Ł

flex   •  smjerćhubjen|y

siehe Deutsch herzlich DOW 1989/1991

1.

(innig) wutrobit|y ; ~e přećelstwo, ~y poměr mjez maćerju a dźowku

(tiefempfunden) wutrobn|y ; ~e sobužarowanje; herzlichen Dank kemšacy dźak

(gütig) lub|y , dušn|y ; wy sće tak ~i ke mni; hruby, ale luby

(aufrichtig) sprawn|y , z wutroby ; ~je so dźakować, z wutroby dobry

2.

a)

h. gern smjerćrady , radlubje , lubjerad

b)

h. wenig, h. schlecht u. ä. smjerćmało , smjerćhubjeny u. ä.

Hornjoserbsce   flex   •  smjerć ~e f Tod; na ~ chory todkrank

Hornjoserbsce    smjerć(-) indekl. (↕ jara / wulce) sehr

Hornjoserbsce smjerćdroh|i || smjerć droh|i sehr teuer
Hornjoserbsce    smjerćjara || smjerć jara ganz sehr

Hornjoserbsce smjerćlěn|i (f ~ja, n ~je) || smjerć lěn|i (f ~ja, n ~je) sehr faul
Hornjoserbsce smjerćnjerady indekl. || smjerć njerady indekl. sehr ungern
Hornjoserbsce flex   •  smjerćonošn|y todbringend
Hornjoserbsce smjerćpiln|y || smjerć piln|y sehr fleißig
Hornjoserbsce smjerćrady indekl. || smjerć rady indekl. sehr gern
flex   •  smjerćaktualn|y

siehe Deutsch brandaktuell SNL Adj

flex smjerćaktualny

smjerć flex 2 aktualny

přewšo flex 2 aktualny

jara flex 2 aktualny

flex   •  smjerćrozhněwan|y

siehe Deutsch stinksauer SNL Adj

smjerć flex rozhněwany

strašnje flex rozhněwany

smjerć flex 2 rozmjerzany

strašnje flex 2 rozmjerzany

flex smjerćrozhněwany

flex smjerćrozmjerzany

flex   •  smjerćrozmjerzan|y

siehe Deutsch stinksauer SNL Adj

smjerć flex rozhněwany

strašnje flex rozhněwany

smjerć flex 2 rozmjerzany

strašnje flex 2 rozmjerzany

flex smjerćrozhněwany

flex smjerćrozmjerzany

  flex   •  smjerć f

siehe Deutsch Strahlentod SNL Subst

flex promjenjowa flex smjerć f

flex smjerć f přez promjenja

flex smjerć f přez promjenjowanjeflex   •  smjerćblěd|y

siehe Deutsch geisterbleich DOW 1989/1991

smjerćblědy , blědy kaž smjerć / kaž duch

Quelle: Geister~ DOW 1989/1991

... duchow

flex   •  smjerćchud|y

siehe Deutsch bettelarm DOW 1989/1991

smjerćchudy , prošersce chudy , prošerchudy

Quelle: bettel~ DOW 1989/1991

prošerski

siehe Deutsch blutarm DOW 1989/1991

1.

(anämisch) chudokrejny , małokrejny , anemiski

2.

(sehr arm) smjerćchudy

Quelle: Blut~ DOW 1989/1991

krejny , krejowy , ... kreje

flex   •  smjerćchutn|y

siehe Deutsch bitterernst DOW 1989/1991

ž./s./b./j. chutny , smjerćchutny

Quelle: bitter~ DOW 1989/1991

žałostnje , strašnje , bojaznje , jara , hórki

flex   •  smjerćdołh|i

siehe Deutsch ellenlang DOW 1989/1991

smjerćdołhi

Quelle: Ellen~ DOW 1989/1991

łochćowy

flex   •  smjerćdušn|y

siehe Deutsch herzensgut DOW 1989/1991

smjerćdušny

Quelle: Herzens~ DOW 1989/1991

dušiny , nutrny

siehe Deutsch kreuzbrav DOW 1989/1991

smjerćdušny

Quelle: Kreuz~ DOW 1989/1991

křižny , nakřižny , ... křiža

flex   •  smjerćkrut|y

siehe Deutsch hochnotpeinlich DOW 1989/1991

smjerćkrut|y ; ~e přesłyšowanje

Quelle: hoch~ DOW 1989/1991

wysoki

  •  smjerćmało

siehe Deutsch herzlich DOW 1989/1991

1.

(innig) wutrobit|y ; ~e přećelstwo, ~y poměr mjez maćerju a dźowku

(tiefempfunden) wutrobn|y ; ~e sobužarowanje; herzlichen Dank kemšacy dźak

(gütig) lub|y , dušn|y ; wy sće tak ~i ke mni; hruby, ale luby

(aufrichtig) sprawn|y , z wutroby ; ~je so dźakować, z wutroby dobry

2.

a)

h. gern smjerćrady , radlubje , lubjerad

b)

h. wenig, h. schlecht u. ä. smjerćmało , smjerćhubjeny u. ä.

flex   •  smjerćmudr|y

siehe Deutsch altklug DOW 1989/1991

mudrowaty

(überklug) smjerćmudry ; a. reden mudrować

Quelle: alt~ DOW 1989/1991

stary

flex   •  smjerćmučn|y

siehe Deutsch hundemüde DOW 1989/1991

smjerćmučny , z. mučny

Quelle: Hunde~ DOW 1989/1991

psyči , ... psow , zatrašnje

flex   •  smjerćnjelub|y

siehe Deutsch äußerst DOW 1989/1991

1.

