Ł
Hornjoserbsce   flex   •  pomocliw|y hilfsbereit

flex   •  njepomocliw|y

siehe Deutsch ungefällig DOW 1989/1991

njepomocliw|y , njezwólniwy , wotpokazowac|y ; ~e zadźerženje, njezwólniwy čłowjek

Deutsch

Pomologie SNL Subst

flex pomologija f

flex sadopis m

flex wučba f wo sadarstwje

flex wučba f wo plahowanju sadu

Deutsch

Pompeji TermGeo Subst Historisch

Pompeji m indekl

Deutsch

pompejanisch SNL Adj

flex pompejanski

flex 2 pompejski

Deutsch

Pomade DOW 1989/1991

pomada

Deutsch

pomadig 1 DOW 1989/1991

(mit Pomade behandelt) pomadowy , napomadizowany

Deutsch

pomadig 2 DOW 1989/1991

(langsam, träge) pomałki , pomały , flegmatiski , maslaty , pomadny ; ein p. Mensch pomalak, maslak

Deutsch

Pomadigkeit DOW 1989/1991

pomałkosć , pomałosć , flegmatiskosć , maslatosć , pomadnosć

Deutsch

pomadisieren DOW 1989/1991

pomadizować , napomadizować p

Deutsch

Pomeranze DOW 1989/1991

pomeranča , pomeranca

Deutsch

Pomeranzen~ DOW 1989/1991

pomerančowy , pomerancowy

siehe auch: Pomeranzenlikör Pomeranzenschale

Deutsch

Pomeranzenlikör DOW 1989/1991

p. liker

Quelle: Pomeranzen~ DOW 1989/1991

pomerančowy , pomerancowy

Deutsch

Pomeranzenschale DOW 1989/1991

p~a bělizna , bělizna pomeranče / pomerancy

Quelle: Pomeranzen~ DOW 1989/1991

pomerančowy , pomerancowy

Deutsch

Pommes frites DOW 1989/1991

pomfritki plt , pommes frites indekl. plt

Deutsch

Pomp DOW 1989/1991

pomp

Deutsch

pomphaft DOW 1989/1991

pompozny ; adv. z pompom

Deutsch

Pomphaftigkeit DOW 1989/1991

pompoznosć

Deutsch

Pompon DOW 1989/1991

pompon

Deutsch

pompös DOW 1989/1991

pompozn|y ; ~e bydlenje, ~e titule; adv. z pompom

Deutsch

Pommersche Bucht Datowa banka geografiskich eksonymow

Pomorski zaliw

Hornjoserbsce flex   •  pomad|a ~y f Pomade
Hornjoserbsce flex   •  pomadiz|ować ~uju, ~uješ ip pomadisieren
Hornjoserbsce flex   •  pomadow|y Pomaden-
Hornjoserbsce flex   •  pomeranč|a ~e f Pomeranze
Hornjoserbsce flex   •  pomerančow|y Pomeranzen-
Hornjoserbsce flex   •  pomfritk|i ~ow plt. Pommes frites
Hornjoserbsce   pommes frites indekl. plt. (*↑ pomfritki) Pommes frites
Hornjoserbsce flex   •  Pomorc|y - plt.||ON Pommritz
Hornjoserbsce flex   •  Pomorčan ~a m Pommritzer
Hornjoserbsce flex   •  Pomorčank|a ~i f Pommritzerin
Hornjoserbsce flex   •  Pomorčansk|i Pommritzer …
Hornjoserbsce flex   •  Pomorjan ~a m Pommer
Hornjoserbsce flex   •  Pomorjank|a ~i f Pommerin
Hornjoserbsce flex   •  Pomorsk|a ~eje f LN Pommern (kónčina w Němskej a Pólskej)
Hornjoserbsce flex   •  pomorsk|i pommer(i)sch
Hornjoserbsce flex   •  pomp ~a m Pomp
Hornjoserbsce flex   •  Pompej ~a m hist.||ON Pompeji (město w romskim mócnarstwje)
Hornjoserbsce flex   •  Pompejčan ~a m hist. Pompejer
Hornjoserbsce flex   •  Pompejčank|a ~i f hist. Pompejerin
Deutsch

anthropomorph SNL Adj

flex 2 antropomorfny

čłowjekej flex 2 podobny

Hornjoserbsce flex   •  antropomorfizm ~a m Anthropomorphismus
Hornjoserbsce flex 1   •  antropomorfn|y anthropomorph
Hornjoserbsce flex   •  pomocliwosć ~e f Hilfsbereitschaft
Hornjoserbsce flex   •  pomoc ~y f Hilfe, Beihilfe, Beistand; hospodarska ~ Wirtschaftshilfe; wuwićowa ~ Entwicklungshilfe; wzajomna ~ gegenseitige Hilfe; prěnja ~ die erste Hilfe
Hornjoserbsce flex   •  pomó|c ~žu, ~žeš, pret ~ch, - p helfen
Hornjoserbsce flex   •  pomock|a ~i f Hilfe (nastroj)
Hornjoserbsce flex   •  pomocnic|a ~y f Helferin
Hornjoserbsce pomocnik ~a m 1. Helfer; ~ w pruwowanskim času Bewährungshelfer; 2. bot. Pimpinelle
Hornjoserbsce flex   •  pomocniw|y zrěd. (*↑ pomocliwy) hilfsbereit
Hornjoserbsce flex   •  pomocnosć ~e f Hilfsbereitschaft
Hornjoserbsce pomocn|y 1. hilfsbereit; 2. Hilfs-; ~a posyłka Hilfssendung; ~y srědk Hilfsmittel; ~y werb rěč. Hilfsverb
Hornjoserbsce flex   •  pomocniwosć ~e f zrěd. (*↑ pomocliwosć) Hilfsbereitschaft
flex 3   •  pomocn|a

siehe Deutsch Hilfsorganisation SNL Subst

flex 3 pomocna flex organizacija f

siehe Deutsch Hilfsperson SNL Subst

flex 3 pomocna flex wosoba f

siehe Deutsch Hilfspolizistin SNL Subst

flex 3 pomocna flex policistka f

siehe Deutsch Hilfswerk SNL Subst

flex 3 pomocny flex skutk m

flex 3 pomocna flex organizacija f

siehe Deutsch Malteser-Hilfsdienst SNL Subst

flex 3 pomocna flex słužba f maltezow

siehe Deutsch Welthilfssprache SNL Subst

flex swětowa flex 3 pomocna flex rěč f

flex 3 pomocna flex swětowa flex rěč f

flex 3   •  pomocn|e

siehe Deutsch Badhilfen SNL Subst Medizin

flex pomocy f Pl za kupjel

flex 3 pomocne flex srědki m Pl za kupjel

siehe Deutsch Hilfsgüter SNL Subst

flex 3 pomocne flex twory f Pl

flex humanitarne flex twory f Pl

siehe Deutsch Lohnsteuerhilfeverein SNL Subst

flex 2 dawkowe flex 3 pomocne flex towarstwo n

flex mzdowodawkowe flex 3 pomocne flex towarstwo n

flex   •  pomocnic|a f

siehe Deutsch Betreuungshelferin SNL Subst

flex 2 poradźowanska flex pomocnica f

siehe Deutsch Bewährungshelferin SNL Subst

flex dohladowarka f za pruwowanski čas

flex pomocnica f za pruwowanski čas

siehe Deutsch Entwicklungshelferin SNL Subst

flex wuwićowa flex pomocnica f

siehe Deutsch Ersthelferin SNL Subst bei Unfällen

flex 1 prěnja flex pomocnica f

siehe Deutsch Hauswirtschafterin SNL Subst

Haushälterin

flex hospoza f

Hauswirtschaftsgehilfin

flex pomocnica f w domjacnosći

flex domjacnostnica f

siehe Deutsch Wahlhelferin SNL Subst

flex 2 wólbna flex pomocnica f

flex pomocnica f při wólbje

flex pomocnica f při wólbach

siehe Deutsch Zahnarzthelferin SNL Subst

flex pomocnica f zubneho lěkarja

flex zubnolěkarska flex pomocnica f

flex 2   •  pomocnik m

siehe Deutsch Diakonatshelfer TermNab Subst

flex diakonatny flex 2 pomocnik m

siehe Deutsch Betreuungshelfer SNL Subst

flex 2 poradźowanski flex 2 pomocnik m

siehe Deutsch Bewährungshelfer SNL Subst ↑DOW auch

flex 2 dohladowar m GSg dohladowarja za pruwowanski čas

flex 2 pomocnik m za pruwowanski čas

siehe Deutsch Entwicklungshelfer SNL Subst

flex wuwićowy flex 2 pomocnik m

siehe Deutsch Ersthelfer SNL Subst bei Unfällen

flex 2 prěni flex 2 pomocnik m

siehe Deutsch Hauswirtschafter SNL Subst

flex 2 pomocnik m w domjacnosći

flex domjacnostnik m

siehe Deutsch Nothelfer SNL Subst

flex 2 pomocnik m w nuzy

flex 2 nuzowy flex 2 pomocnik m

siehe Deutsch Wahlhelfer SNL Subst

flex 2 wólbny flex 2 pomocnik m

flex 2 pomocnik m při wólbje

flex 2 pomocnik m při wólbach

siehe Deutsch Wandergeselle SNL Subst

flex 1 pućowacy flex rjemjeslnik m

flex 2 pućowanski flex rjemjeslnik m

flex 1 pućowacy flex 2 pomocnik m

flex 2 pućowanski flex 2 pomocnik m

siehe Deutsch Zahnarzthelfer SNL Subst

flex 2 pomocnik m zubneho lěkarja

flex zubnolěkarski flex 2 pomocnik m

flex 3   •  pomocn|y

siehe Deutsch Dekanatsjugendhelferkreis TermNab Subst

flex 3 pomocny flex kružk m dekanatneje młodźiny

siehe Deutsch Programmierhilfsmittel TermInf Subst

flex programěrowanski flex 3 pomocny flex srědk m

flex programowanski flex 3 pomocny flex srědk m

siehe Deutsch Flüchtlingshilfswerk SNL Subst

flex 3 pomocny flex skutk m za ćěkancow

siehe Deutsch Hilfspolizist SNL Subst

flex 3 pomocny flex policist m

siehe Deutsch Hilfswerk SNL Subst

flex 3 pomocny flex skutk m

flex 3 pomocna flex organizacija f

siehe Deutsch Prädikant SNL Subst

flex predikant m

flex 3 (pomocny) flex 2 prědar m GSg prědarja

flex   •  pomoc|y f pl

siehe Deutsch Badhilfen SNL Subst Medizin

flex pomocy f Pl za kupjel

flex 3 pomocne flex srědki m Pl za kupjel

flex   •  pomoc f

siehe Deutsch Lösungshilfe TermMa Subst

flex wuličenska flex pomoc f

siehe Deutsch Arbeitslosenhilfe SNL Subst

flex pomoc f za bjezdźěłnych

flex pomoc f bjezdźěłnym

flex bjezdźěłnostna flex pomoc f

siehe Deutsch Badehilfe SNL Subst

flex kupanska flex pomoc f

siehe Deutsch Einkaufshilfe SNL Subst

flex pomoc f při nakupowanju

siehe Deutsch Erstversorgung SNL Subst Erste Hilfe

flex 1 prěnja flex pomoc f

flex 1 prěnje flex zastaranje n

siehe Deutsch Finanzspritze SNL Subst

flex 2 (přidatna) flex financielna flex pomoc f

flex 2 (přidatna) flex 2 financna flex pomoc f

flex 2 (přidatna) flex financielna flex podpěra f

flex 2 (přidatna) flex 2 financna flex podpěra f

selten flex 2 (přidatna) flex 2 finančna flex pomoc f

selten flex 2 (přidatna) flex 2 finančna flex podpěra f

siehe Deutsch Gehhilfe SNL Subst Medizin

flex chodźenska flex pomoc f

flex pomoc f při chodźenju

flex pomoc f za chodźenje

siehe Deutsch Investitionshilfe SNL Subst

flex 2 inwesticiska flex pomoc f

siehe Deutsch Katastrophenhilfe SNL Subst

flex katastrofowa flex pomoc f

flex pomoc f při katastrofach

siehe Deutsch Lebenshilfe SNL Subst

flex 2 žiwjenska flex pomoc f

flex pomoc f k žiwjenju

siehe Deutsch Merkhilfe SNL Subst

flex 3 pomjatna flex pomoc f

flex pomoc f za pomjatk

siehe Deutsch Pflegehilfe SNL Subst

flex 2 hladanska flex pomoc f

siehe Deutsch Programmhilfe SNL Subst

flex programowa flex pomoc f

siehe Deutsch Sehhilfe SNL Subst

flex widźenska flex pomoc f

flex pomoc f za widźenje

siehe Deutsch Sozialhilfe SNL Subst

flex 2 socialna flex podpěra f

flex 2 socialna flex pomoc f

siehe Deutsch Stehhilfe SNL Subst Medizin

flex pomoc f za staće

flex stejenska flex pomoc f

siehe Deutsch Sterbehilfe SNL Subst

flex pomoc f k wumrěću

siehe Deutsch Support SNL Subst EDV

flex pomoc f

flex serwis m

flex support m

Hornjoserbsce flex   •  dopomoc ~y f Nachhilfe
Hornjoserbsce flex   •  bjezpomocnosć ~e f Hilflosigkeit

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!