zakładna forma słowa-
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemy-

 afiksy