Ł
Hornjoserbsce SUBST/DEKL: Gen/Du ... → flex 2   •  bóh boha m Gott; ~ wě štó Gott weiß wer; ~ wě što Gott weiß was; ~ wě hdy Gott weiß wann; ~ wě hdźe Gott weiß wo; ~ wě kajki Gott weiß welcher; ~ wě kak Gott weiß wie; ~ wě kelko Gott weiß wie viel; mój božo! mein Gott!
Hornjoserbsce SUBST/DEKL: Gen/Du ... → flex 2   •  Bóh Boha m nab. Gott (mjeno křesćanskeho Boha); ~ tón Knjez der Herrgott; Pomhaj ~ Zeitschrift „Pomhaj Bóh“ (hornjoserbski časopis ewangelskich Serbow)
SUBST/DEKL: Gen/Du ... → flex 1   •  bóh boha m

siehe Deutsch Hühnergott SNL Subst

flex kurjacy flex 1 bóh m GSg boha

Hornjoserbsce flex   •  bohowk|a ~i f Göttin
flex   •  bohow|y

siehe Deutsch Wasserjungfer DOW 1989/1991

swjateje marcyny / swjateje mariny / bohowy konik

Quelle: Wasser~ DOW 1989/1991

wodowy , wódny , ... wody , łódźny

Deutsch

Bohlenweg TermSta Subst

flex drjewnowy flex 1 puć m

Deutsch

Bohrinsel SNL Subst

flex točenska flex kupa f

Deutsch

Bohrloch TermRudź Subst

flex wuwjert m

flex natočena flex dźěra f

flex wuwjerćana flex dźěra f

Deutsch

Bohrlochmitte TermRudź Subst

flex wuwjertowe flex srjedźišćo n

Deutsch

Bohrplattform TermGeo Subst

flex točenska flex platforma f

flex tóčna flex platforma f

Deutsch

Bohrung TermRudź Subst

flex wuwjert m

Deutsch

Bohrungsart TermRudź Subst

flex družina f wuwjerta

Deutsch

Bohrwinde TermRudź Subst

flex kołwrótowy flex wjertak m

Deutsch

Boheme DOW 1989/1991

bohem|a ; so pohibować w Pariskej ~je

Deutsch

Bohemien DOW 1989/1991

bohemien

Deutsch

Bohemismus DOW 1989/1991

bohemizm

Deutsch

Bohemist DOW 1989/1991

bohemist

Deutsch

Bohemistik DOW 1989/1991

bohemistika

Deutsch

Bohle DOW 1989/1991

drjewn|o , ćesank|a , umg. bola , fost|a ; juchowe jamy zawodźěć z ~ami

Deutsch

Bohlen~ DOW 1989/1991

drjewnowy , umg. bolowy , fostowy

siehe auch: Bohlenbelag Bohlenbrett Bohlenbrücke Bohlenweg

Deutsch

Bohlenbelag DOW 1989/1991

d~e/b~e/f~e wukładźenje

Quelle: Bohlen~ DOW 1989/1991

drjewnowy , umg. bolowy , fostowy

Deutsch

Bohlenbrett DOW 1989/1991

drjewno , ćesanka , umg. bola , fosta

Quelle: Bohlen~ DOW 1989/1991

drjewnowy , umg. bolowy , fostowy

Deutsch

Bohlenbrücke DOW 1989/1991

d./b./f. m|óst ~osta

Quelle: Bohlen~ DOW 1989/1991

drjewnowy , umg. bolowy , fostowy

Deutsch

Bohlenweg DOW 1989/1991

d./b./f. puć

Quelle: Bohlen~ DOW 1989/1991

drjewnowy , umg. bolowy , fostowy

Deutsch

Bohne DOW 1989/1991

1.

Bot. buna

2.

übertr.

a)

blaue Bohnen kulki ; ~ šwórča wokoło hłowy

b)

keine B., nicht die B. (stare) smorže ; wón je ~ hódny, wona je so ~ přeměniła, woni ~ rozumja

Deutsch

Bohnen~ DOW 1989/1991

bunowy , ... bunow

siehe auch: Bohnenbeet Bohnenblüte Bohnenbrei bohnenförmig Bohnengericht Bohnenhülse Bohnenkaffee Bohnenkraut Bohnenstange Bohnenstroh Bohnensuppe

Deutsch

Bohnenbeet DOW 1989/1991

b~a rjadka , rjadka b.

Quelle: Bohnen~ DOW 1989/1991

bunowy , ... bunow

Deutsch

Bohnenblüte DOW 1989/1991

b~e kćenje

Quelle: Bohnen~ DOW 1989/1991

bunowy , ... bunow

Deutsch

Bohnenbrei DOW 1989/1991

b. / bunjacy wusmuž

Quelle: Bohnen~ DOW 1989/1991

bunowy , ... bunow

Deutsch

bohnenförmig DOW 1989/1991

bunojty , b.