(am weitesten außen) najdalš|i ; ~a kupa z tuteje skupiny

(extremst) najekstremniš|i ; ~a lěwica; am äußersten ..., im äußersten ... (ganz am ..., ganz im ...) u. ä. na samym ..., w samym ... u. ä.; na samym kóncu hasy, w samym róžku stwy

2.

(größt) najwjetš|i ; ~u kedźbnosć trjebać, z ~im dorazom prajić

(höchst) najwyši

(ungeheuer, unermeßlich) njesměrn|y ; wěc je ~je wažna; adv. (sehr) jara, wulce, umg. smjerć-; to je mi smjerćnjelubo

(über alle Maßen) nimoměry , pře wšu měru

3.

(letzt) posledni

(letztmöglich) posledni móžny ; ~ termin; bis zum Äußersten hač doposledka/naposled; ~ hić

(bis zum Ende) hač na kónc , hač do kónca ; ~ wubrać

4.

(schlimmst) najhórš|i ; so na ~e přihotować

flex   •  smjerćnjerodn|y

siehe Deutsch greulich DOW 1989/1991

žałostn|y , žadław|y , grawoćiw|y ; ~y njeskutk, ~e wjedro, to ~je klinči

(grauenerregend) hrózbn|y ; ~e złóstnistwo

(ekelhaft) wohidny ; ~ napohlad skićić

(sehr schlimm, schlecht) strašny

(sehr) smjerć- ; wón je smjerćnjerodny

flex   •  smjerćnjezbožown|y

siehe Deutsch kreuzunglücklich DOW 1989/1991

smjerćnjezbožowny

Quelle: Kreuz~ DOW 1989/1991

křižny , nakřižny , ... křiža

flex   •  smjerćnuzn|y

siehe Deutsch brandeilig DOW 1989/1991

smjerćnuzny

Quelle: Brand~ DOW 1989/1991

palny , wohnjowy

flex   •  smjerćrozhorjen|y

siehe Deutsch fürchterlich DOW 1989/1991

žałostn|y , strašn|y , grawoćiw|y , hrozn|y ; ~e njeskutki, ~y wichor, so ~je blamować

(grauenerregend) žadławy , hrózbny

(äußerst unangenehm) bojazny , njesměrny , bjezbóžny ; ~ njeporjad bě wšudźe

(verflixt) wjedrowy , zatrašny , reg. zatrabanski

(sehr) smjerć- ; dźensa je smerćzyma, wón je smjerćrozhorjeny

flex   •  smjerćsprawn|y

siehe Deutsch kreuzehrlich DOW 1989/1991

smjerćsprawny , smjerćdušny

Quelle: Kreuz~ DOW 1989/1991

křižny , nakřižny , ... křiža

flex   •  smjerćstrašn|y

siehe Deutsch kreuzgefährlich DOW 1989/1991

smjerćstrašny

Quelle: Kreuz~ DOW 1989/1991

křižny , nakřižny , ... křiža

flex   •  smjerćwjesoł|y

siehe Deutsch kreuzfidel DOW 1989/1991

smjerćwjesoły

Quelle: Kreuz~ DOW 1989/1991

křižny , nakřižny , ... křiža

flex   •  smjerćwosobn|y

siehe Deutsch hochfeudal DOW 1989/1991

smjerćwosobny , nanajwosobniši

Quelle: hoch~ DOW 1989/1991

wysoki

siehe Deutsch hochherrschaftlich DOW 1989/1991

smjerćwosobny

Quelle: hoch~ DOW 1989/1991

wysoki

flex   •  smjerćwostudł|y

siehe Deutsch kotzlangweilig DOW 1989/1991

smjerćwostudły

Quelle: kotz~ DOW 1989/1991

  •  smjerćzyma

siehe Deutsch hundekalt DOW 1989/1991

smjerćzyma , z. zyma

Quelle: Hunde~ DOW 1989/1991

psyči , ... psow , zatrašnje

flex   •  smjerćzł|y

siehe Deutsch bitterböse DOW 1989/1991

ž./s./b./j. zły , smjerćzły

Quelle: bitter~ DOW 1989/1991

žałostnje , strašnje , bojaznje , jara , hórki

  •  smjerćžel

siehe Deutsch furchtbar DOW 1989/1991

žałostn|y , strašn|y , grawoćiw|y , surow|y , hrozn|y ; ~a horcota, ~e chłostanje

(grauenerregend) žadławy , hrózbny

(äußerst unangenehm) bojazn|y , zatrašny , njesměrny , bjezbóžny , veraltd. njekrasny ; wonka je ~a hara

(verflixt) wjedrowy , reg. zatrabanski

(sehr) smjerć- ; to mi smjerćžel čini

Hornjoserbsce flex   •  smjerćsyln|y sehr stark
Hornjoserbsce flex   •  martrarsk|i Märtyrer-; ~a smjerć Märtyrertod
Hornjoserbsce šwadron ~a m || šwadron|a ~y f woj. Schwadron; ~ || ~a smjerće Todesschwadron
Hornjoserbsce hron|a ~ow plt. 1. Wehen; porodne ~a Geburtswehen; 2. smjertne ~a Todesqualen

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!