Ł

Suche Lexeme mit gleicher Flexion wie nadorganizacij|a f

Hornjoserbsce flex   •  aberacij|a ~e (sg dat || lok aberaciji) f (*↑ wotchilenje) Aberration
Hornjoserbsce flex   •  ablacij|a ~e (sg dat || lok ablaciji) f geol. Ablation (wotnošenje pódy)
Hornjoserbsce flex   •  ablacij|a ~e (sg dat || lok ablaciji) f med. Ablation (pušćenje brónicy)
Hornjoserbsce flex   •  ablaktacij|a ~e (sg dat || lok ablaktaciji) f med. Ablaktation
Hornjoserbsce flex   •  abrazij|a ~e (sg dat || lok abraziji) f geol. Abrasion (wotnošenje brjoha přez přiwal žołmow)
Hornjoserbsce flex   •  abrewiacij|a ~e (sg dat || lok abrewiaciji) f Abbreviatur
Hornjoserbsce flex   •  absolucij|a ~e (sg dat || lok absoluciji) f Absolution
Hornjoserbsce flex   •  absorpcij|a ~e (sg dat || lok absorpciji) f Absorption
Hornjoserbsce flex   •  abstrakcij|a ~e (sg dat || lok abstrakciji) f Abstraktion
Hornjoserbsce flex   •  acalej|a ~e f bot. Azalee
Hornjoserbsce flex   •  adapcij|a ~e (sg dat || lok adapciji) f (*↑ adaptacija) Adaption
Hornjoserbsce flex   •  adaptacij|a ~e (sg dat || lok adaptaciji) f Adaptation
Hornjoserbsce flex   •  adhezij|a ~e (sg dat || lok adheziji) f Adhäsion (k sebi wjazanje maćiznow abo ćělesow)
Hornjoserbsce flex   •  adicij|a ~e (sg dat || lok adiciji) f mat. Addition
Hornjoserbsce flex   •  adjektiwizacij|a ~e (sg dat || lok adjektiwizaciji) f Adjektivierung
Hornjoserbsce flex   •  adjunkcij|a ~e (sg dat || lok adjunkciji) f rěč. Adjunktion
Hornjoserbsce flex   •  administracij|a ~e (sg dat || lok administraciji) f Administration
Hornjoserbsce flex   •  adopcij|a ~e (sg dat || lok adopciji) f Adoption
Hornjoserbsce flex   •  Adrij|a ~e (sg dat || lok Adriji) f (skr. → Adrijatiske morjo) (*↑ Jadran) die Adria
Hornjoserbsce flex   •  adsorpcij|a ~e (sg dat || lok adsorpciji) f Adsorption
Hornjoserbsce flex   •  adwerbializacij|a ~e (sg dat || lok adwerbializaciji) f rěč. Adverbialisierung
Hornjoserbsce flex   •  aerologij|a ~e (sg dat || lok aerologiji) f Aerologie
Hornjoserbsce flex   •  afekcij|a ~e (sg dat || lok afekciji) f med. Affektion (nadpad organa přez rozbudźerje chorosće)
Hornjoserbsce flex   •  afektacij|a ~e (sg dat || lok afektaciji) f Affektation
Hornjoserbsce flex   •  afirmacij|a ~e (sg dat || lok afirmaciji) f Affirmation (haj-prajenje, přihłosowanje)
Hornjoserbsce flex   •  agitacij|a ~e (sg dat || lok agitaciji) f Agitation; ~a a propaganda hist. Agitation und Propaganda
Hornjoserbsce flex   •  aglomeracij|a ~e (sg dat || lok aglomeraciji) f Agglomeration (kopjenje)
Hornjoserbsce flex   •  aglutinacij|a ~e (sg dat || lok aglutinaciji) f med. Agglutination (zlěpjenje, skupkowanje)
Hornjoserbsce flex   •  aglutinacij|a ~e (sg dat || lok aglutinaciji) f rěč. Agglutination
Hornjoserbsce flex   •  agonij|a ~e (sg dat || lok agoniji) f Agonie
Hornjoserbsce flex   •  agregacij|a ~e (sg dat || lok agregaciji) f Aggregation
Hornjoserbsce flex   •  agresij|a ~e (sg dat || lok agresiji) f Aggression
Hornjoserbsce flex   •  agrobiologij|a ~e (sg dat || lok agrobiologiji) f Agrobiologie
Hornjoserbsce flex   •  agrochemij|a ~e (sg dat || lok agrochemiji) f Agrochemie
Hornjoserbsce flex   •  agronomij|a ~e (sg dat || lok agronomiji) f Agronomie
Hornjoserbsce flex   •  akacij|a ~e (sg dat || lok akaciji) f bot. Akazie
Hornjoserbsce flex   •  akademij|a ~e (sg dat || lok akademiji) f Akademie; ~a wědomosćow Akademie der Wissenschaften
Hornjoserbsce flex   •  akceleracij|a ~e (sg dat || lok akceleraciji) f fyz. (↕ pospěšenje) Akzeleration
Hornjoserbsce flex   •  akcentuacij|a ~e (sg dat || lok akcentuaciji) f (*↑ přizwukowanje) Akzentuation
Hornjoserbsce flex   •  akceptacij|a ~e (sg dat || lok akceptaciji) f Akzeptation, Annahme
Hornjoserbsce flex   •  akcij|a ~e (sg dat || lok akciji) f Aktion
Hornjoserbsce flex   •  akcij|a ~e (sg dat || lok akciji) f Aktie
Hornjoserbsce flex   •  akelaj|a ~e f bot. Akelei
Hornjoserbsce flex   •  aklamacij|a ~e (sg dat || lok aklamaciji) f Akklamation
Hornjoserbsce flex   •  aklimatizacij|a ~e (sg dat || lok aklimatizaciji) f Akklimatisation
Hornjoserbsce flex   •  akribij|a ~e (sg dat || lok akribiji) f Akribie
Hornjoserbsce flex   •  aksonometrij|a ~e (sg dat || lok aksonometriji) f Axonometrie
Hornjoserbsce flex   •  aktualizacij|a ~e (sg dat || lok aktualizaciji) f Aktualisierung
Hornjoserbsce flex   •  akumulacij|a ~e (sg dat || lok akumulaciji) f Akkumulation
Hornjoserbsce flex   •  alegorij|a ~e (sg dat || lok alegoriji) f Allegorie
Hornjoserbsce flex   •  alegorizacij|a ~e (sg dat || lok alegorizaciji) f Allegorisierung
Hornjoserbsce flex   •  alej|a ~e f Allee; wišnjowa ~a Kirschallee
Hornjoserbsce flex   •  Aleksandrij|a ~e (sg dat || lok Aleksandriji) f ON Alexandria (město w Egyptowskej)
Hornjoserbsce flex   •  alergij|a ~e (sg dat || lok alergiji) f Allergie
Hornjoserbsce flex   •  alchimij|a ~e (sg dat || lok alchimiji) f Alchimie
Hornjoserbsce flex   •  aliteracij|a ~e (sg dat || lok aliteraciji) f Alliteration
Hornjoserbsce flex   •  alteracij|a ~e (sg dat || lok alteraciji) f hudź. Alteration (chromatiska změna akordoweho zwuka)
Hornjoserbsce flex   •  alteracij|a ~e (sg dat || lok alteraciji) f med. Alteration (chorobna změna)
Hornjoserbsce flex   •  alternacij|a ~e (sg dat || lok alternaciji) f Alternation
Hornjoserbsce flex   •  alufolij|a ~e (sg dat || lok alufoliji) f Alufolie
Hornjoserbsce flex   •  alweol|a ~e f med. Alveole
Hornjoserbsce flex   •  amarel|a ~e f Amarelle (družina kisałych wišnjow)
Hornjoserbsce flex   •  ambicij|a ~e (sg dat || lok ambiciji) f Ambition
Hornjoserbsce flex   •  amelioracij|a ~e (sg dat || lok amelioraciji) f Amelioration
Hornjoserbsce flex   •  ametrij|a ~e (sg dat || lok ametriji) f (*↑ njeprawidłownosć) Ametrie
Hornjoserbsce flex   •  amfibij|a ~e (sg dat || lok amfibiji) f cool. (↕ dwojožiwc) Amphibie
Hornjoserbsce flex   •  amfibolij|a ~e (sg dat || lok amfiboliji) f (*↑ dwuzmyslnosć / wjacewoznamowosć) Amphibolie
Hornjoserbsce flex   •  amnestij|a ~e (sg dat || lok amnestiji) f Amnestie
Hornjoserbsce flex   •  amnezij|a ~e (sg dat || lok amneziji) f med. Amnesie (zhubjenje pomjatka)
Hornjoserbsce flex   •  amorfij|a ~e (sg dat || lok amorfiji) f Amorphie
Hornjoserbsce flex   •  amortizacij|a ~e (sg dat || lok amortizaciji) f Amortisation
Hornjoserbsce flex   •  ampl|a ~e f Ampel; wobchadna ~a Verkehrsampel
Hornjoserbsce flex   •  amplifikacij|a ~e (sg dat || lok amplifikaciji) f Amplifikation
Hornjoserbsce flex   •  ampul|a ~e f Ampulle
Hornjoserbsce flex   •  amputacij|a ~e (sg dat || lok amputaciji) f Amputation
Hornjoserbsce flex   •  amuzij|a ~e (sg dat || lok amuziji) f Amusie
Hornjoserbsce flex   •  analogij|a ~e (sg dat || lok analogiji) f Analogie
Hornjoserbsce flex   •  anarchij|a ~e (sg dat || lok anarchiji) f Anarchie
Hornjoserbsce flex   •  anatomij|a ~e (sg dat || lok anatomiji) f Anatomie
Hornjoserbsce flex   •  aneksij|a ~e (sg dat || lok aneksiji) f Annexion (namócne přiswojenje)
Hornjoserbsce flex   •  anemij|a ~e (sg dat || lok anemiji) f med. (↕ chudokrejnosć) Anämie
Hornjoserbsce flex   •  anestezij|a ~e (sg dat || lok anesteziji) f med. Anästhesie (pohłušenje bolosće)
Hornjoserbsce flex   •  Angol|a ~e f LN Angola (stat w Africe)
Hornjoserbsce flex   •  anomalij|a ~e (sg dat || lok anomaliji) f Anomalie
Hornjoserbsce flex   •  anotacij|a ~e (sg dat || lok anotaciji) f (*↑ zapisk) Annotation
Hornjoserbsce flex   •  anticipacij|a ~e (sg dat || lok anticipaciji) f Antizipation
Hornjoserbsce flex   •  antinomij|a ~e (sg dat || lok antinomiji) f Antinomie (napřećiwk w sadźe abo mjez dwěmaj sadomaj)
Hornjoserbsce flex   •  antipatij|a ~e (sg dat || lok antipatiji) f Antipathie
Hornjoserbsce flex   •  antologij|a ~e (sg dat || lok antologiji) f Anthologie
Hornjoserbsce flex   •  antropologij|a ~e (sg dat || lok antropologiji) f Anthropologie
Hornjoserbsce flex   •  anulacij|a ~e (sg dat || lok anulaciji) f Annullierung
Hornjoserbsce flex   •  apatij|a ~e (sg dat || lok apatiji) f Apathie
Hornjoserbsce flex   •  apelacij|a ~e (sg dat || lok apelaciji) f Appellation, Berufung
Hornjoserbsce flex   •  apercepcij|a ~e (sg dat || lok apercepciji) f Apperzeption
Hornjoserbsce flex   •  aplikacij|a ~e (sg dat || lok aplikaciji) f Applikation
Hornjoserbsce flex   •  apologij|a ~e (sg dat || lok apologiji) f Apologie
Hornjoserbsce flex   •  apozicij|a ~e (sg dat || lok apoziciji) f rěč. Apposition
Hornjoserbsce flex   •  aprobacij|a ~e (sg dat || lok aprobaciji) f Approbation
Hornjoserbsce flex   •  Aramej|a ~e f hist.||LN Aramäa (krajina na Bliskim wuchodźe)
Hornjoserbsce flex   •  arawkarij|a ~e (sg dat || lok arawkariji) f bot. Araukarie, Zimmertanne

Nur die ersten 100 Einträge werden angezeigt!