(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Antonia

antònia: [SN2011]
antonia: [BartC3] [Katol4] [Plomj1] [Plomj3] [Rozhl10] [Rozhl8] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20019] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2006] [SN2008] [SN2009] [SN2012] [SN2013] [Serbs1] [Wotro1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity