Ł

Suche Lexeme mit gleicher Flexion wie Abraham m PN Abraham

Hornjoserbsce flex   •  Aboridźin ~a m der Aborigine
Hornjoserbsce flex   •  Achim ~a m PN Achim
Hornjoserbsce flex   •  Aleman ~a m Alemanne
Hornjoserbsce flex   •  Arab ~a m Araber
Hornjoserbsce flex   •  Äskulap ~a m myt. Äskulap (grjeksko-romski bóh lěkowanja)
Hornjoserbsce flex   •  ataman ~a m Ataman (wjednik kozakow)
Hornjoserbsce flex   •  awgustin ~a m Augustiner (rjadnik)
Hornjoserbsce flex   •  awtochton ~a m der Autochthone
Hornjoserbsce flex   •  baron ~a m Baron
Hornjoserbsce flex   •  Beduin ~a m Beduine
Hornjoserbsce flex   •  benediktin ~a m Benediktiner (rjadnik)
Hornjoserbsce flex   •  bězman ~a m (↕ flac / hepjel / njeplech / rjelpus / roztepć) Lümmel
Hornjoserbsce flex   •  bibliograf ~a m Bibliograf
Hornjoserbsce flex   •  biblioman ~a m Bibliomane
Hornjoserbsce flex   •  biograf ~a m Biograf
Hornjoserbsce flex   •  błazn ~a m (↕ cybnjenc / njebolak) Narr, Tor
Hornjoserbsce flex   •  bohemien ~a m Bohemien
Hornjoserbsce flex   •  brahman ~a m Brahmane
Hornjoserbsce flex   •  Breton ~a m Bretone
Hornjoserbsce flex   •  clown ~a m (*↑ klawn) Clown; hudźbny ~ Musikclown
Hornjoserbsce flex   •  cyklop ~a m myt. Zyklop (jednowóčkaty hober grjekskeje powěsće)
Hornjoserbsce flex   •  Čečen ~a m Tschetschene
Hornjoserbsce flex   •  Dan ~a m (↕ Dana) Däne
Hornjoserbsce flex   •  dekan ~a m Dekan
Hornjoserbsce flex   •  demograf ~a m Demograf
Hornjoserbsce flex 2   •  demon ~a m Dämon
Hornjoserbsce flex   •  detektiw ~a m Detektiv
Hornjoserbsce flex   •  diakon ~a m Diakon
Hornjoserbsce flex   •  diecezan ~a m Diözesan
Hornjoserbsce flex   •  dominikan ~a m Dominikaner (rjadnik)
Hornjoserbsce flex   •  doyen ~a m Doyen (starši diplomatiskeho korpsa)
Hornjoserbsce flex   •  dressman ~a m Dressman (muski mannequin)
Hornjoserbsce flex   •  epigon ~a m Epigone
Hornjoserbsce flex   •  episkop ~a m Episkop
Hornjoserbsce flex   •  etnograf ~a m Ethnograf
Hornjoserbsce flex   •  fan ~a m (*↑ přiwisnik) Fan; sportowy ~ Sportfan
Hornjoserbsce flex   •  filantrop ~a m Philanthrop
Hornjoserbsce flex   •  filozof ~a m Philosoph
Hornjoserbsce flex   •  Fin ~a m (↕ Fina) Finne (wobydler Finskeje)
Hornjoserbsce flex   •  fórman ~a m Fuhrmann
Hornjoserbsce flex   •  fotograf ~a m Fotograf
Hornjoserbsce flex   •  franciskan ~a m Franziskaner (rjadnik)
Hornjoserbsce flex   •  gentleman ~a m Gentleman
Hornjoserbsce flex   •  geograf ~a m Geograf
Hornjoserbsce flex   •  German ~a m Germane
Hornjoserbsce flex   •  harlekin ~a m Harlekin
Hornjoserbsce flex   •  hejtman ~a m hist.||woj. (*↑ stotnik) Hauptmann
Hornjoserbsce flex   •  Hiob ~a m PN Hiob
Hornjoserbsce flex   •  historiograf ~a m Historiograf
Hornjoserbsce flex   •  Hun ~a m Hunne
Hornjoserbsce flex   •  champion ~a m Champion
Hornjoserbsce flex   •  choreograf ~a m Choreograf
