zakładna forma słowaAlenka
SgDuPl
NomAlenkaAlenceAlenki
GenAlenkiAlenkowAlenkow
DatAlenceAlenkomajAlenkam
AccAlenkuAlenceAlenki
Instr (z/ze)AlenkuAlenkomajAlenkami
Loc (wo)AlenceAlenkomajAlenkach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej