Ł

Hornjoserbsce flex   •  wotchod ~a m Weggang
Hornjoserbsce wotchodn|y || wotchodow|y Weggangs-
Hornjoserbsce flex   •  wotchodźen|y abgelaufen (na př. črije)
Hornjoserbsce flex   •  wotchodź|ić ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p ablaufen
flex   •  wotchodźowanj|e n

siehe Deutsch Begehung DOW 1989/1991

1.

(Überprüfung) wotchodźenj|e , wotchodźowanj|e , přechodźenj|e , přechodźowanj|e , přepruwowanj|e ; po ~u přidźěleneho kónca čary

2.

(Feier) swjećenje , woswjećenje , geh. wosławjenje , veraltd. wobeńdźenje ; ~ jubileja

3.

(einer Untat, Dummheit) skućenje , činjenje , zworanje , veraltd. wobeńdźenje

flex   •  wotchodź|ować ip

siehe Deutsch abgehen DOW 1989/1991

1.

woteń|ć ~du p , buchspr. wotchadźeć ; hdy ćah ~dźe, posyłka je wotešła, jěrchenkowe kamuški móža z močom ~ć, wot swojeho plana ~ć, to bjez hněwanja njewoteńdźe

(abfahren) wotjě|ć ~dźe p

(abgeschickt werden) so wotpós|łać ~ćele p , so wotes|łać ~ćele p

(abtreten) wotstupić p ; z jewišća ~

(abweichen, sich entfernen) so zdalować ; so chětro wot originala zdalować

(verlaufen) wotběž|eć ~i p , přeběž|eć ~i p ; naležnosć je bjez mylenjow ~ała

(ausgehen) wuń|ć ~dźe p

(nicht bleiben) njewosta|ć ~nje p , njewostawać ; bjez sylzow ~nje

(gehen, verkauft werden) hić dźe , so před|ać ~a p , so předawać ; twora so derje předawa

(abgefeuert werden) wuprasny|ć p ; wutřěl je přezahe ~ł

2.

(ablaufen, entlanggehen) wotchodźić p , wotchodźować , wotběhać p , wotběhować ; hajnik je rewěr wotchodźił, cyłu wjes wotběhać

(Runde machen) wobchodźić p , wobchodźować

3.

(sich ablösen) so pušćić p , so pušćeć , umg. preč hić ; knefl, nochć so pušća, bělizna dźe lochce preč

4.

(abzweigen) wotbočić p , wotbočeć , wotboč|ować ; tu ~uje dróha do Ralbic

5.

(fehlen, mangeln) fal|ować , pobrach|ować ; jemu wšitke předpokłady ~uja, zrozumjenje za tajke dźěło dospołnje ~uje; jmdm. geht etw. ab (jmd. läßt etw. missen) štó što parować da

siehe Deutsch begehen DOW 1989/1991

1.

(auf etw. gehen)

a)

(benutzen) det. hić du / chodźić po čim , wobchodźić p , wobchodźować ; po nowym puću so njesmě hišće chodźić

b)

(abgehen, überprüfen) wotchodźić p , wotchodźować , přechodźić p , přechodźować , přepruw|ować p / ip ; železnicar ~uje swoju čaru

2.

(feiern) swjećić , woswjećić p , woswjećeć , woswjećować , geh. wosławić p , wosławjeć , wosławjować , veraltd. wobeń|ć ~du p ; woswjećić róčnicu załoženja republiki

3.

(Untat) skućić p , činić , sčinić p

(Dummheit) worać , zworać p , veraltd. wobeńć , veralt. skomorić p , zehrać p ; hłuposć zworać, njemudrosć skomorić

siehe Deutsch belaufen DOW 1989/1991

1.

(zu Fuß)

a)

(eine Strecke) wotchodźić p , wotchodźować , wotběhać p , wotběhować ; hajnik dyrbi swój rewěr ~

(schnell) wothanjeć p

b)

(mehrere Stellen) wobchodźić p , wobchodźować , wobběhać p , wobběhować

(schnell) wobhanjeć p , woblětać p , woblětować ; njemóžu wšo sama ~

2.

