Ł
Hornjoserbsce flex   •  swjatojansk|i Johannis-; ~a muška cool. Johanniskäfer‚ Glühwürmchen
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Pos]: M/Nom/Sg ... → flex   •  swjatojansk|a

siehe Deutsch Mittsommernacht SNL Subst Nacht der Sommersonnenwende

flex swjatojanska flex nóc f GSg nocy

Hornjoserbsce flex   •  mušk|a ~i f dim. kleine Fliege; swjatojanska ~a cool. Johanniskäfer‚ Glühwürmchen
Hornjoserbsce flex   •  swjatočnosć ~e f Feierstunde, Feier, Feierlichkeit
Hornjoserbsce   flex   •  swjatočn|y feierlich, festlich

Hornjoserbsce flex   •  swjatoćin|a ~y f nab. (↕ awreola / gloriola) Heiligenschein
Hornjoserbsce flex   •  swjatok ~a m Feierabend; po ~u nach Feierabend
Hornjoserbsce flex   •  swjatokow|y Feierabend-
Hornjoserbsce flex   •  swjato ~e f Heiligkeit
Hornjoserbsce flex   •  swjatosć|ić ~u, ~iš, pret ~ach, ~eše ip heiligen
flex   •  swjatoprajenj|e n

siehe Deutsch Heiligsprechung TermNab Subst

siehe Deutsch Kanonisation TermNab Subst Heiligsprechung

flex kanonizacija f

flex swjatoprajenje n

flex   •  swjatopraj|ić p

siehe Deutsch heiligsprechen TermNab Verb

flex   •  swjatosćin m

siehe Deutsch Gloriole TermNab Subst Heiligenschein

flex gloriola f

flex swjatoćina f

flex swjatosćin m

siehe Deutsch Heiligenschein TermNab Subst

flex swjatoćina f

flex swjatosćin m

flex gloriola f

flex   •  swjatoćin|a f

siehe Deutsch Gloriole TermNab Subst Heiligenschein

flex gloriola f

flex swjatoćina f

flex swjatosćin m

siehe Deutsch Heiligenschein TermNab Subst

flex swjatoćina f

flex swjatosćin m

flex gloriola f

flex   •  swjatočn|a

siehe Deutsch Missa solemnis TermMus Subst

flex swjatočna flex mša f

flex missa f solemnis

flex   •  swjatočničk|a f

siehe Deutsch Heiligenkraut TermBio Subst

flex   •  swjatot|a f

siehe Deutsch Heiligkeit DOW 1989/1991

swjatosć , swjatota

flex   •  swjatočinjerk|a f

siehe Deutsch Frömmlerin DOW 1989/1991

pobožnostkarka , pobožnica , swjatočinjerka , modlitwarka

flex   •  swjatočinjer m

siehe Deutsch Frömmler DOW 1989/1991

pobožnostkar ~ja , pobožnik , swjatočinjer ~ja , swjatula , spött. swjata liška , podswjaty

(Beter) pejor. modlak , modlitwar ~ja

Hornjoserbsce flex   •  Swjatosław m PN Svetoslav, Swetoslaw
Hornjoserbsce flex   •  swjatolětn|y Heiligjahr-
flex   •  poswjatokow|y

siehe Deutsch Feier~ DOW 1989/1991

poswjatokowy , ... po swjatoku , swjaty

siehe auch: Feierabend Feierabendarbeit Feierabendbeschäftigung Feierabendbrigade Feierabendheim Feierschicht Feierstunde Feiertag feiertäglich feiertags

siehe Deutsch Freizeitbeschäftigung DOW 1989/1991

poswjatokowa zaběra , zaběra w s~ym / we w~ym času

Quelle: Frei~ DOW 1989/1991

swobodny , darmotny , wólny , ... na swobodu , hoły , čerstwy

flex   •  předswjatokow|y

siehe Deutsch Feierabend DOW 1989/1991

swjatok , geh. (s.) wječor

(Ende) kónc ; je hižo połnóc, dyrbimy ~ činić; vor F. attr. předswjatokow|y, selt. předswjatočn|y; w ~ej hodźinje; nach F. attr. p.; poswjatokowe dźěło

Quelle: Feier~ DOW 1989/1991

poswjatokowy , ... po swjatoku , swjaty

flex   •  předswjatočn|y

siehe Deutsch Feierabend DOW 1989/1991

swjatok , geh. (s.) wječor

(Ende) kónc ; je hižo połnóc, dyrbimy ~ činić; vor F. attr. předswjatokow|y, selt. předswjatočn|y; w ~ej hodźinje; nach F. attr. p.; poswjatokowe dźěło

Quelle: Feier~ DOW 1989/1991

poswjatokowy , ... po swjatoku , swjaty

Hornjoserbsce flex 1   wotewrjensk|i 1. Öffnungs-; ~i čas Öffnungszeit; 2. (↕ zahajenski) Eröffnungs-; ~a swjatočnosć Eröffnungsfeier