Ł
Hornjoserbsce    |słać ~sćelu, ~sćeleš, pret ~słach, ~sła p 1. senden, schicken; 2. łožo ~słać das Bett machen

  flex   •  pósła|ć p

siehe Deutsch anfaxen SNL Verb

flex faksować ip [někomu]

flex faxować ip [někomu]

faks flex pósłać p [někomu]

fax flex pósłać p [někomu]

faks flex słać ip [někomu]

fax flex słać ip [někomu]

siehe Deutsch anfunken SNL Verb

flex škričkować ip [někomu]

škričkowu powěsć flex pósłać p [někomu]

škričkowu powěsć flex słać ip [někomu]  flex   •  pósła|ć pósćelu p

siehe Deutsch hinausstellen SNL Verb Sport

z pola flex słać ip 1.PsSg sćelu

z pola flex pósłać p 1.PsSg pósćelu

umg won flex stajić p

won flex 1 stajeć ipHornjoserbsce flex   •  po|słać ~sćelu, ~sćeleš, pret ~słach, ~sła p ein wenig streuen (słomu)

Hornjoserbsce flex   •  připó|słać ~sćelu, ~sćeleš, pret ~słach, ~sła p zusenden, zuschicken
Hornjoserbsce rozpó|słać ~sćelu, ~sćeleš, pret ~słach, ~sła p || rozposyła|ć ~m, ~š ip versenden, verschicken
Hornjoserbsce flex   •  wotpó|słać ~sćelu, ~sćeleš, pret ~słach, ~sła p absenden, abschicken
Hornjoserbsce wupó|słać ~sćelu, ~sćeleš, pret ~słach, ~sła p 1. aussenden, ausschicken; 2. łožo ~słać das Bett machen
Hornjoserbsce flex   •  zapó|słać ~sćelu, ~sćeleš, pret ~słach, ~sła p einsenden, einschicken
flex   •  spósła|ć p

siehe Deutsch bauen DOW 1989/1991

1.

twarić , natwarić p , fin. dotwarić p ; bydlenja ~, złote mosty twarić, rjany přichod twarić, na koho twarić, derje twarjeny

(herstellen) činić , sčinić p , zhotowić p , zhotowjeć , dźěłać , wudźěłać p , umg. rychtować , zrychtować p ; auf jmdn. b. so spušćeć na koho; gut gebaut (gewachsen) rjany zrosćeny

2.

Betten b. (machen) łoža s|łać ~ćelu / pós|łać ~ćelu p / posćěłać / result. spós|łać ~ćelu p

3.

Mist b. (etw. verzapfen) něšto naparać p

4.

a)

(anbauen) plahować , kum. naplahować p , veralt. kubłać

b)

(bearbeiten) wobdźěłać p / ip wobdźěłować , dźěłać ; polo ~

Hornjoserbsce flex   •  doběrk ~a m Nachnahme; na ~ připósłać per Nachnahme zusenden
Hornjoserbsce flex   •  posłab|ić ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p schwächen
Hornjoserbsce flex   •  pósłanc ~a m der Gesandte
Hornjoserbsce flex   •  pósłanč|a ~e f die Gesandte
Hornjoserbsce flex   •  pósłančk|o ~a n dim. kleine (Post)sendung
Hornjoserbsce flex   pósłanj|e ~a n 1. Versendung; 2. gebettetes Lager
Hornjoserbsce flex   •  pósłank|a ~i f Post(sendung)
Hornjoserbsce flex   •  pósłanstw|o ~a n Gesandtschaft
Hornjoserbsce flex   •  pósłanstwow|y Gesandtschafts-
flex   •  pósłanj|e n

siehe Deutsch Missio canonica TermNab Subst kath. Kirche: kirchliche Ermächtigung zur Erteilung des Religionsunterrichts

