Ł
Hornjoserbsce SUBST/DEKL: Gen/Du ... → flex   sow|a ~y f cool. 1. Eule; 2. Kauz; twjerdokosmata ~a Raufußkauz

Deutsch

sowohl DOW 1989/1991

s. ... als auch kaž ... t. tež , ... kaž tež ; kaž doma tak tež na dźěłowym městnje woni serbsce rěča, wón je lěkar kaž tež wuměłc

Quelle: so~ DOW 1989/1991

tak

Hornjoserbsce flex   šowow|y 1. Naht-; 2. Nahtstellen-
Deutsch

soweit DOW 1989/1991

1.

t. daloko ; my smy tak daloko cyle spokojom; za poł hodźiny budźe tak daloko, zo wotjědźemy; tak daloko bě wón přezjedny, při přichodnym prašenju pak měješe wobmyslenja

(im allgemeinen) w cyłku , cyłkownje , hewak ; ~ so njemóžemy hóršić, ~ so nam to cyle derje lubi

2.

(sofern) dalokož , t. daloko kaž , kaž daloko ; dalokož móžu to posudźować, je dźěło derje wupadnyło; wšitcy pomhachu, tak daloko kaž mějachu chwile

(soviel) kelkož , kaž wjele , buchspr. wjelež

Quelle: so~ DOW 1989/1991

tak

Deutsch

sowenig DOW 1989/1991

1.

s. wie, als t. mało kaž / hač ; pić tak mało kaž móžno

2.

(wenn auch ... wenig) hdyž tež ... mało , t. mało kaž ; hdyž tež wón wo tej wěcy mało wě, tak móže wón tola zwiski spóznać

Quelle: so~ DOW 1989/1991

tak

Deutsch

sowie DOW 1989/1991

1.

(sobald als) t. chětře / ruče kaž / hač , ručež ; ručež domoj dojědu, zawołam tebje

(immer wenn) hdyžkuli ; ~ mějach mały kusk chwile, dyrbjach na polu pomhać

2.

(und auch) kaž tež ; titulna strona ~ prěnjej dwě stronje knihi běchu so pušćiłe

Quelle: so~ DOW 1989/1991

tak

Deutsch

sowieso DOW 1989/1991

bjeztoho , t. a t. , tež hewak ; tónle šat dyrbi so bjeztoho wupłokać, z njej so bjeztoho nichtó njenasadźuje

Quelle: so~ DOW 1989/1991

tak

Deutsch

Sowieso DOW 1989/1991

Herr S. někajki knjez , knjez t. a t. , Wonec wuj

Quelle: so~ DOW 1989/1991

tak

Deutsch

Sowchos DOW 1989/1991

sowchoz , sowchoza

Deutsch

Sowjet DOW 1989/1991

sowjet ; der Oberste S. der UdSSR Najwyši ~ ZSSR

Deutsch

Sowjet~ DOW 1989/1991

sowjetski , Sowjetski

siehe auch: Sowjetarmee Sowjetbürger Sowjetmacht Sowjetstern Sowjetunion

Deutsch

Sowjetarmee DOW 1989/1991

S~a armeja

Quelle: Sowjet~ DOW 1989/1991

sowjetski , Sowjetski

Deutsch

Sowjetbürger DOW 1989/1991

s. staćan , staćan S~eho zwjazka

Quelle: Sowjet~ DOW 1989/1991

sowjetski , Sowjetski

Deutsch

Sowjetmacht DOW 1989/1991

m|óc ~ocy sowjetow

Quelle: Sowjet~ DOW 1989/1991

sowjetski , Sowjetski

Deutsch

Sowjetstern DOW 1989/1991

s~a hwězda

Quelle: Sowjet~ DOW 1989/1991

sowjetski , Sowjetski

Deutsch

Sowjetunion DOW 1989/1991

S. zwjazk

Quelle: Sowjet~ DOW 1989/1991

sowjetski , Sowjetski

Deutsch

sowjetisch DOW 1989/1991

sowjetski

Hornjoserbsce   •  dalokož indekl. soweit
Hornjoserbsce flex   •  sowchoz ~a m hist. Sowchos (statne kubło w bywšim Sowjetskim zwjazku)
Hornjoserbsce flex   •  sowjet ~a m hist. Sowjet; Najwyši ~ der Oberste Sowjet
Hornjoserbsce flex   •  Sowjetsk|a ~eje f hist.||wobch.||LN (*↑ Sowjetski zwjazk) Sowjetunion
Hornjoserbsce flex   •  sowjetsk|i hist. sowjetisch
Hornjoserbsce   Sowjetsk|i zwjazk ~eho ~a m hist.||LN Sowjetunion; staćan ~eho ~a Sowjetbürger
Hornjoserbsce   tak a tak part. sowieso
Hornjoserbsce flex   •  bjezšowow|y nahtlos
Hornjoserbsce flex   •  Lomonosowow|y (→ Lomonosow) Lomonossow-
Deutsch

Asowsches Meer SNL Subst

flex 1 Azowske flex morjo n

Deutsch

antisowjetisch DOW 1989/1991

antisowjetski

Deutsch

insoweit DOW 1989/1991

1.

(insofern) tak daloko , w tym nastupanju ; bratraj staj na so podobnaj ~, zo staj wobaj šwižnaj

2.

(für den Fall, daß) dalokož , tak daloko hač / kaž ; to budźe móžno, ~ ja situaciju přewidźu

Deutsch

Unionssowjet DOW 1989/1991

z. sowjet

Quelle: Unions~ DOW 1989/1991

zwjazkowy

Deutsch

Asowsches Meer Datowa banka geografiskich eksonymow

Azowske morjo

Hornjoserbsce flex   •  antisowjetsk|i antisowjetisch
Hornjoserbsce   Azowsk|e morj|o ~eho ~a n das Asowsche Meer
Hornjoserbsce   •  bjeztoho part. ohnehin, sowieso; to sym ~ chcył das wollte ich ohnehin
Hornjoserbsce kaž 1. indekl. wie, sowie; 2. konj. wie, als ob
Hornjoserbsce   •  kelkož indekl. soviel, soweit
Hornjoserbsce   •  wjelež indekl. wys. (*↑ kelkož) soviel, soweit
Hornjoserbsce flex   •  bjezklasowosć f (→ bjezklasowy) substantivische Ableitung von bjezklasowy
Hornjoserbsce flex   •  klasowosć f (→ klasowy) substantivische Ableitung von klasowy
Hornjoserbsce flex   •  masowosć f (→ masowy) substantivische Ableitung von masowy
Hornjoserbsce flex   •  nawisowatosć f (→ nawisowaty) substantivische Ableitung von nawisowaty
Hornjoserbsce flex   •  spisownosć f (→ spisowny) substantivische Ableitung von spisowny
Hornjoserbsce flex   •  Cazowsk|i (→ Cazow) Zahsower …
Hornjoserbsce flex   •  Mazowsk|a f N Masowien
flex 1   •  Kosow|o ~a m

siehe Deutsch Kosovo SNL Subst

flex 2 Kosowo n

flex 1 Kosowo m GSg Kosowa

flex 2   •  Kosow|o n

siehe Deutsch Kosovo TermSta Subst

siehe Deutsch Kosovo SNL Subst

flex 2 Kosowo n

flex 1 Kosowo m GSg Kosowa

Hornjoserbsce flex   časowo ~e f 1. Zeitlichkeit; 2. (*↑ načasnosć) zest. Aktualität, Zeitgemäßheit
Hornjoserbsce flex   •  masowokulturn|y massenkulturell, Massenkultur-
Hornjoserbsce flex   •  masowopolitisk|i massenpolitisch
Hornjoserbsce flex   •  masowosportow|y Massensport-
Hornjoserbsce flex   •  psowodźin|a ~y f bot. Faulbaum
Hornjoserbsce flex   •  wšowopřijac|y allumfassend
flex   •  kasowolěkarsk|i

siehe Deutsch kassenärztlich SNL Adj ↑DOW auch

... kasowych lěkarjow

flex kasolěkarski

flex kasowolěkarski

siehe Deutsch vertragsärztlich SNL Adj

flex zrěčenskolěkarski

flex kasolěkarski

flex kasowolěkarski

... přez zrěčenskeho lěkarja

... přez kasoweho lěkarja

flex   •  mjasowobhladowar m

siehe Deutsch Fleischbeschauer DOW 1989/1991

wobhladowar ~ja / přehladowar ~ja m. , veraltd. mjasowobhladowar ~ja , mjasopřehladowar ~ja

Quelle: fleisch~ DOW 1989/1991

mjasowy , ... mjasa

flex   •  psowodźizn|a f

siehe Deutsch Faulbaum DOW 1989/1991

psowodźina , psowodźizna

Quelle: Faul~ DOW 1989/1991

lěni , zhniły , hnijacy

flex   •  wšowobjimac|y

siehe Deutsch allumfassend DOW 1989/1991

wšowopřijacy , wšowobjimacy

Quelle: all~ DOW 1989/1991

wšudźe , wšudźom , kóždy

Hornjoserbsce   flex   jedna|ć ~m, ~š ip 1. handeln, tun; ~ so wo to, zo … es handelt sich darum, dass …; 2. verhandeln

Hornjoserbsce    přeco indekl. (↕ stajnje) 1. stets, immer; wón přińdźe ~ přepozdźe er kommt stets zu spät; 2. part. immer, mehr und mehr; ~ hłubšo wona swoje wobličo chileše immer tiefer neigte sie ihr Antlitz

Hornjoserbsce samo 1. indekl. von selbst; to so ~ (wot so) rozumi das versteht sich von selbst; 2. part. sogar; 3. ~ so wě mod. selbstverständlich
Hornjoserbsce flex   sowišć|o ~a n 1. Eulennest; 2. Kauznest

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!