Ł

Deutsch

Pipapo SNL Subst

flex (wšo) k tomu flex słušace n

pipapo m indekl

Deutsch

Pipeline-Technik TermInf Subst

Prozessorentechnik

flex pipelinowa flex technika f

flex pipelineowa flex technika f

Deutsch

Pipeline-Verfahren TermInf Subst

flex pipelinowa flex metoda f

flex pipelineowa flex metoda f

Deutsch

Pippau TermBio Subst Pflanze

flex pupawa f

Deutsch

Pipeline DOW 1989/1991

pipelin|e Sg. indekl. f, Pl. ~y

(für Erdöl) naftow|ód ~oda

Deutsch

Pipette DOW 1989/1991

pipeta

Deutsch

Pippau DOW 1989/1991

pupawa

Deutsch

Pips DOW 1989/1991

dyba , ćipk

Hornjoserbsce pipelin|e ~y f || pipeline ~y f Pipeline, Rohrleitung
Hornjoserbsce flex   •  pipet|a ~y f Pipette
Deutsch

Halfpipe SNL Subst

flex halfpipe f Sg indekl NDu halfpipje, halfpipeje NPl halfpipy, halfpipey

Deutsch

Epiphanias DOW 1989/1991

a)

třoch kralow ; kath. wozjawnjenja Knjeza; dźensa je ~, tři dny do ~

b)

nach E. po třoch kralach

Deutsch

Epiphyse DOW 1989/1991

epifyza

Hornjoserbsce flex   •  epifanij|a ~e (sg dat || lok epifaniji) f Epiphanie
Hornjoserbsce flex   •  epifor|a ~y f Epiphora, Epipher
Hornjoserbsce flex   •  epifyz|a ~y f Epiphyse
Hornjoserbsce flex   •  epipedon ~a m geom. Epipedon (płonina)
Hornjoserbsce flex   •  paralelepipedon ~a m mat. Parallelepipedon, Parallelflach
  •  pipapo indekl.

siehe Deutsch Pipapo SNL Subst

flex (wšo) k tomu flex słušace n

pipapo m indekl

flex   •  pip|a f wobch.

siehe Deutsch Glied DOW 1989/1991

1.

(Körperteil, Geschlechterfolge) staw ; čiłe ~y měć, mi ~y hraja, muski ~, prjedownikow hač do štwórteho ~a wróćo sćěhować; das männliche G. umg. pipa, šiška, cympl

2.

(Teil von Finger, Zehe) stawčk , čłonk

3.

(Teil eines Ganzen) čłon ; ~ sady, towaršnosće

(Mitglied) sobustaw

(Segment) segment

4.

(Kettenglied) wójmidło

5.

Sport (čólny) rj|ad L.Sg. ~edźe ; in Linie zu einem G. w liniji k čólnemu rjadej

siehe Deutsch Penis DOW 1989/1991

penis , umg. cympl , cymplk , honačk , pipa , šiška , derb boran