zakładna forma słowaAbsalom
SgDuPl
NomAbsalomAbsalomajAbsalomojo
GenAbsalomaAbsalomowAbsalomow
DatAbsalomejAbsalomomajAbsalomam
AccAbsalomaAbsalomowAbsalomow
Instr (z/ze)AbsalomomAbsalomomajAbsalomami
Loc (wo)AbsalomjeAbsalomomajAbsalomach
VocAbsalomo
Absalomje
11
1 wokatiw runa so nominatiwej