zakładna forma słowaAdrian
SgDuPl
NomAdrianAdrianajAdrianojo
GenAdrianaAdrianowAdrianow
DatAdrianejAdrianomajAdrianam
AccAdrianaAdrianowAdrianow
Instr (z/ze)AdrianomAdrianomajAdrianami
Loc (wo)AdrianjeAdrianomajAdrianach
VocAdriano
Adrianje
11
1 wokatiw runa so nominatiwej