(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Angela

angeła: [Krawz2]
ängela: [SN20020] [SN2013]
ángela: [SN20018]
angela: [Breza4] [Citan2] [Fijal1] [Grojl2] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [Krawz2] [Kubas2] [Mlynk2] [Nowep1] [Plomj2] [Plomj3] [Prino1] [Recus1] [Recus2] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs3] [Serbs5] [Slown1] [Stach1] [Stach2] [Stach3] [Stach4] [Worna1] [Wosad1] [Wotro1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity