zakładna forma słowaAnaroža
SgDuPl
NomAnarožaAnarožiAnarože
GenAnarožeAnarožowAnarožow
DatAnarožiAnarožomajAnarožam
AccAnarožuAnarožiAnarože
Instr (z/ze)AnarožuAnarožomajAnarožemi
Loc (wo)AnarožiAnarožomajAnarožach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej