Ł
Hornjoserbsce   flex   wobhladniw|y 1. umsichtig, vorsichtig; 2. rücksichtsvoll

Hornjoserbsce flex   •  bjezwobhladniwosć f (→ bjezwobhladniwy) substantivische Ableitung von bjezwobhladniwy
Hornjoserbsce bjezwobhladniw|y || bjezwobhladn|y bedenkenlos
Hornjoserbsce flex   njewobhladniw|y (↕ njekedźbliwy) 1. unaufmerksam; 2. unvorsichtig; 3. fahrlässig
Hornjoserbsce flex   wobhladniwosć ~e f 1. Umsicht, Vorsicht; 2. Rücksicht
Hornjoserbsce flex   njewobhladniwosć ~e f (↕ njekedźbliwosć) 1. Unaufmerksamkeit; 2. Unvorsichtigkeit; 3. Fahrlässigkeit
Hornjoserbsce flex   •  wobhladn|y zrěd. (*↑ wobhladniwy) umsichtig, vorsichtig
Hornjoserbsce flex   wobhladn| ~u, ~ješ, pret ~ych, ~y p 1. ~yć sej ansehen, besichtigen, betrachten; 2. ~yć so sich umblicken, sich zurückblicken
Hornjoserbsce flex   •  wobhladnosć f (→ wobhladny) substantivische Ableitung von wobhladny
Hornjoserbsce flex   •  bjezwobhladnosć f (→ bjezwobhladny) substantivische Ableitung von bjezwobhladny
flex   •  njewobhladnosć f

siehe Deutsch Achtlosigkeit DOW 1989/1991

njekedźbnosć , njekedźbliwosć , njewobhladniwosć , njewobhladnosć , bjezwobhladniwosć

Quelle: acht~ 2 DOW 1989/1991

flex   •  powobhladny|ć p

siehe Deutsch Blick DOW 1989/1991

a)

pohl|ad L.Sg. ~edźe ; jeho ~ady pućowachu wot jedneje k druhej, wón ma praktiski ~ad, ~ad na morjo je rjany

(Blicken) hladanje , pohladanje ; kurzer, flüchtiger u. ä. B. pohladnjenje, Dem. pohladnjenčko, umg. kuknjenje, pokuknjenje, Dem. pokuknjenčko, miknjenje, Dem. miknjenčko; jedne miknjenčko je druhdy sylny poswar

(Auge) w|óčko Du. / Pl. ~oči ; jeho ~óčko padny na nju, prawe ~óčko za to měć

(Ausblick) wuhl|ad L.Sg. ~edźe , rozhl|ad L.Sg. ~edźe ; ~ad na hory

(Gesichtsausdruck) wuraz wobliča ; zawrjeny ~

(Betrachtung, Sicht) zhladowanje , widźenje ; jeho zhladowanje na wěcy njeje přeco prawe

(Einsicht) dohl|ad L.Sg. ~edźe do čeho

(Urteil) posud , posudk

b)

e. B. werfen pohladać p , pohladnyć p , zhladnyć p , umg. kuknyć p , pokuknyć p , miknyć p ; einen B. nach hinten werfen so wobhladać p, so wobhladnyć p, atten. so powobhladnyć p; jmds. B. fällt auf etw., jmdn. štó so koho, čeho, na koho, na čo dohlada p

c)

jmdn. hat der böse B. getroffen komu je so stało p

siehe Deutsch blicken DOW 1989/1991

1.

hlad|ać , pohladać p , pohladnyć p , atten. spohladnyć p , geh. zhladować , zhladnyć p ; moje wokno ~a na ranje, kóždy zhladuje z hordosću na nowy twar; um sich b. so rozhladać p, so rozhladnyć p, so rozhladować; nach hinten b. so wobhladać p, so wobhladnyć p, atten. so powobhladnyć p

2.

sich b. lassen so widźeć da|ć ~m , so pokazać p , so pokazować , so zjewić p , so jewić , umg. so pokazać dać ; ty so dołho njejsy pola nas zjewił

siehe Deutsch werfen DOW 1989/1991

1.

mjetać , semelf. ćisnyć p , distr. zmjetać p , reg. ćiskać , expr. wrjeskać , wrjesnyć p , umg. smoknyć p ; mórnyć p, wjerhać, wjerhnyć p; papjeru do wohenja ~, wotpadki na hnój ~, heju 60 m daloko mjetać, knježim wšitko do klamy mjetać, hłowu dozady ćisnyć, so do dźěłanskeje drasty ćisnyć, młode mjetać, dołhe sćiny mjetać, z wudmami wokoło so mjetać, meju mjetać, wóčko na koho, na čo ćisnyć, što na papjeru ćisnyć

(Handball) ein Tor w. wrota třělić p / třěleć ; sich in die Kleider w. do drasty zjě|ć ~du p / zajě|ć ~du p / skočić p; sich in Gala w. so wupikać p, so wupikować; Junge w. młode / młodźata měć, umg. hekować; ein Auge auf jmdn. w. so zahladać p do koho; einen Blick w. pohladnyć p, pokuknyć p; aufs Papier w. naćisnyć p

2.

a)

sich auf etw. w. so da|ć ~m p / so dawać do čeho ; wón je so do zběranja pohladnicow dał

b)

die Tür ins Schloß w. durje zaprasnyć p / zaprasknyć p

c)

Anker w. łódź zakótwić p / zakótwjeć

d)

ein Loch in den Kopf w. dźěru do hłowy wubić p / nabić p

e)

einen Blick zurück w. so wobhladnyć p , so powobhladnyć p

f)

(Dias) an die Wand w. (na sćěnu) projicěrować

g)

über Bord w. so wzda|ć ~m p / so wostajić p / so wostajeć čeho , zaćisnyć p , pušćić p , pušćeć ; so wzdać wšěch wobmyslenjow

h)

über den Haufen w. powalić p , powaleć , distr. spowaleć p , powróćić p , powróćeć , distr. spowróćeć p

i)

sich in die Bresche w. so zasadźić p , so zasadźeć , so zasadźować

j)

das Holz wirft sich drjewo so ćehnje / so ćaha

Hornjoserbsce flex   •  wobhlad ~a m zrěd. (*↑ wobhladniwosć) Umsicht, Vorsicht
Hornjoserbsce   flex   wobhlada|ć ~m, ~š p 1. ~ć sej ansehen, besichtigen, betrachten; 2. ~ć so sich umblicken, sich zurückblicken

Hornjoserbsce flex   •  wobhladanj|e ~a n Besichtigung, Betrachtung
Hornjoserbsce   flex   wobhlad|ować ~uju, ~uješ ip 1. betrachten, werten; 2. ~ować sej ansehen, besichtigen, betrachten; 3. ~ować so sich umblicken, sich zurückblicken

Hornjoserbsce flex   •  wobhladowansk|i Besichtigungs-; ~a jězba Besichtigungsfahrt
Hornjoserbsce flex 1   •  wobhladowar ~ja m Betrachter
Hornjoserbsce flex   •  wobhladowark|a ~i f Betrachterin
flex   •  wobhladanj|e n

siehe Deutsch Begehung SNL Subst Überprüfung ↑DOW auch

flex wobhladanje n

flex wobhladowanje n

siehe Deutsch Inaugenscheinnahme SNL Subst

flex wobhladanje n

flex wobhladowanje n

siehe Deutsch Objektbegehung SNL Subst

flex wobchodźenje n objekta

flex wobhladanje n objekta

flex wobhladowanje n objekta

flex   •  wobhladar ~ja m

siehe Deutsch Leichenbeschauer SNL Subst

flex wobhladar m GSg wobhladarja ćěłow

flex wobhladar m GSg wobhladarja ćěła

flex 2 wobhladowar m GSg wobhladowarja ćěłow

flex 2 wobhladowar m GSg wobhladowarja ćěła

  flex   •  wobhlad|ać p

siehe Deutsch begehen SNL Verb ↑DOW

feiern auch

flex wopomnić p

flex 2 wopominać ip

überprüfen auch

flex wobhladać p

flex wobhladować ipflex   •  wobhladowanj|e n

siehe Deutsch Begehung SNL Subst Überprüfung ↑DOW auch

flex wobhladanje n

flex wobhladowanje n

siehe Deutsch Inaugenscheinnahme SNL Subst

flex wobhladanje n

flex wobhladowanje n

siehe Deutsch Objektbegehung SNL Subst

flex wobchodźenje n objekta

flex wobhladanje n objekta

flex wobhladowanje n objekta

flex 2   •  wobhladowar ~ja m

siehe Deutsch Leichenbeschauer SNL Subst

flex wobhladar m GSg wobhladarja ćěłow

flex wobhladar m GSg wobhladarja ćěła

flex 2 wobhladowar m GSg wobhladowarja ćěłow

flex 2 wobhladowar m GSg wobhladowarja ćěła

  flex   •  wobhlad|ować ip

siehe Deutsch begehen SNL Verb ↑DOW

feiern auch

flex wopomnić p

flex 2 wopominać ip

überprüfen auch

flex wobhladać p

flex wobhladować ipflex   •  mjasowobhladowar m

siehe Deutsch Fleischbeschauer DOW 1989/1991

wobhladowar ~ja / přehladowar ~ja m. , veraltd. mjasowobhladowar ~ja , mjasopřehladowar ~ja

Quelle: fleisch~ DOW 1989/1991

mjasowy , ... mjasa

flex   •  powobhlad|ać p

siehe Deutsch schauen DOW 1989/1991

1.

(blicken) hlad|ać , pohladać p , semelf. pohladnyć p ; na časnik, z woknom won, přez płót ~ać, měsačk ~a přez mróčele, zatrach jej z wočow ~a, susodźina za chorym pohladnje, na porjadk ~ać; ~aj, kak so z toho wudrapaš; auf etw. s. (achten) dźiwać na čo; s. (zusehen), daß ... činić, zo ...; čiń, zo preč přińdźeš

(da) schau (her), (da) schaut (her) hlej , hlejće ; um sich s. so rozhladać p, so rozhladować, semelf. so rozhladnyć p, so wobhladać p, so wobhladować, semelf. so wobhladnyć p, delim. so powobhladać p, so porozhladać p

2.

(erblicken) wohladać p , zawohladać p , wuhladać p