zakładna forma słowaAdriana
SgDuPl
NomAdrianaAdrianjeAdriany
GenAdrianyAdrianowAdrianow
DatAdrianjeAdrianomajAdrianam
AccAdrianuAdrianjeAdriany
Instr (z/ze)AdrianuAdrianomajAdrianami
Loc (wo)AdrianjeAdrianomajAdrianach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej