Ł
Hornjoserbsce flex   •  Angel|a f PN Angela
Deutsch

Angel DOW 1989/1991

1.

(Fischfanggerät) wu|da ; ~du wućisnyć, so na ~dźe popadnyć

2.

(an Tür, Fenster) čop , hoka , hašpa , skobl|a ; w čopach šćerčace wrota, durje ze ~ow wuzběhnyć

3.

die Welt aus den Angeln heben swět přewróćić p / přewobroćić p

Hornjoserbsce flex   •  wud|a ~y f Angel
Deutsch

Angel~ DOW 1989/1991

wudźenski , wudźerski , wudny

siehe auch: Angelgerät Angelhaken Angelköder Angelrute Angelschnur Angelsport

Hornjoserbsce flex   •  wudow|y Angel-
Hornjoserbsce SUBST/DEKL: Gen/Sg ... → flex   •  Angel|o m PN Angelo
Hornjoserbsce flex   •  wudźičk|a ~i f dim. kleine Angel

Deutsch

Angeln TermSta Subst

Volk

flex Anglojo m Pl NSg Angla

Deutsch

Angelus TermNab Subst Dankgebet Glockenzeichen

Jandźelknjeza m indekl

Deutsch

Angelusgebet TermNab Subst Dankgebet

Jandźelknjeza m indekl

InfP das Angelusgebet beten Jandźelknjeza so modlić

Deutsch

Angelusläuten TermNab Subst

flex zwonjenje n Jandźelknjeza

flex Jandźelknjezazwonjenje n

flex klakanjebiće n

NP das abendliche Angelusläuten {Boži | swjaty} wječor zwoni

InfP das Angelusläuten ist zu hören, ertönt Jandźelknjeza {*zwoni } klakanje bije

Deutsch

Angelgerät DOW 1989/1991

w. grat

Quelle: Angel~ DOW 1989/1991

wudźenski , wudźerski , wudny

Deutsch

Angelhaken DOW 1989/1991

kótwičk|a ; ryba wudźenku widźi, ale ~u nic

Quelle: Angel~ DOW 1989/1991

wudźenski , wudźerski , wudny

Deutsch

Angelköder DOW 1989/1991

wudźenka

Quelle: Angel~ DOW 1989/1991

wudźenski , wudźerski , wudny

Deutsch

Angelrute DOW 1989/1991

wudźenc , wuda ; z bambusa so dźěłaja wudźency

Quelle: Angel~ DOW 1989/1991

wudźenski , wudźerski , wudny

Deutsch

Angelschnur DOW 1989/1991

w~a šnóra / nić

Quelle: Angel~ DOW 1989/1991

wudźenski , wudźerski , wudny

Deutsch

Angelsport DOW 1989/1991

w. sport , wudźenje

Quelle: Angel~ DOW 1989/1991

wudźenski , wudźerski , wudny

Deutsch

angelegen DOW 1989/1991

sich a. sein lassen so starać wo čo , wo koho

Deutsch

Angelegenheit DOW 1989/1991

naležnosć , wěc f

Deutsch

angelegentlich DOW 1989/1991

1.

(eingehend) dokładn|y , nadrobn|y ; so ~je z wěcu zaběrać

(intensiv) intensiwny

2.

(dringend) naležn|y , selt. naležit|y ; ~a próstwa

Deutsch

angeln DOW 1989/1991

1.

(mit Angel) wudźić

2.

bildl. (fischen, herausholen) łójić , result. popadny|ć p ; łójić włósku w poliwce, wučer je sej njedočinka ~ł

Deutsch

Angelpunkt DOW 1989/1991

(Kern) žro , jadro ; to je ~ problema

(Hauptsache) hłowna wěc

Deutsch

Angelusläuten DOW 1989/1991

klakanjebiće , jandźelknjezazwonjenje ; das A. ertönt, ist zu hören jandźel Knjeza zwoni, klakanje bije

