN Adriana
Hornjoserbsce flex   •  Adrij|a ~e (sg dat || lok Adriji) f (skr. → Adrijatiske morjo) (*↑ Jadran) die Adria
Hornjoserbsce flex   •  adrijatisk|i (*↑ jadranski) adriatisch; Adrijatiske morjo das Adriatische Meer
flex   •  Adrijatisk|e

siehe Deutsch Adria SNL Subst Adriatisches Meer

flex Adrija f

flex Jadranske flex morjo n

flex Adrijatiske flex morjo n

flex Jadran m

siehe Deutsch Adriatisches Meer SNL Subst Adria

flex Adrija f

flex Adrijatiske flex morjo n

flex Jadranske flex morjo n

flex Jadran m

flex   •  Adrij|a f

siehe Deutsch Adriatisches Meer TermGeo Subst NP: Gewässer

flex Adriatiske flex morjo n

flex Adrija f

flex Jadranske flex morjo n

siehe Deutsch Adria SNL Subst Adriatisches Meer

flex Adrija f

flex Jadranske flex morjo n

flex Adrijatiske flex morjo n

flex Jadran m

siehe Deutsch Adriatisches Meer SNL Subst Adria

flex Adrija f

flex Adrijatiske flex morjo n

flex Jadranske flex morjo n

flex Jadran m

Hornjoserbsce flex   •  hadrij|a ~e (sg dat || lok hadriji) f Streit, Zank
flex   •  Adriatisk|e

siehe Deutsch Adriatisches Meer TermGeo Subst NP: Gewässer

flex Adriatiske flex morjo n

flex Adrija f

flex Jadranske flex morjo n

flex   •  adriatisk|i

siehe Deutsch adriatisch DOW 1989/1991

adriatiski , veraltd. jadranski

Hornjoserbsce flex   •  Adrian m PN (↑ Adrijan) Adrian, Adrianus
Hornjoserbsce flex   •  Adrian|a f PN (↑ Adrijana) Adriana
  •  faladri interj.

siehe Deutsch valleri DOW 1989/1991

v., vallera faladri , faladra

Hornjoserbsce flex   •  jadriwosć ~e f Kernigkeit
Hornjoserbsce flex   •  jadriw|y kernig, gehaltvoll
Hornjoserbsce flex   •  kadrilj|a ~e (sg dat || lok kadrili) f (↕ kwadrilja) Quadrille (reja)
Hornjoserbsce flex   •  kwadrig|a ~i f Quadriga (štyrizapřah w antice)
Hornjoserbsce flex   •  kwadrilion ~a m Quadrillion (štwórta potenca miliona)
Hornjoserbsce flex   •  kwadrilj|a ~e (sg dat || lok kwadrili) f (↕ kadrilja) Quadrille (reja)
Hornjoserbsce flex   •  Madrid ~a m ON Madrid (stolica Španiskeje)
Hornjoserbsce flex   •  Madridsk|i Madrider …
Hornjoserbsce flex   •  Madridźan ~a m Madrider, Madrilene
Hornjoserbsce flex   •  Madridźank|a ~i f Madriderin, Madrilenin
Hornjoserbsce flex   •  madrigal ~a m hudź. Madrigal (wjacehłósny spěwny kruch)
Hornjoserbsce flex   •  madrigalow|y Madrigal-; ~y chór Madrigalchor
Hornjoserbsce flex   •  sadrin|a ~y f Stuck
Hornjoserbsce flex   •  wujadr|ić ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p auskernen
flex   •  kwadrilion m

siehe Deutsch Quadrillion SNL Subst

flex   •  zadribbl|ować p

siehe Deutsch eindribbeln TermSpo Verb

flex   •  hadrišć|o n zest.

siehe Deutsch Scheuertuch DOW 1989/1991

hadrješćo , veralt. hadrišćo

Quelle: Scheuer~ DOW 1989/1991

rjedźerski , rjedźenski

flex   •  nadrill|ować p,ip njeprawop. (↑ nadrilować)

siehe Deutsch eindrillen DOW 1989/1991

nadrillować p/ip ; wojakam slepu posłušnosć ~

flex   •  sadrinow|y

siehe Deutsch Stuck~ DOW 1989/1991

stukowy , buchspr. sadrinowy

siehe auch: Stuckarbeit Stuckdecke stuckverziert

flex   •  zadrišć|eć p

siehe Deutsch gellen DOW 1989/1991

(schrill tönen) drišć|eć ~i , delim. zadrišć|eć ~i p , wrěšć|eć ~i , delim , zawrěšć|eć ~i p , selt. frinč|eć ~i

(dröhnen) rž|eć ~i , delim. zarž|eć ~i p ; cyły dom ržeše wot hary mašiny; die Ohren g. wuši zastupujetej

Hornjoserbsce flex   •  alpsko-adriatisk|i (↑ alpsko-adrijatiski)
Hornjoserbsce flex   •  Viadrin|a f
Hornjoserbsce flex   •  adrenalin ~a m med. Adrenalin
Hornjoserbsce flex   •  adres|a ~y f Adresse
Hornjoserbsce flex   •  adresant ~a m Adressant
Hornjoserbsce flex   •  adresat ~a m Adressat
Hornjoserbsce flex   •  adresatk|a ~i f Adressatin
Hornjoserbsce flex   •  adresnik ~a m Adressbuch

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!