missio canonica f indekl

flex kanoniske flex pósłanje n

siehe Deutsch Feldverweis SNL Subst Sport

flex pósłanje n z pola

flex   •  pósłank|a f

siehe Deutsch Wertsendung SNL Subst

flex 2 hódnotna flex posyłka f

selten flex 2 hódnotna flex pósłanka f

Hornjoserbsce flex   •  připósłank|a ~i f Zusendung
Hornjoserbsce flex   •  wotpósłanc ~a m der Abgesandte
Hornjoserbsce flex   •  wotpósłanč|a ~e f die Abgesandte
Hornjoserbsce flex   •  wotpósłar ~ja m Absender
Hornjoserbsce flex   •  wotpósłark|a ~i f Absenderin
Hornjoserbsce flex   •  wulkopósłanc ~a m Botschafter
Hornjoserbsce flex   •  wulkopósłanč|a ~e f Botschafterin
Hornjoserbsce flex   •  wulkopósłanstw|o ~a n Botschaft
Hornjoserbsce flex   •  wulkopósłanstwow|y Botschafts-
Hornjoserbsce flex   •  wupósłanc ~a m der Abgesandte
Hornjoserbsce flex   •  wupósłanč|a ~e f die Abgesandte
Hornjoserbsce flex   •  zapósłanc ~a m der Abgeordnete; ~ parlamenta der Parlamentsabgeordnete; měšćanski ~ der Stadtverordnete
Hornjoserbsce flex   •  zapósłanč|a ~e f die Abgeordnete
Hornjoserbsce flex   •  zapósłar ~ja m Einsender
flex   •  rozpósłanj|e n

siehe Deutsch Zwangsverschickung SNL Subst

flex nanućene flex rozpósłanje n

flex 2 nanuzowane flex rozpósłanje n

flex 2 namócne flex rozpósłanje n

flex nanućene flex rozesłanje n

flex 2 nanuzowane flex rozesłanje n

flex 2 namócne flex rozesłanje n

flex nanućene flex deportowanje n

flex 2 nanuzowane flex deportowanje n

flex 2 namócne flex deportowanje n

flex   •  rozpósłansk|a

siehe Deutsch Versandfirma SNL Subst

flex rozpósłanska flex firma f

flex rozesłanska flex firma f

siehe Deutsch Versandgut SNL Subst

flex rozpósłanska flex twora f

flex rozesłanska flex twora f

flex rozpósłanske flex twory f Pl

flex rozesłanske flex twory f Pl

flex twora f za rozpósłanje

flex twora f za rozesłanje

flex twory f Pl za rozpósłanje

flex twory f Pl za rozesłanje

flex   •  rozpósłansk|e

siehe Deutsch Versandbuchhandel SNL Subst

flex rozpósłanske flex kniharnistwo n

flex rozesłanske flex kniharnistwo n

siehe Deutsch Versandgeschäft SNL Subst

flex rozpósłanske flex wobchodnistwo n

flex rozesłanske flex wobchodnistwo n

flex rozpósłanske flex wikowanje n

flex rozesłanske flex wikowanje n

siehe Deutsch Versandgut SNL Subst

flex rozpósłanska flex twora f

flex rozesłanska flex twora f

flex rozpósłanske flex twory f Pl

flex rozesłanske flex twory f Pl

flex twora f za rozpósłanje

flex twora f za rozesłanje

flex twory f Pl za rozpósłanje

flex twory f Pl za rozesłanje

siehe Deutsch Versandkosten SNL Subst

flex rozpósłanske flex kóšty Plt

flex rozesłanske flex kóšty Plt

flex rozpósłanske flex košty Plt

flex rozesłanske flex košty Plt

flex kóšty Plt za rozesłanje

flex kóšty Plt za rozpósłanje

flex košty Plt za rozesłanje

flex košty Plt za rozpósłanje

flex   •  rozpósłarnj|a f

siehe Deutsch Versandhaus SNL Subst ↑DOW auch

flex rozpósłarnja f

flex rozesłarnja f

flex   •  wotpósłan|c m

siehe Deutsch Sonderbotschafter SNL Subst

flex 2 wosebity flex wotpósłanc m

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!