Ł
Hornjoserbsce flex   •  Hilžbjet|a ~y f PN Elisabeth
Hornjoserbsce flex   •  Hilžbjet|a f PN Elisabeth

Deutsch

Hilfsgüter SNL Subst

flex 3 pomocne flex twory f Pl

flex humanitarne flex twory f Pl

Deutsch

Hilfsorganisation SNL Subst

flex 3 pomocna flex organizacija f

Deutsch

Hilfsperson SNL Subst

flex 3 pomocna flex wosoba f

Deutsch

Hilfspolizist SNL Subst

flex 3 pomocny flex policist m

Deutsch

Hilfspolizistin SNL Subst

flex 3 pomocna flex policistka f

Deutsch

Hilfswerk SNL Subst

flex 3 pomocny flex skutk m

flex 3 pomocna flex organizacija f

Deutsch

hilf~ DOW 1989/1991

siehe auch: hilflos Hilflosigkeit hilfreich

Deutsch

hilflos DOW 1989/1991

bjez pomocy , bjezpomocny , wbohi , bjezradny

Quelle: hilf~ DOW 1989/1991

Deutsch

Hilflosigkeit DOW 1989/1991

bjezpomocnosć , bjezradnosć

Quelle: hilf~ DOW 1989/1991

Deutsch

hilfreich DOW 1989/1991

pomocliwy , pomocniwy ; ~ čłowjek

Quelle: hilf~ DOW 1989/1991

Deutsch

Hilfe DOW 1989/1991

pomoc f ; wzajomna ~, prěnja ~, wo ~ prosyć, na ~ chwatać; H. (Ruf in Notlage) na pomoc; H. leisten pomhać

(Hilfskraft, weibl.) pomocnica

(männl.) pomocnik

Deutsch

Hilfe~ DOW 1989/1991

siehe auch: Hilfeersuchen Hilfeleistung Hilferuf Hilfestellung hilfesuchend

Deutsch

Hilfeersuchen DOW 1989/1991

próstwa wo pomoc

Quelle: Hilfe~ DOW 1989/1991

Deutsch

Hilfeleistung DOW 1989/1991

pomoc f

Quelle: Hilfe~ DOW 1989/1991

Deutsch

Hilferuf DOW 1989/1991

na pomoc wołanje

Quelle: Hilfe~ DOW 1989/1991

Deutsch

Hilfestellung DOW 1989/1991

pomocny postoj

Quelle: Hilfe~ DOW 1989/1991

Deutsch

hilfesuchend DOW 1989/1991

a)

attr. pomoc pytacy

b)

Suppl. pomoc pytajo

Quelle: Hilfe~ DOW 1989/1991

Deutsch

Hilfs~ DOW 1989/1991

pomocny

siehe auch: Hilfsaktion Hilfsarbeiter hilfsbedürftig Hilfsbedürftigkeit hilfsbereit Hilfsbereitschaft Hilfskraft Hilfsmaßnahme Hilfsmittel Hilfsquelle Hilfsschule Hilfsschullehrer Hilfsverb

Deutsch

Hilfsaktion DOW 1989/1991

p~a akcija

Quelle: Hilfs~ DOW 1989/1991

pomocny

Deutsch

Hilfsarbeiter DOW 1989/1991

p. dźěłaćer ~ja

Quelle: Hilfs~ DOW 1989/1991

pomocny

Deutsch

hilfsbedürftig DOW 1989/1991

pomocy potrěbny

Quelle: Hilfs~ DOW 1989/1991

pomocny

Deutsch

Hilfsbedürftigkeit DOW 1989/1991

pomocypotrěbnosć

Quelle: Hilfs~ DOW 1989/1991

pomocny

Deutsch

hilfsbereit DOW 1989/1991

pomocliwy , pomocniwy

Quelle: Hilfs~ DOW 1989/1991

pomocny

Deutsch

Hilfsbereitschaft DOW 1989/1991

pomocliwosć , pomocniwosć

Quelle: Hilfs~ DOW 1989/1991

pomocny

Deutsch

Hilfskraft DOW 1989/1991

pomoc f , p~a m|óc ~ocy

(weibl.) pomocnica

(männl.) pomocnik

Quelle: Hilfs~ DOW 1989/1991

pomocny

Deutsch

Hilfsmaßnahme DOW 1989/1991

p~a naprawa

Quelle: Hilfs~ DOW 1989/1991

pomocny

Deutsch

Hilfsmittel DOW 1989/1991

p. srědk

Quelle: Hilfs~ DOW 1989/1991

pomocny

Deutsch

Hilfsquelle DOW 1989/1991

ressourc|e ~y

Quelle: Hilfs~ DOW 1989/1991

pomocny

Deutsch

Hilfsschule DOW 1989/1991

p~a šula

Quelle: Hilfs~ DOW 1989/1991

pomocny

Deutsch

Hilfsschullehrer DOW 1989/1991

wučer ~ja p~eje šule

Quelle: Hilfs~ DOW 1989/1991

pomocny

Deutsch

Hilfsverb DOW 1989/1991

p~e słowjeso , p. werb

Quelle: Hilfs~ DOW 1989/1991

pomocny

Hornjoserbsce flex   •  bjezpomocnosć ~e f Hilflosigkeit
Hornjoserbsce flex   •  bjezpomocn|y hilflos
Hornjoserbsce   hila hila! interj. (↕ hepa hepa / mika mika) hila, hila! (k wołanju kozow)
Hornjoserbsce flex   •  pomhadł|o ~a n tech. Hilfe; hrajne ~o Spielhilfe
Hornjoserbsce flex   •  pomoc ~y f Hilfe, Beihilfe, Beistand; hospodarska ~ Wirtschaftshilfe; wuwićowa ~ Entwicklungshilfe; wzajomna ~ gegenseitige Hilfe; prěnja ~ die erste Hilfe
Hornjoserbsce flex   •  pomock|a ~i f Hilfe (nastroj)
Hornjoserbsce   flex   •  pomocliw|y hilfsbereit

Hornjoserbsce flex   •  pomocniw|y zrěd. (*↑ pomocliwy) hilfsbereit
Hornjoserbsce flex   •  pomocnosć ~e f Hilfsbereitschaft
Hornjoserbsce pomocn|y 1. hilfsbereit; 2. Hilfs-; ~a posyłka Hilfssendung; ~y srědk Hilfsmittel; ~y werb rěč. Hilfsverb
Hornjoserbsce flex   •  Hilž|a ~e f PN Elsa
flex   •  hilžičk|a f

siehe Deutsch Sonnenröschen DOW 1989/1991

hilžička , słónčnička , s~a lubka

Quelle: Sonnen~ DOW 1989/1991

słónčny , ... słónca , ... słónčka

Hornjoserbsce flex   •  Hilž|a f PN (→ Hilžbjeta) Elsa, Else

Jenož prěnje 40 zapiskow so pokazuje!