zakładna forma słowaAnastazij
SgDuPl
NomAnastazijAnastazijejAnastazijojo
GenAnastazijaAnastazijowAnastazijow
DatAnastazijejAnastazijomajAnastazijam
AccAnastazijaAnastazijowAnastazijow
Instr (z/ze)AnastazijomAnastazijomajAnastazijemi
Loc (wo)AnastazijuAnastazijomajAnastazijach
VocAnastazijo11
1 wokatiw runa so nominatiwej