zakładna forma słowahandikap
SgDuPl
Nomhandikaphandikapajhandikapy
Genhandikapahandikapowhandikapow
Dathandikapejhandikapomajhandikapam
Acchandikaphandikapajhandikapy
Instr (z/ze)handikapomhandikapomajhandikapami
Loc (wo)handikapjehandikapomajhandikapach
Vochandikapo
handikapje
11
1 wokatiw runa so nominatiwej