Ł
Hornjoserbsce ADJ/DEKL: F/Acc/Sg → flex   •  swój (dekl. swojeho; f swoja, n swoje) sein

Deutsch

anderswo DOW 1989/1991

(něhdźe) druhdźe ; wot ~ přińć

Quelle: anders~ DOW 1989/1991

hinak

Hornjoserbsce flex   •  swojohłownosć f (→ swojohłowny) substantivische Ableitung von swojohłowny
Deutsch

Eigentumswohnung SNL Subst

flex swójstwowe flex bydlenje n

Deutsch

Einsetzungsworte TermNab Subst christl. Religion: bei der Eucharistie (kath.) bzw. beim Abendmahl (ev.)

kath flex přežohnowanske słowa n Pl

ev flex wustajenske słowa n Pl

Deutsch

Kaplanswohnung TermNab Subst

flex kapłanske flex bydlenje n

Deutsch

Konsekrationsworte TermNab Subst

flex konsekraciske słowa n Pl

flex přežohnowanske słowa n Pl

Deutsch

Ladungswolke TermCh Subst

flex nabitkowa flex mróčel f

Deutsch

Lambswool SNL Subst

lambswool f indekl

flex 2 mjechka flex wowča flex wołma f

flex 2 mjechka flex jehnjaca flex wołma f

Deutsch

Passwort SNL Subst

flex 2 tajne flex hesło n

flex 2 škitne flex hesło n

flex klučowe flex hesło n

flex hesło n

Deutsch

Schönes-Wochenend-Ticket SNL Subst

flex jězdźenka f za rjany kónc tydźenja

flex lisćik m za rjany kónc tydźenja

flex tiket m za rjany kónc tydźenja

flex 2 kónctydźenska flex jězdźenka f

Deutsch

Wandlungsworte TermNab Subst

kath. Kirche: während der Transsubstantiation

flex přežohnowanske słowa n Pl

flex konsekraciske słowa n Pl

Deutsch

Amtswohnung DOW 1989/1991

s~e/h~e bydlenje

Quelle: Amts~ DOW 1989/1991

hamtski , zastojnski , słužbny , ... zastojnstwa , ... hamta , ... w zastojnstwje

Deutsch

Appartementswohnung DOW 1989/1991

a~e bydlenje

Quelle: Appartements~ DOW 1989/1991

appartementowy , appartementny

Deutsch

Beileidsworte DOW 1989/1991

słowa s. , s~e słowa

Quelle: Beileids~ DOW 1989/1991

sobužarowanski , ... sobužarowanja , ... sobuželnosće

Deutsch

Bestimmungswort DOW 1989/1991

determinowace / wobmjezowace słowo

Quelle: Bestimmungs~ DOW 1989/1991

cilowy

Deutsch

Dankeswort DOW 1989/1991

dźakne słowo , słowo dź.

Quelle: Dankes~ DOW 1989/1991

... dźaka

Deutsch

Eigenschaftswort DOW 1989/1991

kajkostnik , adjektiw , přidawnik

Deutsch

Einleitungswort DOW 1989/1991

z~e słowo

Quelle: Einleitungs~ DOW 1989/1991

zawodny

Deutsch

Empfindungswort DOW 1989/1991

interjekcija , veralt. zacutnik

Quelle: Empfindungs~ DOW 1989/1991

začućowy

Deutsch

Geschlechtswort DOW 1989/1991

artikl , veralt. ródnik

Quelle: Geschlechts~ DOW 1989/1991

splažny

Deutsch

Glaswolle DOW 1989/1991

š~a wołma

Quelle: Glas~ DOW 1989/1991

škleńčany , ... škleńcy

Deutsch

Kaplanswohnung DOW 1989/1991

kapłanstwo , k~e bydlenje

Quelle: Kaplans~ DOW 1989/1991

kapłanski

Deutsch

Kumuluswolke DOW 1989/1991

kumulusowa mróčel , kumulus

Deutsch

Lehrlingswohnheim DOW 1989/1991

bydlenski dom za wučomnikow , w. bydlenski dom

Quelle: Lehrlings~ DOW 1989/1991

wučomniski

Deutsch

Lieblingswort DOW 1989/1991

n~e / najbóle w~e słowo

Quelle: Lieblings~ DOW 1989/1991

najlubši , woblubowany

Deutsch

Manneswort DOW 1989/1991

čestne słowo (m.) , m~e čestne słowo

Quelle: Mannes~ DOW 1989/1991

muski , mužacy , ... muža

Deutsch

Staatswohl DOW 1989/1991

dobro s.

Quelle: Staats~ DOW 1989/1991

statny , ... stata

Deutsch

Tätigkeitswort DOW 1989/1991

słowjeso , werb

Quelle: Tätigkeits~ DOW 1989/1991

... dźěławosće , ... skutkowanja

Deutsch

Umstandswort DOW 1989/1991

adwerb , přisłowjesnik

Quelle: Umstands~ DOW 1989/1991

Deutsch

Verhältniswort DOW 1989/1991

předłóžka , prepozicija

Quelle: verhältnis~ DOW 1989/1991

Deutsch

Werkswohnung DOW 1989/1991

zawodne bydlenje

Quelle: werks~ DOW 1989/1991

Deutsch

Zirruswolke DOW 1989/1991

cirusowa / pjerkowa mróčel / Dem. mróčałka , cirus

Hornjoserbsce flex   dosłow|o ~a n 1. Nachwort; 2. Schlusswort
Hornjoserbsce flex   dosłowow|y 1. Nachwort-; 2. Schlusswort-
Hornjoserbsce   •  druhdźe indekl. anderswo, woanders
Hornjoserbsce flex   •  kajkostnik ~a m rěč. (↕ adjektiw / přidawnik) Eigenschaftswort
Hornjoserbsce flex   •  kajkostnikow|y (↕ adjektiwowy / přidawnikowy) Eigenschaftswort-
Hornjoserbsce flex   •  předłóžk|a ~i f rěč. (↕ prepozicija) Verhältniswort
Hornjoserbsce přepójsn| ~u, ~ješ, pret ~ych, ~y p || přepójš| ~am, ~eš ip || přepójš|ować ~uju, ~uješ ip (↕ přepowěsnyć / přepowěšeć / přepowěšować) umhängen, anderswohin hängen
Hornjoserbsce přepowěsn| ~u, ~ješ, pret ~ych, ~y p || přepowěš| ~am, ~eš ip || přepowěš|ować ~uju, ~uješ ip (↕ přepójsnyć / přepójšeć / přepójšować) umhängen, anderswohin hängen
Hornjoserbsce flex   •  přisłowjesnik ~a m rěč. (↕ adwerb) Umstandswort
Hornjoserbsce   flex 1   •  lub|y lieb; swoju ~u nuzu měć fig. seine liebe Not haben

Hornjoserbsce   flex   nuz|a ~y f 1. Not, Elend; swoju lubu ~u měć seine liebe Not haben; 2. Dringlichkeit

Hornjoserbsce flex   •  swójb|a ~y f Familie
Hornjoserbsce flex 1   •  swójbn|y familiär, Familien-; ~e mjeno Familienname; ~a rada Familienrat; ~a politika Familienpolitik; ~e wobstejnosće pl Familienverhältnisse
Hornjoserbsce flex 3   •  swójbn|y ~eho||~oh m der Familienangehörige
Hornjoserbsce flex   •  swójboprawnisk|i familienrechtlich
Hornjoserbsce   •  swojedla indekl. seinetwegen
Hornjoserbsce flex   •  swojofrekwenc|a ~y f Eigenfrequenz
Hornjoserbsce flex   •  swojohłown|y (↕ hejaty / twjerdohłowny) starrsinnig, starrköpfig
Hornjoserbsce flex   •  swojomachot ~a m Eigenschwingung
Hornjoserbsce flex   •  swojomyslnosć ~e f Eigensinn
Hornjoserbsce flex   •  swojomysln|y eigensinnig
Hornjoserbsce flex   •  swojoraznosć ~e f Eigenheit, Eigentümlichkeit
Hornjoserbsce   flex   •  swojorazn|y eigenartig, eigentümlich

Hornjoserbsce flex   •  swojoručn|y eigenhändig
Hornjoserbsce flex   •  swojosć ~e f Verhalten, Habitus
Hornjoserbsce flex   •  swojosćin ~a m Eigenschatten
Hornjoserbsce flex   •  swojot|a ~y f Eigenart
Hornjoserbsce flex   •  swojotkar ~ja m Eigenbrötler
Hornjoserbsce flex   •  swojotnosć ~e f Eigentümlichkeit
Hornjoserbsce flex   •  swojotn|y eigentümlich
Hornjoserbsce flex   swojowol|a ~e f 1. Eigenwille; 2. Willkür
Hornjoserbsce flex   swojowólnosć ~e f 1. Eigenwilligkeit; 2. (↕ samowólnosć) Willkür, Eigenmächtigkeit
Hornjoserbsce   flex 1   swojowóln|y 1. eigenwillig; 2. (↕ samowólny) willkürlich, eigenmächtig

Hornjoserbsce flex 1   •  swójsk|i eigen, Eigen-; ~e mjeno Eigenname
Hornjoserbsce   flex   •  swójstw|o ~a n Eigentum; ludowe ~o Volkseigentum; priwatne ~o Privateigentum

Hornjoserbsce flex   •  swójstwow|y Eigentums-; ~y delikt Eigentumsdelikt; ~y poměr Eigentumsverhältnis
Hornjoserbsce   •  šwojdy! interj. (↕ hijer! / histe! / ksebi!) hüst! (přiwołanje přežnemu skotej dolěwa)
Hornjoserbsce flex   •  swójbnosć f (→ swójbny) substantivische Ableitung von swójbny

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!