(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Ano

anó: [Krasz1]
ano: [KochJ5] [NedoP1] [Plomj2] [Rozhl7] [SN20015] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [Serbs5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity