Ł
Hornjoserbsce strowosć ~e f || strowot|a ~y f Gesundheit; k strowosći! zum Wohl!

Deutsch

Stromausfall SNL Subst

flex wupad m miliny

flex milinowy flex wupad m

Deutsch

Stromfluss SNL Subst

flex milinowe flex prudźenje n

flex milinowy flex prud m

flex prud m miliny

flex prudźenje n miliny

Deutsch

Stromkreis SNL Subst ↑DOW auch

flex milinowy flex wobtok m

Deutsch

Stromleitung SNL Subst

flex milinowód m GSg milinowoda

Deutsch

Strommarkt SNL Subst

flex milinowe flex wiki Plt

Deutsch

Stromquelle SNL Subst

flex žórło n miliny

flex milinowe flex žórło n

Deutsch

Stromschlag SNL Subst

flex milinowy flex dyr m

Deutsch

Stromschuldner SNL Subst

flex 2 njepłaćer m GSg njepłaćerja miliny

flex milinowy flex dołžnik m

Deutsch

Stromschuldnerin SNL Subst

flex njepłaćerka f miliny

flex milinowa flex dołžnica f

Deutsch

Stromsperre SNL Subst

flex wotšaltowanje n miliny

flex zawjertnjenje n miliny

Deutsch

Stromverteiler SNL Subst

flex rozdźělak m miliny

flex rozdźělowak m miliny

flex milinorozdźělak m

flex milinorozdźělowak m

Deutsch

Stroh DOW 1989/1991

słom|a ; skotej čerstwu ~u zasłać, prózdnu ~u młóćić; S. im Kopf sykanje/ město mozow kołmaz we hłowje

Deutsch

Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

siehe auch: Strohballen Strohbergung Strohbinder Strohblume Strohdach strohdumm Strohdüngung strohfarben Strohfeuer strohgedeckt Strohhalm Strohhut Strohmann Strohmatte Strohpresse Strohräumkomplex Strohreißer Strohsack Strohschneider Strohschütte Strohseil Strohsilo Strohwisch Strohwitwe

Deutsch

Strohballen DOW 1989/1991

wał / walčk s.

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohbergung DOW 1989/1991

rumowanje / zrumowanje s.

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohbinder DOW 1989/1991

słomuwjazawa

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohblume DOW 1989/1991

(zahrodna) słomjanka

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohdach DOW 1989/1991

s~a třěcha

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

strohdumm DOW 1989/1991

hłupy kaž stepć , smjerć hłupy , hnójhłupy

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohdüngung DOW 1989/1991

hnojenje ze s.

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

strohfarben DOW 1989/1991

słomowy , słomobarbny

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohfeuer DOW 1989/1991

ein S. sein spěšnje so wupalić p / hasnyć p , so spalić p kaž słoma

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

strohgedeckt DOW 1989/1991

ze s. kryty

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohhalm DOW 1989/1991

słomičk|a , stwjelco s. ; wichor łamaše štomy kaž ~i, so tuteje nadźije kaž ~i dźeržeć

(Röhrchen) trosk|a ; z ~u pić

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohhut DOW 1989/1991

s. kłobuk

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohmann DOW 1989/1991

klanka ; podsunjena figura, podsunjenc; wužiwać koho jako klanku za swoje machinacije

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohmatte DOW 1989/1991

s~a mata , słomowka

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohpresse DOW 1989/1991

słomowa prasa

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohräumkomplex DOW 1989/1991

słomu rumowacy kompleks

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohreißer DOW 1989/1991

słomutorhawa

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohsack DOW 1989/1991

1.

słomjak , słomnik

2.

ach du heiliger S. ach ty słódka dobrota

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohschneider DOW 1989/1991

rězak , słomurězak

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohschütte DOW 1989/1991

woklep f

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohseil DOW 1989/1991

powrjestł|o ; z ~ami snopy wjazać

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohsilo DOW 1989/1991

słomowe / umg. słomowy sil|o ~a

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohwisch DOW 1989/1991

(s.) wěšć , (s~a) wěcha , wěšć / wěcha s.

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

Strohwitwe DOW 1989/1991

s~a wudowa , połwudowa

Quelle: Stroh~ DOW 1989/1991

... słomy , słomjany , ze słomu

Deutsch

strohig DOW 1989/1991

słomjan|y , słomojty ; ~a broda; s. schmecken za słomu słodź|eć ~i

Deutsch

Strolch DOW 1989/1991

cygan

(Herumlungerer, Dieb, Randalierer) dundak , paduch , hewrjekar ~ja

(Schlingel) worakawc , witka , raws , štryk ; ty sy mi ~

Deutsch

strolchen DOW 1989/1991

(wokoło) cyganić / dundać / ćahać ; hólcy cyganja w lěsu wokoło, cyły dźeń po měsće dundać

Hornjoserbsce flex   •  ilustrowanosć f (→ ilustrowany) substantivische Ableitung von ilustrowany
Hornjoserbsce flex 1   •  strowotnisk|i (*↑ strowotny) gesundheitlich, Gesundheits-
Hornjoserbsce flex   •  strowotnistw|o ~a n Gesundheitswesen
Hornjoserbsce strowotn|y 1. gesundheitlich, Gesundheits-; ~e zastaranje Gesundheitsfürsorge; ~y staw Gesundheitszustand; 2. Gesund-; ~e žórło Gesundbrunnen; Strowotna studnja Gesundbrunnen (měšćanski dźěl Budyšina); 3. heilsam
flex   •  strowotn|e

siehe Deutsch Gesundheitsaufklärung SNL Subst

flex strowotne flex wujasnjowanje n

flex 2 strowotniske flex wujasnjowanje n

siehe Deutsch Gesundheitsberatung SNL Subst

flex 2 strowotniske flex poradźowanje n

flex strowotne flex poradźowanje n

flex 2   •  strowotnisk|a

siehe Deutsch Gesundheitspolitik SNL Subst

flex 2 strowotniska flex politika f

siehe Deutsch Gesundheitsreform SNL Subst

flex 2 strowotniska flex reforma f

flex reforma f strowotnistwa

siehe Deutsch Weltgesundheitsorganisation SNL Subst

flex Swětowa flex 2 strowotniska flex organizacija f

WHO f indekl

flex 2   •  strowotnisk|e

siehe Deutsch Gesundheitsaufklärung SNL Subst

flex strowotne flex wujasnjowanje n

flex 2 strowotniske flex wujasnjowanje n

siehe Deutsch Gesundheitsberatung SNL Subst

flex 2 strowotniske flex poradźowanje n

flex strowotne flex poradźowanje n

flex 2   •  strowotnisk|i

siehe Deutsch Gesundheitsamt SNL Subst

flex 2 strowotniski flex zarjad m

flex zarjad m za strowotnistwo

siehe Deutsch Gesundheitsprämie SNL Subst Versicherungsbeitrag

flex 2 strowotniski flex přinošk m

flex   •  strowotnopolitisk|i

siehe Deutsch gesundheitspolitisch SNL Adj

flex   •  strowotoškit m

siehe Deutsch Gesundheitsschutz DOW 1989/1991

s. škit , škit strowoty , strowotoškit

Quelle: Gesundheits~ DOW 1989/1991

strowotny , strowotniski

Hornjoserbsce flex   •  strowotnisko-socialn|y gesundheitlich-sozial
Hornjoserbsce flex   •  labiln|y labil; ~y strowotny staw labiler Gesundheitszustand
flex   •  strowozdźerženj|e n

siehe Deutsch Gesunderhaltung DOW 1989/1991

zdźerženje strowoty / strowosće , strowozdźerženje

Quelle: gesund~ DOW 1989/1991

strowotny

Hornjoserbsce flex   •  Strowasmarij|a ~e f nab. Gegrüßet seist du, Maria!; ~u spěwać das Gegrüßet seist du‚ Maria! beten
Hornjoserbsce   flex   •  strow|ić ~ju, ~iš, pret ~jach, ~ješe ip grüßen

Hornjoserbsce strowj|e ~a n || strowj|o ~a n (*↑ strowota) zrěd. Gesundheit; Bóh daj strow! Gesundheit!
Hornjoserbsce   flex 1   •  strow|y gesund

  flex 1   •  strow|y

siehe Deutsch Milchling TermBio Subst Pilz

flex 1 strowy flex ryzyk m

flex mlóčank mflex   •  strowasmarija f indekl.||njeprawop. (↑ Strowasmarija)

siehe Deutsch Ave-Maria DOW 1989/1991

strowasmarija indekl. n ; jedne ~ wuspěwać

flex   •  strowjensk|i

siehe Deutsch Grußformel DOW 1989/1991

p~a / strowjenska formula

Quelle: Gruß~ DOW 1989/1991

postrown|y

  flex 2   •  strow|y

siehe Deutsch Wohlsein DOW 1989/1991

1.

(beim Trinken) k strowosći , na twoju / na wašu strowosć

(der zuerst Zutrinkende) ja će / ja was widźu

(der Antwortende) ja će / ja was słyšu

2.

(beim Niesen) bóh daj strow’

Quelle: wohl~ DOW 1989/1991

derje , zboha , lubozny , přijomnyHornjoserbsce flex   Halštrow ~a m 1. die Elster (rěka we Łužicy); 2. Elstra ON (město w Hornjej Łužicy)
Hornjoserbsce flex   •  postrow ~a m Gruß
Hornjoserbsce flex   •  alabastrow|y alabastern, Alabaster-
Hornjoserbsce flex   •  bruttoregistrow|y Bruttoregister-; ~a tona Bruttoregistertonne
Hornjoserbsce flex   •  demonstr|ować ~uju, ~uješ ip demonstrieren
Hornjoserbsce flex   •  Halštrowčan ~a m Elstraer
Hornjoserbsce flex   •  Halštrowčank|a ~i f Elstraerin
Hornjoserbsce flex   •  Halštrowsk|i Elstraer …
Hornjoserbsce flex   •  ilustr|ować ~uju, ~uješ ip illustrieren
Hornjoserbsce flex   •  ilustrowanj|e ~a n Illustrierung
Hornjoserbsce flex   •  ilustrowan|y illustriert; ~e nowiny plt. illustrierte Zeitung
Hornjoserbsce flex   •  kanistrow|y Kanister-
Hornjoserbsce flex   •  katastrow|y Kataster-
Hornjoserbsce flex   •  kritikastr|ować ~uju, ~uješ ip kritikastern
Hornjoserbsce flex   •  ligustrow|y Liguster-; ~y płót Ligusterhecke
Hornjoserbsce flex   •  ministrow|y … des Ministers
Hornjoserbsce flex   •  mištr|ować ~uju, ~uješ ip meistern
Hornjoserbsce flex   •  mištrownj|a ~e f Meisterei
Hornjoserbsce   Běł|y Halštrow ~eho ~a m die Weiße Elster (rěka w Němskej)

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!