Ł

Deutsch

Inlinehockey SNL Subst

flex inlinehokej m

Deutsch

Jehova TermNab Subst alter Name Gottes im AT Jahwe

flex Jehowa m

Deutsch

Landschaftspflegehof SNL Subst

flex dwór m GSg dwora k hladanju krajiny

Deutsch

Pferdehof SNL Subst

flex konjacy flex dwór m GSg dwora

flex konjace flex kubło n

Deutsch

Viersternehotel SNL Subst

flex štyrihwěžkowy flex hotel m

flex hotel m ze štyrjomi hwěžkami

Deutsch

Badehose DOW 1989/1991

k~e cholowy plt

Quelle: Bade~ DOW 1989/1991

kupanski

Deutsch

behorchen DOW 1989/1991

1.

(abhören) wotposkać p , wotposk|ować ; lěkar choreho ~uje

2.

(belauschen) připoskać p / připoskować komu , čemu ; porikej w parku na ławce ~

Deutsch

behost DOW 1989/1991

cholowat|y , ... w cholowach ; ~e nohi, holčka w cholowach

Deutsch

bergehoch DOW 1989/1991

(kaž) hory wysoki ; kaž hory wysoke žołmy

Quelle: berge~ DOW 1989/1991

Deutsch

Drehorgel DOW 1989/1991

dudlawa ; D. spielen dudlować

Quelle: Dreh~ DOW 1989/1991

wjertny , ... wjerta , selt. wjertowy

Deutsch

Dreikäsehoch DOW 1989/1991

šwjerč , (mały) pjersk / pjerach , hwižk , pjedź wot zemje

Quelle: drei~ DOW 1989/1991

třištwórćowy , třištwórćny

Deutsch

gehoben DOW 1989/1991

powyšen|y , pozběhnjen|y ; w ~ej poziciji skutkować, ~a rěč, nalada

(gewählt) wubrany ; g. (frohe) Stimmung wjesoła mysl

Deutsch

Geholper DOW 1989/1991

kołsanje ; ~ woza na plestrje

(Geratter) ridrowanje

Deutsch

Gehopse DOW 1989/1991

skakanje , skakotanje

Deutsch

gehorchen DOW 1989/1991

poskać / posłuchać na koho , komu , geh. koho , słuchać na koho , posłušny być

Deutsch

gehorsam DOW 1989/1991

1.

(Gehorsam zeigend) posłušny

(artig, brav) pěkn|y , dušn|y ; ~e dźěćo

2.

(untertänig) podwólny ; Waš ~ słužownik

3.

(höflich) zdwórliwy ; ja so najzdwórliwišo dźakuju

Deutsch

Gehorsam DOW 1989/1991

posłušnosć ; ~ zapowědźić, wopokazać, k ~i zawjazany być; G. leisten posłušny być

Deutsch

Gehorsams~ DOW 1989/1991

... posłušnosće

siehe auch: Gehorsamspflicht Gehorsamsverweigerung

Deutsch

Gehorsamspflicht DOW 1989/1991

posłušnostna winowatosć , winowatosć p.

Quelle: Gehorsams~ DOW 1989/1991

... posłušnosće

Deutsch

Gehorsamsverweigerung DOW 1989/1991

zapowědźenje p.

Quelle: Gehorsams~ DOW 1989/1991

... posłušnosće

Deutsch

Jehova DOW 1989/1991

Jehova m

Deutsch

Kadavergehorsam DOW 1989/1991

kadawrowa / slepa posłušnosć

Deutsch

Kältehoch DOW 1989/1991

z~a wyšina

Quelle: kälte~ DOW 1989/1991

... zymy , zymowy , přećiwozymowy , napřećo zymje , chłódźacy

Deutsch

kniehoch DOW 1989/1991

(h.) do k. (wysoki / sahacy)

Quelle: Knie~ DOW 1989/1991

kolenowy , hač do kolen , podkolenowy , zakolenowy

Deutsch

Knieholz DOW 1989/1991

kleč , niske / přizemne chójnički pl

Quelle: Knie~ DOW 1989/1991

kolenowy , hač do kolen , podkolenowy , zakolenowy

Deutsch

Kniehose DOW 1989/1991

cholowy plt h. do k.