(anlaufen) zaběž|eć ~i p , selt. naběž|eć ~i p ; ~ana bryla, wokna su ~eli

3.

sich b. wučinić p , wučinje|ć ; lětne dochody ~ja 2 000 hr

Hornjoserbsce flex   •  wotchor|jeć ~ju, ~iš, pret ~jech, ~je p genesen, gesunden
Hornjoserbsce flex   •  wotchorjenj|e ~a n Genesung, Gesundung
Hornjoserbsce flex   •  wotchor|ić ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p genesen, gesunden
Hornjoserbsce   flex   wotchad ~a m 1. Abgang, Abzug; 2. (↕ wotpućowanje) Abwanderung

Hornjoserbsce flex   •  wotchadnic|a ~y f Abgängerin
Hornjoserbsce flex   •  wotchadničk|a ~i f Abschlussfeier
Hornjoserbsce flex   •  wotchadnik ~a m Abgänger
Hornjoserbsce wotchadn|y || wotchadow|y 1. Abgangs-, Schluss-; 2. (↕ wotpućowanski) Abwanderungs-
Hornjoserbsce flex   •  wotchadź|eć ~am, ~eš ip weggehen, fortgehen
Hornjoserbsce flex   wotchil| ~am, ~eš ip 1. abneigen; 2. ~eć so abweichen
Hornjoserbsce flex   wotchilenj|e ~a n 1. (*↑ wotchilnosć) Abneigung; 2. Abweichung
Hornjoserbsce flex   •  wotchilenk|a ~i f das Abweichende
Hornjoserbsce flex   •  wotchilenosć ~e f Abgeneigtheit
Hornjoserbsce flex   wotchilensk|i 1. Abneigungs-; 2. Abweichungs-
Hornjoserbsce flex   •  wotchilen|y abgeneigt
Hornjoserbsce flex   wotchil| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p 1. abneigen; 2. ~ić so abweichen
Hornjoserbsce flex   •  wotchilnosć ~e f Abneigung
Hornjoserbsce flex   •  wotchiln|y abweichend
Hornjoserbsce flex   wotchil|ować ~uju, ~uješ ip 1. abneigen; 2. ~ować so abweichen
flex 2   •  wotchadn|y

siehe Deutsch Abluft SNL Subst

flex 2 wotchadny flex powětr m

flex 2 wotchadny flex dym m

flex   •  wotchilenj|e n

siehe Deutsch Beugung TermFy Subst

allgemein

flex zhibnjenje n

flex zhibowanje n

flex schilenje n

flex chilenje n

Wellenmechanik

flex wotchilenje n

flex difrakcija f

siehe Deutsch Zufallsstreuung SNL Subst Statistik

flex 2 připadne flex wotchilenje n

flex připadowe flex wotchilenje n

flex   •  wotchilerk|a f

siehe Deutsch Abweichlerin SNL Subst Politik

flex wotchilnica f

flex wotchilniča f

flex wotchilerka f

flex   •  wotchiler ~ja m

siehe Deutsch Abweichler SNL Subst Politik

flex wotchilnik m

flex wotchiler m GSg wotchilerja

flex   •  wotchilnic|a f

siehe Deutsch Abweichlerin SNL Subst Politik

flex wotchilnica f

flex wotchilniča f

flex wotchilerka f

flex   •  wotchilnik m

siehe Deutsch Abweichler SNL Subst Politik

flex wotchilnik m

flex wotchiler m GSg wotchilerja

flex   •  wotchilnič|a f

siehe Deutsch Abweichlerin SNL Subst Politik

flex wotchilnica f

flex wotchilniča f

flex wotchilerka f

flex   •  wotchlor|ować p || ip

siehe Deutsch entchloren SNL Verb

flex wotchlorować p, ip [něšto]

chlor flex wućahnyć p [z něčeho]

chlor flex wućahać p [z něčeho]

chlor flex wućahować ip [z něčeho]

flex   •  wotchłódnjenj|e n

siehe Deutsch Abkühlung TermGeo TermWW Subst

flex wochłódźenje n

flex wotchłódnjenje n

Hornjoserbsce flex   wótc ~a (sg wok wótče) m 1. Ahne; 2. wys. Vater; ~ bohow Göttervater
Hornjoserbsce flex   •  wótcn|y Vater-; ~y kraj (↕ wótčina) Vaterland
Hornjoserbsce flex   •  wótcowsk|i väterlich
Hornjoserbsce flex   •  wótcow|y … des Vaters
Hornjoserbsce wotcuzbn| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p || wotcuzbnj| ~am, ~eš ip verfremden
Hornjoserbsce wotcydź| ~am, ~eš ip || wotcydź| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p || wotcydź|ować ~uju, ~uješ ip abseihen

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!