Hornjoserbsce flex   •  Ijob ~a m kat.||PN (*↑ Hiob) Hiob
Hornjoserbsce flex   •  ikonograf ~a m Ikonograf
Hornjoserbsce flex   •  Indian ~a m Indianer
Hornjoserbsce flex   •  jakobin ~a m hist. Jakobiner (přiwisnik najradikalnišeje strony za čas Francoskeje rewolucije)
Hornjoserbsce flex   •  kalif ~a m Kalif
Hornjoserbsce flex   •  kapitan ~a m Kapitän
Hornjoserbsce flex   •  kapłan ~a m kat. Kaplan
Hornjoserbsce flex   •  kapucin ~a m Kapuziner (rjadnik)
Hornjoserbsce flex   •  kartograf ~a m Kartograf
Hornjoserbsce flex   •  Kašub ~a m Kaschube
Hornjoserbsce flex   •  klawn ~a m Clown; hudźbny ~ Musikclown
Hornjoserbsce flex   •  komiliton ~a m Kommilitone
Hornjoserbsce flex   •  kretin ~a m Kretin (pod kretinizmom ćerpjacy)
Hornjoserbsce flex   •  kryptograf ~a m Kryptograf
Hornjoserbsce flex   •  kujon ~a m zest. (*↑ njekničomnik / rapak / rips / šamałc) Kujon
Hornjoserbsce flex   •  kumpan ~a m Kumpan
Hornjoserbsce flex   •  laban ~a m (↕ lachman) großer, starker Kerl
Hornjoserbsce flex   •  laban ~a m pejor. (↕ lachman) ungeschliffener Kerl
Hornjoserbsce flex   •  lachman ~a m (↕ laban) großer, starker Kerl
Hornjoserbsce flex   •  lachman ~a m pejor. (↕ laban) ungeschliffener Kerl
Hornjoserbsce flex   •  Lap ~a m Lappländer
Hornjoserbsce flex   •  Lap ~a m zest. (*↑ Sam) Lappe
Hornjoserbsce flex   •  leksikograf ~a m (*↑ słownikar) Lexikograf (spisar słownika)
Hornjoserbsce flex   •  Lenin ~a m PN Lenin
Hornjoserbsce flex   •  liliputan ~a m Liliputaner
Hornjoserbsce flex   •  litograf ~a m Lithograf
Hornjoserbsce flex   •  lutheran ~a m Lutheraner
Hornjoserbsce flex   •  mannequin ~a m Mannequin
Hornjoserbsce flex   •  mecen ~a m Mäzen
Hornjoserbsce flex   •  Měrćin ~a m PN Martin
Hornjoserbsce flex   •  mizantrop ~a m Misanthrop (njepřećel čłowjeka)
Hornjoserbsce flex   •  mohammedan ~a m zest. (*↑ moslem) Mohammedaner
Hornjoserbsce flex   •  Mohikan ~a m hist. Mohikaner (přisłušnik wotemrěteho indianskeho kmjena)
Hornjoserbsce flex   •  nabob ~a m Nabob (bohaty muž)
Hornjoserbsce flex   •  Napoleon ~a m PN Napoleon
Hornjoserbsce flex   •  narkoman ~a m der Drogenabhängige
Hornjoserbsce flex 2   •  Neptun ~a m myt. Neptun (romski bóh morja)
Hornjoserbsce flex   •  Osman ~a m Osmane
Hornjoserbsce flex   •  Otoman ~a m hist. (*↑ Osman) Ottoman
Hornjoserbsce flex   •  paladin ~a m Paladin (swěrny, poddany přiwisnik)
Hornjoserbsce flex   •  pan ~a m wys. Herr
Hornjoserbsce flex   •  partizan ~a m Partisan
Hornjoserbsce flex   •  patron ~a m Patron
Hornjoserbsce flex   •  pěston ~a m Beschützer; jandźel ~ Schutzengel
Hornjoserbsce flex   •  pěston ~a m (↕ wothladowar) Betreuer
Hornjoserbsce flex   •  Pjerun ~a m myt. altslawischer Donnergott
Hornjoserbsce flex   •  postiljon ~a m Postillion
Hornjoserbsce flex   •  puritan ~a m Puritaner (přiwisnik puritanizma)

Nur die ersten 100 Einträge werden angezeigt!