Ł
Hornjoserbsce   flex   •  bachta|ć ~m,  ip plaudern

Deutsch

Bach DOW 1989/1991

rěčka , Dem. rěčička ; Bäche von Tränen rynki sylzow

Hornjoserbsce flex   rěčk|a ~i f 1. Bach; 2. Fließ
Deutsch

Bach~ DOW 1989/1991

rěčny , wódny

siehe auch: Bachamsel Bachbett Bachburgel Bachflohkrebs Bachforelle Bachmündung Bachstelze Bachufer

Deutsch

Obacht DOW 1989/1991

O. geben kedźbu da|ć ~m p / dawać , kedźbować ; auf etw. O. geben złožić p kedźbnosć na čo, dźiwać na čo

Hornjoserbsce flex   •  pobachta|ć ~m,  p ein wenig plaudern
Hornjoserbsce flex   •  wubachta|ć ~m,  p ausplaudern
flex   •  přebacht|ać p

siehe Deutsch verplaudern DOW 1989/1991

1.

přebachtać p ; cyłe dopołdnjo ~

2.

sich v. so rozpowědać p , so rozbachtać p

siehe Deutsch verschwatzen DOW 1989/1991

1.

(Zeit) přebledźić p , přebamborić p , přebachtać p , překleskać p ; cyłu hodźinu ~

2.

sich v. (etw. ausplaudern) so přeplapnyć p , so přeplapotać p

flex   •  rozbacht|ać p

siehe Deutsch verplaudern DOW 1989/1991

1.

přebachtać p ; cyłe dopołdnjo ~

2.

sich v. so rozpowědać p , so rozbachtać p

Hornjoserbsce flex   •  Haselbachtalsk|i Haselbachtaler  …
Deutsch

Bachelor SNL Subst

flex bachelor m

Deutsch

Bachelorstudiengang SNL Subst

flex bachelorowy flex 2 studijny flex směr m GSg směra

flex 2 studijny flex směr m GSg směra bachelora

Deutsch

Bachröhrenwurm TermBio Subst

flex tubifeks m

flex 3 rěčna flex rołkowa flex wačka f

Deutsch

Bachamsel DOW 1989/1991

(w.) plušć , w. škórc

Quelle: Bach~ DOW 1989/1991

rěčny , wódny

Deutsch

Bachbett DOW 1989/1991

rěčnišćo , r. žłob

Quelle: Bach~ DOW 1989/1991

rěčny , wódny

Deutsch

Bachburgel DOW 1989/1991

kurjenk

Quelle: Bach~ DOW 1989/1991

rěčny , wódny

Deutsch

Bachflohkrebs DOW 1989/1991

r. račk

Quelle: Bach~ DOW 1989/1991

rěčny , wódny

Deutsch

Beobachtermission SNL Subst

flex 2 wobkedźbowanska flex misija f

flex 2 wobkedźbowanski flex nadawk m

Deutsch

Beobachterstatus SNL Subst

flex status m wobkedźbowarja

flex wobkedźbowarski flex status m

Deutsch

Wahlbeobachter SNL Subst

flex 2 wobkedźbowar m GSg wobkedźbowarja wólby

flex 2 wobkedźbowar m GSg wobkedźbowarja wólbow

flex 2 wólbny flex 2 wobkedźbowar m GSg wobkedźbowarja

Deutsch

Wahlbeobachterin SNL Subst

flex wobkedźbowarka f wólby

flex wobkedźbowarka f wólbow

flex 2 wólbna flex wobkedźbowarka f

Deutsch

Wahlbeobachtung SNL Subst

flex wobkedźbowanje n wólby

flex wobkedźbowanje n wólbow

flex 2 wólbne flex wobkedźbowanje n

Deutsch

beobachten DOW 1989/1991

wobkedźbować ; koho skradźu ~, zjawy přirody ~; ~, kak so što stawa; ~ předpisy

(bemerken) pytnyć p

(feststellen) zwěsćić p

(beachten) dźiwać / kedźbować na čo ; Vorschrift b. so měć po předpisu; Höflichkeit b. zdwórliwy być; Stillschweigen b. mjelč|eć ~u

Deutsch

Beobachter DOW 1989/1991

wobkedźbowar ~ja

Deutsch

Beobachterdelegation DOW 1989/1991

wobkedźbowarska delegacija

Deutsch

Beobachtung DOW 1989/1991

wobkedźbowanje , dźiwanje na čo ; unter B. stehen pod kontrolu st|ać ~eju/być; unter B. aller Umstände dźiwajo na wšitke wobstejnosće, wobkedźbujo wšě wobstejnosće

Deutsch

Beobachtungs~ DOW 1989/1991

wobkedźbowanski

siehe auch: Beobachtungsballon Beobachtungsgabe Beobachtungsposten Beobachtungspunkt Beobachtungsstation

Deutsch

Beobachtungsballon DOW 1989/1991

w. balon

Quelle: Beobachtungs~ DOW 1989/1991

wobkedźbowanski

Deutsch

Beobachtungsgabe DOW 1989/1991

w. dar , dar k wobkedźbowanju

Quelle: Beobachtungs~ DOW 1989/1991

wobkedźbowanski

Deutsch

Beobachtungsposten DOW 1989/1991

1.

