zakładna forma słowaArnošt
SgDuPl
NomArnoštArnoštajArnoštojo
GenArnoštaArnoštowArnoštow
DatArnoštejArnoštomajArnoštam
AccArnoštaArnoštowArnoštow
Instr (z/ze)ArnoštomArnoštomajArnoštami
Loc (wo)ArnošćeArnoštomajArnoštach
VocArnošto
Arnošće
11
1 wokatiw runa so nominatiwej