Quelle: Knie~ DOW 1989/1991

kolenowy , hač do kolen , podkolenowy , zakolenowy

Deutsch

Lebehoch DOW 1989/1991

sław|a ; ~u wunjesć

Quelle: Lebe~ DOW 1989/1991

žiwy

Deutsch

Sehorgan DOW 1989/1991

w. organ , organ w.

Quelle: Seh~ DOW 1989/1991

widźenski , ... widźenja

Deutsch

unbeholfen DOW 1989/1991

njelep|y , kopolaty , njewušikn|y , njewobrotn|y ; ~e zadźerženje; u. Mensch njelepak, maslak, maska; u. sein so kopolić, so maslić, veralt. so wonjedźić, so wonodźić

Deutsch

ungehobelt DOW 1989/1991

njehěblowan|y ; ~e deski, ~e zadźerženje

(nicht gehobelt) njewothěblowany , njewuhěblowany , hruby

(ungeschliffen) njećesany , njewotrychtowany , hruby , umg. gropny

Deutsch

ungehorsam DOW 1989/1991

njeposłušn|y , njedušny ; ~i šulerjo, njedušne dźěćo; u. sein posłušny/dušny nje|być ~jsym

Deutsch

Ungehorsam DOW 1989/1991

njeposłušnosć , njedušnosć

Deutsch

Wiedehopf DOW 1989/1991

hupak

Deutsch

Schottische Hochebene Datowa banka geografiskich eksonymow

Šotiska wysočina

Hornjoserbsce flex   •  dudlaw|a ~y f Drehorgel, Leierkasten
Hornjoserbsce flex   •  hupač|i Wiedehopf-
Hornjoserbsce flex   •  hupa|ć ~m,  ip wie ein Wiedehopf rufen
Hornjoserbsce flex   •  hupak ~a m cool. (ale ↕ hłupak) Wiedehopf
Hornjoserbsce flex   •  cholowat|y in Hosen, behost
Hornjoserbsce flex   •  kadlčk|a ~i m (↕ pjerach / pjerašk / pjersk) kleiner Kerl, Knirps, Dreikäsehoch
Hornjoserbsce flex   •  njeposłušnosć ~e f Ungehorsam, Unfolgsamkeit
Hornjoserbsce   •  jeho (sg gen || ak → wón || sg gen → wone / wono) sein
 Božeho spěća

siehe Deutsch Himmelfahrt Subst

Auffahrt in den Himmel

allg?