(Ort) w~e městno , wobkedźbowanišćo

2.

(Person) wobkedźbowar ~ja

Quelle: Beobachtungs~ DOW 1989/1991

wobkedźbowanski

Deutsch

Beobachtungspunkt DOW 1989/1991

wobkedźbowanišćo , w. dypk

Quelle: Beobachtungs~ DOW 1989/1991

wobkedźbowanski

Deutsch

Beobachtungsstation DOW 1989/1991

w~a stacija , wobkedźbowarnja

Quelle: Beobachtungs~ DOW 1989/1991

wobkedźbowanski

Deutsch

Habachtstellung DOW 1989/1991

H. einnehmen st|ać ~eju w kedźbje

Quelle: Hab~ DOW 1989/1991

Deutsch

Naturbeobachtung DOW 1989/1991

wobkedźbowanje p.

Quelle: Natur~ DOW 1989/1991

přirodny , ... přirody , z přirodu

Deutsch

Selbstbeobachtung DOW 1989/1991

sebjewobkedźbowanje

Quelle: Selbst~ DOW 1989/1991

swójski

Deutsch

unbeobachtet DOW 1989/1991

njewobkedźbowany ; u. sein wobkedźbowany nje|być ~jsym

Hornjoserbsce flex   njewobkedźbowan|y 1. unbeachtet; 2. unbeobachtet
Hornjoserbsce   flex   wobkedźb|ować ~uju, ~uješ ip 1. beobachten; 2. beachten; 3. berücksichtigen

Hornjoserbsce flex   •  wobkedźbowanišć|o ~a n Beobachtungsstand
Hornjoserbsce flex   wobkedźbowanj|e ~a n 1. Beobachtung; 2. Beachtung; 3. Berücksichtigung
Hornjoserbsce flex 1   •  wobkedźbowansk|i Beobachtungs-; ~a stacija (↕ wobkedźbowarnja) Beobachtungsstation
Hornjoserbsce flex 1   •  wobkedźbowar ~ja m Beobachter
Hornjoserbsce flex   •  wobkedźbowark|a ~i f Beobachterin
Hornjoserbsce flex   •  wobkedźbowarnj|a ~e f (↕ wobkedźbowanska stacija) Beobachtungsstation
Hornjoserbsce flex   bok ~a m 1. Seite; na tutym ~u an dieser Seite; někoho z ~ wobkedźbować jemanden von der Seite beobachten; ale naboku seitlich, an der Seite; 2. Flanke
Hornjoserbsce flex   •  status ~a m Status; ~ wobkedźbowarja Beobachterstatus
Hornjoserbsce flex   •  bachtak ~a m Plaud(e)rer
Hornjoserbsce flex   •  bachtaw|a ~y f Plaud(e)rer, Plaud(r)erin
flex   •  bachtančk|o n

siehe Deutsch Plausch DOW 1989/1991

(mała) bjesada , bjesadowančko , bachtančko ; so zeńć na mału bjesadu

flex   •  bachtat|y

siehe Deutsch quatschig DOW 1989/1991

bledźaty , žujaty , žwantorjaty , bamborjaty , kleskaty , placaty , bachtaty

flex   •  bachtańc|a f

siehe Deutsch Geklatsche DOW 1989/1991

1.

(Beifallklatschen) kleskanje , placanje

2.

(Getratsche) kleskanje , kleski plt , kleskańca , bachtanje , bachtańca

Hornjoserbsce flex   •  bachor ~a m pausbäckiger Bengel
flex   •  bachelorow|y

siehe Deutsch Bachelorstudiengang SNL Subst

flex bachelorowy flex 2 studijny flex směr m GSg směra

flex 2 studijny flex směr m GSg směra bachelora

flex   •  bachelor m

siehe Deutsch Bachelor SNL Subst

Hornjoserbsce flex   •  bachelorsk|i Bachelor-
Hornjoserbsce flex   •  Dyrbach ~a m ON Dürrbach
Hornjoserbsce flex   •  kłubach ~a m Knäuel
Hornjoserbsce flex   •  šwabach ~a m Schwabacher Schrift
Hornjoserbsce flex   •  Dyrbachčan ~a m Dürrbacher
Hornjoserbsce flex   •  Dyrbachčank|a ~i f Dürrbacherin
Hornjoserbsce flex   •  Dyrbachsk|i Dürrbacher …
flex   •  Hambachsk|i

siehe Deutsch Hambacher Fest TermSta Subst

flex Hambachski flex swjedźeń m GSg swjedźenja

Hornjoserbsce flex   •  Auerbachsk|i Auerbacher …
Hornjoserbsce flex   •  Offenbachow|y (→ Offenbach) … von Offenbach
Hornjoserbsce flex   •  Reichenbachsk|i (→ Reichenbach) Reichenbacher …
Hornjoserbsce flex   •  Rychbachsk|i Reichenbacher …
Hornjoserbsce flex   •  Schönbachsk|i (→ Schönbach) Schönbacher …
Hornjoserbsce flex   •  bacchanal ~a m Bacchanal

Jenož prěnje 40 zapiskow so pokazuje!