Ł
Hornjoserbsce   flex 2   •  přesta|ć ~nu, ~nješ, pret ~ch, - p aufhören, beendigen

Hornjoserbsce   flex 1   •  pře|stać ~steju, ~stejiš (~stoju, ~stojiš), pret ~stach, ~sta p eine geraume Weile stehen

Hornjoserbsce flex   •  přestać|e ~a n Beendigung; bjez ~a ohne Unterlass‚ endlos
Hornjoserbsce popřesta|ć ~nu, ~nješ, pret ~ch, – p || popřestawa|ć ~m, ~š ip allmählich nachlassen, allmählich aufhören
Hornjoserbsce wopřesta|ć ~nu, ~nješ, pret ~ch, – p || wopřestawa|ć ~m, ~š ip allmählich nachlassen, allmählich aufhören
Hornjoserbsce flex   •  přestarjenosć f (→ přestarjeny) substantivische Ableitung von přestarjeny
Hornjoserbsce flex   •  přeswědčenosć f (→ přeswědčeny) substantivische Ableitung von přeswědčeny
Hornjoserbsce flex   •  přeswědčiwosć f (→ přeswědčiwy) substantivische Ableitung von přeswědčiwy
Hornjoserbsce flex   •  přesyćenosć f (→ přesyćeny) substantivische Ableitung von přesyćeny
Hornjoserbsce flex   •  njepopřejnosć f (→ njepopřejny) substantivische Ableitung von njepopřejny
Hornjoserbsce flex   •  njepřehladnosć f (→ njepřehladny) substantivische Ableitung von njepřehladny
Hornjoserbsce flex   •  njepřeměnitosć f (→ njepřeměnity) substantivische Ableitung von njepřeměnity
Hornjoserbsce flex   •  njepřemyslenosć f (→ njepřemysleny) substantivische Ableitung von njepřemysleny
Hornjoserbsce flex   •  njepřepušćatosć f (→ njepřepušćaty) substantivische Ableitung von njepřepušćaty
Hornjoserbsce flex   •  njepřetorhnjenosć f (→ njepřetorhnjeny) substantivische Ableitung von njepřetorhnjeny
Hornjoserbsce flex   •  njepřewidnosć f (→ njepřewidny) substantivische Ableitung von njepřewidny
Hornjoserbsce flex   •  njepřewidźomnosć f (→ njepřewidźomny) substantivische Ableitung von njepřewidźomny
Hornjoserbsce flex   •  njepřewinjomnosć f (→ njepřewinjomny) substantivische Ableitung von njepřewinjomny
Hornjoserbsce flex   •  přećeženosć f (→ přećeženy) substantivische Ableitung von přećeženy
Hornjoserbsce flex   •  předčasnosć f (→ předčasny) substantivische Ableitung von předčasny
Hornjoserbsce flex   •  předmjetnosć f (→ předmjetny) substantivische Ableitung von předmjetny
Hornjoserbsce flex   •  předsudnosć f (→ předsudny) substantivische Ableitung von předsudny
Hornjoserbsce flex   •  přehnatosć f (→ přehnaty) substantivische Ableitung von přehnaty
Hornjoserbsce flex   •  přechwatnosć f (→ přechwatny) substantivische Ableitung von přechwatny
Hornjoserbsce flex   •  přejatosć f (→ přejaty) substantivische Ableitung von přejaty
Hornjoserbsce flex   •  přemóženosć f (→ přemóženy) substantivische Ableitung von přemóženy
Hornjoserbsce flex   •  přepušćatosć f (→ přepušćaty) substantivische Ableitung von přepušćaty
Hornjoserbsce flex   •  přešłosć f (→ přešły) substantivische Ableitung von přešły
Hornjoserbsce flex   •  přewjedźomnosć f (→ přewjedźomny) substantivische Ableitung von přewjedźomny
Hornjoserbsce flex   •  přewzatosć f (→ přewzaty) substantivische Ableitung von přewzaty
Hornjoserbsce flex   •  přežadanosć f (→ přežadany) substantivische Ableitung von přežadany
Hornjoserbsce flex   •  přežitosć f (→ přežity) substantivische Ableitung von přežity
Hornjoserbsce přestaj| ~am, ~eš ip || přestaj| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p umsetzen, umstellen
Hornjoserbsce flex   •  přestajowac|y Stell-; ~a wobručka Stellring
Hornjoserbsce flex   •  přestaj|ować ~uju, ~uješ ip umsetzen, umstellen
Hornjoserbsce flex   •  přestajowak ~a m Stellhebel
Hornjoserbsce flex   •  přestar|ić ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p überaltern
Hornjoserbsce flex 1   •  přestarjen|y überaltert
Hornjoserbsce flex   •  přestart|ować ~uju, ~uješ p || ip durchstarten
Hornjoserbsce flex   •  přestawa|ć ~m,  ip aufhören, beendigen
Hornjoserbsce flex   •  njepřestajnje indekl. (→ njepřestajny) fortwährend, unaufhörlich
Hornjoserbsce flex   •  připołdniš|i Mittags-; ~a přestawka Mittagspause
Hornjoserbsce flex   •  prest ~a m Prestige

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!