ev flex Bože flex spěće n

kath flex donjebjesspěće n

von Maria

Marije flex donjebjeswzaće n

christl. Feiertag: 40 Tage nach Ostern

flex swjedźeń m GSg swjedźenja Božeho spěća

Božeho spěća

NP Himmelfahrt Christi {donjebjesspěće | do njebjes spěće} Chrystusa

 cuzeho pochada

siehe Deutsch fremdstämmig SNL Adj

flex 2 cuzoródny

... cuzeho pochada

 kónčneho časa

siehe Deutsch endzeitlich SNL Adj

flex kónčnočasowy

... kónčneho časa

 němskeho pochada

siehe Deutsch deutschstämmig SNL Adj

... němskeho pochada

flex němskoródny

 rozdźělneho splaha

siehe Deutsch verschiedengeschlechtlich SNL Adj

flex wšelakosplažny

flex rozdźělnosplažny

... wšelakeho splaha

... rozdźělneho splaha

flex heteroseksualny

 swjateho Huberta

siehe Deutsch Hubertus-Tag TermNab Subst

swjateho Huberta

swjateho Hubertusa

 swjateho Hubertusa

siehe Deutsch Hubertus-Tag TermNab Subst

swjateho Huberta

swjateho Hubertusa

 wysokeho rjadu

siehe Deutsch hochrangig SNL Adj

wysoce flex 2 wuznamny

wulce flex 2 wuznamny

jara flex 2 wuznamny

flex 2 wysokorjadny

... wysokeho rjadu

... wysokeho wuznama

flex 2 načolny

 wysokeho stopjenja

siehe Deutsch hochgradig SNL Adj

atrributiv

... wysokeho stopjenja

... wysokeho stopnja

flex 2 sylny

adverbiell

we wysokim stopjenju

we wysokim stopnju

sylnje

 wysokeho stopnja

siehe Deutsch hochgradig SNL Adj

atrributiv

... wysokeho stopjenja

... wysokeho stopnja

flex 2 sylny

adverbiell

we wysokim stopjenju

we wysokim stopnju

sylnje

 wysokeho wuznama

siehe Deutsch hochrangig SNL Adj

wysoce flex 2 wuznamny

wulce flex 2 wuznamny

jara flex 2 wuznamny

flex 2 wysokorjadny

... wysokeho rjadu

... wysokeho wuznama

flex 2 načolny

 wšelakeho splaha

siehe Deutsch verschiedengeschlechtlich SNL Adj

flex wšelakosplažny

flex rozdźělnosplažny

... wšelakeho splaha

... rozdźělneho splaha

flex heteroseksualny

 sameho (↑ samoho)

siehe Deutsch zumute DOW 1989/1991

z. sein być je za čim , hić dźe na čo ; kak ći je samemu we wulkim bydlenju, mi je za kognakom, cyle derje jej při tym njebě, mi njeńdźe nětko na žorty; jmdm. ist nicht nach Essen z. derb komu klama na žranje njewisa

 teho (↑ toho)

siehe Deutsch Mund DOW 1989/1991

1.

hub|a ; ~u dźeržeć, sćahować, rozdajić, z powołaneje ~y što zhonić, ~u přepołnu brać, wón njeje na ~u padnjeny, sej z přispomnjenjom ~u spalić, komu słódku ~u činić, po ~je rěčeć, słowo w ~je wobroćeć, wot ruki do ~y žiwy być; einen großen M. haben wulkohubaty / hubaty być; da läuft einem das Wasser im M. zusammen to jednomu sliny hromadźe běža

(als Sprechwerkzeug) ert , veralt. r|ót ~ta , hort ; z twojeho erta dyrbju to słyšeć, ert sprawneho rěči mudrosć, mój ~ót dyrbi chwalbu teho Knjeza wupowědać

2.

a)

sich bei jmdm. den M. fusselig reden powědać komu do rće a do hłowy / kaž dochtor choremu swinjeću

b)

in aller Munde sein na kóždym jazyku być je

c)

nicht in den M. der Leute kommen wollen do ludźacych rěčow přińć nochc|yć ~u

 žaneho (↑ žanoho)

siehe Deutsch Verlaß DOW 1989/1991

auf jmdn., etw. ist V. na koho , na čo móžeš so spušćić / so spušćeć ; auf jmdn., etw. ist kein V. na koho, na čo njeje žane spušćenje/ žaneho spušćenja

Hornjoserbsce amper(e)hodźin|a ~y f Amperestunde
Hornjoserbsce amper(e)hodźinow|y Amperestunden-
Hornjoserbsce   •  čehodla indekl. warum, weshalb
Hornjoserbsce   •  čehoždla indekl. weswegen
Hornjoserbsce česćehódn|y || česće hódn|y ehrenwert
Hornjoserbsce flex   •  dalokoběhow|y Langstreckenlauf-
Hornjoserbsce flex   dwanaćehodźinsk|i 1. zwölfstündig, Zwölfstunden-; 2. zwölfstündlich
Hornjoserbsce flex   •  dźělopřehon ~a m geom. Teilstrecke
Hornjoserbsce flex   •  hłubokopřehon ~a m Tiefenstrecke
Hornjoserbsce flex   •  kołoběhow|y Kreislauf-
Hornjoserbsce flex   •  mjenjehódnosć ~e f Minderwertigkeit
Hornjoserbsce flex   •  mjenjehódn|y minderwertig; ale mjenje hódny weniger wert
Hornjoserbsce flex   nadběh|ować ~uju, ~uješ ip 1. angreifen, anstürmen, bestürmen; 2. sport stürmen
Hornjoserbsce flex   nadběhowansk|i (*↑ nadběhowy) 1. Angriffs-, Sturmlauf-; 2. sport Sturm-
Hornjoserbsce flex 1   nadběhowar ~ja m 1. Angreifer; 2. sport Stürmer
Hornjoserbsce flex   •  nadběhowat|y (↕ nalěhawy / nawalny) aufdringlich, zudringlich
Hornjoserbsce flex   nadběhow|y 1. Angriffs-, Sturmlauf-; ~a wójna Angriffskrieg; 2. sport Sturm-

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!