(abends) swjaty / boži wječor zwoni

Hornjoserbsce Angelsaks ~a m || Angelsaks|a ~y m Angelsachse
Hornjoserbsce flex   •  angelsaksk|i angelsächsisch
Hornjoserbsce flex   nałožowan|y 1. angewandt, aufgewandt; ~e wuměłstwo angewandte Kunst; 2. angelegt; ~e pjenjezy plt. angelegtes Geld; 3. gebraucht, benutzt
Hornjoserbsce flex   naležnosć ~e f 1. Angelegenheit; 2. Anliegen
Hornjoserbsce flex   naležn|y 1. angelegen, angelegentlich; 2. dringlich, eindringlich; ~a próstwa dringliche Bitte
Hornjoserbsce flex   •  wudźenc ~a m Angelrute
Hornjoserbsce flex   •  wudźenj|e ~a n Angeln
Hornjoserbsce flex   wudźenk|a ~i f 1. Angelköder; 2. (↕ rybjaca waka) cool. Regenwurm
Hornjoserbsce flex   •  wudź|ić ~u, ~iš, pret ~ach, ~eše ip angeln
Hornjoserbsce flex   •  zwudź|ić ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p angeln
Hornjoserbsce flex   •  Angelik|a f PN (→ Angela) Angelika
Hornjoserbsce flex   •  Angelin|a f PN (→ Angela) Angelina
Hornjoserbsce flex   •  Angelin|o m PN (→ Angelo) Angelino
Deutsch

Gerangel SNL Subst

Rauferei

flex bijeńca f

flex morskańca f

flex klepańca f

übertragen

flex wadźeńca f

flex ćahańca f

Deutsch

Kontaktmangel SNL Subst

flex małokontaktnosć f

flex njedostatk m kontaktow

flex njedosahacy flex kontakt m

flex njedosahace flex kontakty m Pl

Deutsch

Ärztemangel DOW 1989/1991

njedostatk l. / na lěkarjach

Quelle: Ärzte~ DOW 1989/1991

lěkarski , ... lěkarjow

Hornjoserbsce flex   •  přiběhn|yć ~u, ~ješ, pret ~ych, ~y p herbeilaufen, angelaufen kommen
Hornjoserbsce flex   •  přiběž|eć ~u, ~iš p herbeilaufen, angelaufen kommen
Hornjoserbsce flex   •  Archangelsk ~a m ON Archangelsk (město w Ruskej)
Hornjoserbsce flex   •  Archangelšćan ~a m Archangelsker
Hornjoserbsce flex   •  Archangelšćank|a ~i f Archangelskerin
Hornjoserbsce flex   •  Archangelsk|i Archangelsker …
Hornjoserbsce flex   •  ewangelij ~a m Evangelium
Hornjoserbsce flex   •  ewangelijow|y Evangelien-
Hornjoserbsce flex   •  ewangelist ~a m Evangelist
Hornjoserbsce flex   •  ewangelium ~a m Evangelium
Hornjoserbsce flex   •  ewangelizacij|a ~e (sg dat || lok ewangelizaciji) f Evangelisation
Hornjoserbsce flex   •  ewangelsk|i evangelisch
Hornjoserbsce flex 1   •  ewangelsko-luthersk|i evangelisch-lutherisch
flex   •  Ewangelsk|e

siehe Deutsch Evangelische Michaelsbruderschaft TermNab Subst NP: Organisation

flex Ewangelske flex Michałske flex bratrowstwo n

flex   •  ewangeliar m

siehe Deutsch Evangeliar TermNab Subst

flex   •  ewangelij m

siehe Deutsch Lukasevangelium TermNab Subst Buch im AT

kath flex sćenje n po (swjatym) Lukašu

kath flex ewangelij m po (swjatym) Lukašu

ev flex sćenje n swjateho Lukaša

siehe Deutsch Matthäusevangelium TermNab Subst Buch im NT

kath flex sćenje n po (swjatym) Mateju

kath flex ewangelij m po (swjatym) Mateju

ev flex sćenje n swjateho Mateja

flex   •  ewangelikaln|y

siehe Deutsch evangelikal TermNab Adj

flex 2   •  ewangelsko-luthersk|i

siehe Deutsch evangelisch-lutherisch SNL Adj

flex 2 ewangelsko-lutherski

ew.-luth.

flex   •  ewangelsko-reformowan|y

siehe Deutsch evangelisch-reformiert SNL Adj

flex ewangelsko-reformowany

ew.-ref.

flex   •  nowoewangelizacij|a f

siehe Deutsch Neuevangelisation TermNab Subst christl. Religion

Hornjoserbsce flex   •  arrangement ~a m (*↑ aranžement) Arrangement

Jenož prěnje 40 zapiskow so pokazuje!