Ł
Hornjoserbsce SUBST/DEKL: Dat/Sg ... → flex   •  Jen|a ~y f ON Jena (město w Durinskej); wobydler ~y Einwohner von Jena

Deutsch

jener DOW 1989/1991

tamn|y , reg. tamón ; to a ~e wobkedźbować; deiktisch tamónle; sydń so na ~ stólc; nicht gegenüberstellend won|y; to běše we ~ych starych časach, hdyž ...

Deutsch

jenseitig DOW 1989/1991

won|y , druhi , tamn|y , reg. tamón ; na ~ym brjoze rěki, na druhim zwisu hory

Deutsch

jenseits DOW 1989/1991

z tamneje / z druheje / z woneje strony , z tamneho / z druheho / z woneho boka , na tamnej / na druhej / na wonej stronje , na tamnym / na druhim / na wonym boku ; ~ rěki, puć wjedźe ~ zaso z hory dele

(hinter) za + I. , dale + G. ; wěža steji za hranicu, dale hole šumi morjo

(weitab von) (daloko) zdaleny wot + G. ; tuta teorija zepěra so na hypotezy, daloko zdalene wot kóždehožkuli nazhonjenja

Deutsch

Jenseits DOW 1989/1991

tamny / druhi / wony swět , wěčnosć ; koho do druheho swěta pósłać

Deutsch

Jenissej Datowa banka geografiskich eksonymow

Jenisej

Hornjoserbsce flex   •  Jenask|i Jenaer …; ~a škleńca Jenaer Glas
Hornjoserbsce flex   •  Jenkec|y - plt.||ON Jenkwitz
Hornjoserbsce flex   •  Jenkečan ~a m Jenkwitzer
Hornjoserbsce flex   •  Jenkečank|a ~i f Jenkwitzerin
Hornjoserbsce flex   •  Jenkečansk|i Jenkwitzer …
Hornjoserbsce flex   •  tamn|y jener
Hornjoserbsce flex   •  tamón (dekl. tamoho; f tama, n tame / tamo) reg. (*↑ tamny) jener
Hornjoserbsce flex   •  won|y jener
Hornjoserbsce flex   •  zamjezn|y jenseits der Grenze befindlich
Hornjoserbsce flex   •  Jeni f PN (↑ Hana) Jenni, Jenny
Hornjoserbsce flex   •  Jens m PN (↑ Jan) Jens
Hornjoserbsce flex   •  barbjenj|e ~a n Färben, Färbung; ~e lisća Laubfärbung
Hornjoserbsce flex   •  basnjenj|e ~a n Dichten
Hornjoserbsce flex   •  bliskowočerstwjenj|e ~a n Naherholung
Hornjoserbsce flex   •  brojenj|e ~a n Verschwendung, Vergeudung
Hornjoserbsce flex   •  brónjenj|e ~a n Aufrüstung, Rüsten, Rüstung; stop ~a Rüstungsstopp; wobmjezowanje ~a Rüstungsbeschränkung
Hornjoserbsce flex   cofnjenj|e ~a n 1. Rückzug; 2. Rücknahme
Hornjoserbsce flex   cynjenj|e ~a n 1. Verzinnung; 2. Löten
Hornjoserbsce flex   •  časměrjenj|e ~a n Zeitmessung
Hornjoserbsce flex   •  česćeranjenj|e ~a n Ehrverletzung
Hornjoserbsce flex   •  činjenj|e ~a n das Getue
Hornjoserbsce flex   •  ćehnjenj|e ~a n Einberufung; ~e do wójska Einberufung zum Militärdienst
Hornjoserbsce flex   •  ćeknjenj|e ~a n Fliehen, Flucht
Hornjoserbsce flex   •  ćěrjenj|e ~a n tech. Antrieb
Hornjoserbsce flex   •  ćisnjenj|e ~a n Werfen, Wurf
Hornjoserbsce flex   •  dajenj|e ~a n Würgen
Hornjoserbsce flex   •  dalokotepjenj|e ~a n Fernheizung
Hornjoserbsce flex   •  danjenj|e ~a n Verzinsung
Hornjoserbsce flex   darjenj|e ~a n 1. Schenken; 2. Geben, Spenden
Hornjoserbsce flex   •  debjenj|e ~a n (↕ pyšenje) Schmücken, Verzieren
Hornjoserbsce flex   •  dlijenj|e ~a n (↕ komdźenje) Verzögerung; ~e wuwića Entwicklungsverzögerung
Hornjoserbsce flex   •  dokonjenj|e ~a n Vollbringung
Hornjoserbsce dopjelnjenj|e ~a n || dopjelnjenk|a ~i f Erfüllung
Hornjoserbsce flex   •  dopromjenjenj|e ~a n Einstrahlung; ~e słónca Sonneneinstrahlung
Hornjoserbsce flex   dorozumjenj|e ~a n 1. Verständnis; 2. Verständigung; ~e mjez ludami Völkerverständigung
Hornjoserbsce flex   dosćčinjenj|e ~a n 1. Genugtuung; 2. (*↑ narunanje) zest. Wiedergutmachung
Hornjoserbsce flex   •  dótknjenj|e ~a n Berührung
Hornjoserbsce   flex   •  dožiwjenj|e ~a n Erlebnis

Hornjoserbsce flex   •  drjenj|e ~a n med. Reißen
Hornjoserbsce flex   •  płomjenjatosć f (→ płomjenjaty) substantivische Ableitung von płomjenjaty
Deutsch

derjenige DOW 1989/1991

t|ón ; policija prosy ~oho šofera, kiž je při njezbožu pódla był, so přizjewić

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!