Quelle: Bohnen~ DOW 1989/1991

bunowy , ... bunow

Deutsch

Bohnengericht DOW 1989/1991

buny pl

Quelle: Bohnen~ DOW 1989/1991

bunowy , ... bunow

Deutsch

Bohnenhülse DOW 1989/1991

b~a łušćina

Quelle: Bohnen~ DOW 1989/1991

bunowy , ... bunow

Deutsch

Bohnenkaffee DOW 1989/1991

bunjacy / b. kofej , salopp bunjacy

Quelle: Bohnen~ DOW 1989/1991

bunowy , ... bunow

Deutsch

Bohnenkraut DOW 1989/1991

poprica

Quelle: Bohnen~ DOW 1989/1991

bunowy , ... bunow

Deutsch

Bohnenstange DOW 1989/1991

b~a žerdź / Dem. žerdka / tyč / Dem. tyčka

Quelle: Bohnen~ DOW 1989/1991

bunowy , ... bunow

Deutsch

Bohnenstroh DOW 1989/1991

grob, dumm wie B. hruby / hłupy kaž stepć

Quelle: Bohnen~ DOW 1989/1991

bunowy , ... bunow

Deutsch

Bohnensuppe DOW 1989/1991

bunjaca / b~a poliwka , poliwka z b. , buny pl

Quelle: Bohnen~ DOW 1989/1991

bunowy , ... bunow

Deutsch

Bohner~ DOW 1989/1991

wóskowanski

siehe auch: Bohnerbürste Bohnermaschine Bohnerwachs

Deutsch

Bohnerbürste DOW 1989/1991

w~a šćětka

Quelle: Bohner~ DOW 1989/1991

wóskowanski

Deutsch

Bohnermaschine DOW 1989/1991

w~a mašina

Quelle: Bohner~ DOW 1989/1991

wóskowanski

Deutsch

Bohnerwachs DOW 1989/1991

(w.) wósk

Quelle: Bohner~ DOW 1989/1991

wóskowanski

Deutsch

bohnern DOW 1989/1991

wóskowa|ć , wuwóskowa|ć p ; ~ne špundowanje

Deutsch

Bohr~ DOW 1989/1991

točenski , tóčny , njebozowy , njebozny

siehe auch: Bohrautomat Bohrbrunnen Bohrgerät Bohrgestänge Bohrhammer Bohrkäfer Bohrkrone Bohrloch Bohrmaschine Bohrturm

Deutsch

Bohrautomat DOW 1989/1991

t. awtomat

Quelle: Bohr~ DOW 1989/1991

točenski , tóčny , njebozowy , njebozny

Deutsch

Bohrbrunnen DOW 1989/1991

točena studnja

Quelle: Bohr~ DOW 1989/1991

točenski , tóčny , njebozowy , njebozny

Deutsch

Bohrgerät DOW 1989/1991

točidło

Quelle: Bohr~ DOW 1989/1991

točenski , tóčny , njebozowy , njebozny

Hornjoserbsce flex   Wbohow ~a m 1. Übigau ON; 2. Halbendorf, Gebirge ON
Hornjoserbsce flex   Wbohowčan ~a m 1. Übigauer; 2. Halbendorfer
Hornjoserbsce flex   Wbohowčank|a ~i f 1. Übigauerin; 2. Halbendorferin
Hornjoserbsce flex   Wbohowsk|i 1. Übigauer …; 2. Halbendorfer …
Hornjoserbsce flex   wótc ~a (sg wok wótče) m 1. Ahne; 2. wys. Vater; ~ bohow Göttervater
Hornjoserbsce flex   •  Bohoćan ~a m Vogtländer
Hornjoserbsce flex   •  Bohoćank|a ~i f Vogtländerin
Hornjoserbsce flex   •  bohosłowc ~a m Theologe
Hornjoserbsce flex   •  bohosłowsk|i theologisch
Hornjoserbsce flex   •  bohosłowstw|o ~a n Theologie
Hornjoserbsce flex   •  bohosłužb|a ~y f Gottesdienst
Hornjoserbsce flex   •  bohosłužbn|y gottesdienstlich
Hornjoserbsce flex   •  bohot ~a m Vogt, Statthalter
Hornjoserbsce flex   •  Bohotsk|a ~eje f LN Vogtland (krajina w juhowuchodnej Němskej)
Hornjoserbsce flex 1   •  bohotsk|i vogtländisch
flex   •  Bohotsk|a f

siehe Deutsch Vogtland SNL Subst

flex Vogtlandska f GSg Vogtlandskeje

flex Bohotska f GSg Bohotskeje

flex   •  Bohoćank|a f

siehe Deutsch Vogtländerin SNL Subst

flex Vogtlandźanka f

flex Bohoćanka f

flex   •  Bohoćan m

siehe Deutsch Vogtländer SNL Subst

flex Vogtlandźan m

flex Bohoćan m

flex 2   •  bohotsk|i

siehe Deutsch vogtländisch SNL Adj

flex 2 vogtlandski

flex 2 bohotski

flex   •  bohotstw|o n

siehe Deutsch Vogtei DOW 1989/1991

bohotstwo

Hornjoserbsce flex   •  wboho ~e f Armseligkeit
Hornjoserbsce flex   •  bohabojaznosć ~e f Gottesfurcht
Hornjoserbsce flex   •  bohabojazn|y gottesfürchtig
Hornjoserbsce boh ~a m || bohačk ~a m der Reiche
Hornjoserbsce flex   •  bohačk|a ~i f die Reiche
Hornjoserbsce flex   •  boharodźićelk|a ~i f Mutter Gottes, Gottesgebärerin
Hornjoserbsce flex   •  bohatn|yć ~u, ~ješ, pret ~jech, ~ješe ip reich werden
Hornjoserbsce bohatosć ~e f || bohatstw|o ~a n Reichtum; ~ || ~o na surowizny Rohstoffreichtum
Hornjoserbsce   flex   •  bohat|y reich, reichhaltig, reichlich; ~y na surowizny rohstoffreich

Hornjoserbsce flex   •  bohem|a ~y f Boheme (njekonwencionelny wobswět wuměłcow)
Hornjoserbsce flex   •  bohemien ~a m Bohemien
Hornjoserbsce flex   •  bohemist ~a m Bohemist
Hornjoserbsce flex   •  bohemistik|a ~i f Bohemistik
Hornjoserbsce flex   •  bohemistk|a ~i f Bohemistin
Hornjoserbsce flex   •  bohemizm ~a m (*↑ čechizm) Bohemismus

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!