zakładna forma słowaAmbrozij
SgDuPl
NomAmbrozijAmbrozijejAmbrozijojo
GenAmbrozijaAmbrozijowAmbrozijow
DatAmbrozijejAmbrozijomajAmbrozijam
AccAmbrozijaAmbrozijowAmbrozijow
Instr (z/ze)AmbrozijomAmbrozijomajAmbrozijemi
Loc (wo)AmbrozijuAmbrozijomajAmbrozijach
VocAmbrozijo11
1 wokatiw runa so nominatiwej