Ł
Hornjoserbsce   VERB/KONJ: 3P/Sg/Prs → flex   •  pukn|yć so ~u so, ~ješ so, pret ~ych so, ~y so p platzen, bersten, springen

  VERB/KONJ: 3P/Sg/Prs → flex   •  pukny|ć so ~ p

siehe Deutsch kranklachen, sich SNL Verb

nimale ze směchom flex so puknyć p

selten chory flex so smjeć ip 1.PsSg smějuHornjoserbsce flex   •  puknjensk|i Platz-; ~a rana Platzwunde
flex   •  puknjenj|e n

siehe Deutsch Follikelsprung SNL Subst

flex puknjenje n folikla

Deutsch

Spuk DOW 1989/1991

1.

šerjenj|a pl , šerjenje ; ja do ~ow njewěrju, hrózbne šerjenje fašizma

2.

(Lärm) har|a ; nječińće tajku ~u

Deutsch

Spuk~ DOW 1989/1991

siehe auch: Spukgeschichte Spukgestalt Spukschloß

Deutsch

Spukgeschichte DOW 1989/1991

trašiwe / trašace / šerjate powědančko

Quelle: Spuk~ DOW 1989/1991

Deutsch

Spukgestalt DOW 1989/1991

šerjenje

(Geist) duch

Quelle: Spuk~ DOW 1989/1991

Deutsch

Spukschloß DOW 1989/1991

zakuzłany / umg. zawinšowany hr|ód ~odu

Quelle: Spuk~ DOW 1989/1991

Deutsch

spuken DOW 1989/1991

šer|ić ; w starym hrodźe ~ješe, tuta ideja ~i hišće w mnohich hłowach

Deutsch

spukhaft DOW 1989/1991

šerjat|y , šerjac|y , trašiw|y , trašac|y ; ~a atmosfera, ~e sćiny kerkow; s. dastehen, wirken šer|ić, trašić; wopušćene statoki ~ja

Hornjoserbsce flex   straš| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p 1. abschrecken, einschüchtern; 2. spuken, geistern
Hornjoserbsce flex   •  strašidł|o ~a n (↕ šerjenje / trašmo) Spuk, Gespenst
Hornjoserbsce flex   šer| ~ju, ~iš, pret ~jach, ~ješe ip 1. (↕ trašić) spuken, geistern; tebi drje w hembjerkach ~i fig. du hast wohl nicht alle Tassen im Schrank; 2. scheuchen
Hornjoserbsce   flex   šerjenj|e ~a n 1. (↕ strašidło / trašmo) Spuk, Gespenst; 2. Scheuche

Hornjoserbsce flex   •  šerjenjojt|y spukhaft, gespensterhaft
Hornjoserbsce flex   šerjenjow|y 1. Spuk-, Gespenster-; 2. Scheuchen-
Hornjoserbsce   flex   traš| ~u, ~iš, pret ~ach, ~eše ip 1. schrecken, einschüchtern; 2. (↕ šerić) spuken, geistern

Hornjoserbsce   flex   •  trašm|o ~a n (↕ strašidło / šerjenje) Spuk, Gespenst

Hornjoserbsce flex   •  trašnišć|o n Spukort, Geisterort
Hornjoserbsce napuka|ć ~m, ~š ip || napukn| ~u, ~ješ, pret ~ych, ~y p || napuk|ować ~uju, ~uješ ip platzen, bersten, springen
Hornjoserbsce rozpukn| ~u, ~ješ, pret ~ych, ~y p || rozpuk|ować ~uju, ~uješ ip aufplatzen, bersten, aufspringen
Hornjoserbsce wotpuka|ć ~m, ~š p || wotpukn| ~u, ~ješ, pret ~ych, ~y p abplatzen, abbersten, abspringen
Hornjoserbsce flex   •  wupukn|yć ~u, ~ješ, pret ~ych, ~y p platzen, bersten, springen
Hornjoserbsce flex   •  puk ~a m Puck, Eishockeyscheibe
Hornjoserbsce   flex   •  puka|ć so ~m so,  so ip platzen, bersten, springen

Hornjoserbsce flex   •  puk|i ~ow plt. Tracht Prügel, Hiebe
Hornjoserbsce puklin|a ~y f || puklizn|a ~y f Riss, Sprung
Hornjoserbsce flex   puklot ~a m 1. Stall; nuklacy ~ Kaninchenstall; 2. pejor. enge Stube, kleiner Raum
Hornjoserbsce flex   •  pukot ~a m Schlagen, Schlag; ~ wutroby Herzschlag
Hornjoserbsce puko|tać ~tam, ~taš (~cem, ~ceš) ip pochen, klopfen, bubbern; wutroba ~ta das Herz klopft
flex   •  pukat|y

siehe Deutsch splitterig DOW 1989/1991

1.

(splitternd)

a)

attr. pukaty , so pukacy

b)

s. sein so pukać , třěski pušćeć

2.

(voller Splitter) třěskow połny , třěskaty

flex   •  pukaw|a f

siehe Deutsch Flinte DOW 1989/1991

třělba , umg. flinta , scherzh., Kinderspr. pukawa , pryskawa , veralt. bušk|ej ~wje ; die F. ins Korn werfen wótku (do pola/do žita)/motyku do hata ćisnyć p

flex   •  pukotak m

siehe Deutsch Töfftöff DOW 1989/1991

teftef , pukotak , hijak

flex   •  rozpuk m

siehe Deutsch Wasserschierling DOW 1989/1991

(wódny) rozpuk , čerćica , umg. čertowy korjeń , wódnomužowa morch|ej ~wje / ~eje

Quelle: Wasser~ DOW 1989/1991

wodowy , wódny , ... wody , łódźny

Hornjoserbsce flex   •  rozpuka|ć ~m,  p aufplatzen, bersten, aufspringen
Hornjoserbsce flex   •  rozpuklin|a ~y f Riss, Sprung
Hornjoserbsce flex   •  spuka|ć ~m,  p platzen, bersten, springen
Hornjoserbsce flex   •  wupuklin|a ~y f Ausbeulung
Hornjoserbsce zapuko|tać ~tam, ~taš (~cem, ~ceš) p anfangen zu schlagen (wutroba)
flex   •  rozpukanosć f

siehe Deutsch Kluftigkeit TermGeo Subst

flex roztorhanosć f

flex rozpukanosć f

flex rozkwěkanosć f

flex   •  njepukat|y

siehe Deutsch splitterfrei DOW 1989/1991

a)

attr. njepukat|y , so njepukacy ; ~e drjewo

b)

s. sein so njepukać

Quelle: splitter~ DOW 1989/1991

flex   •  njerozpukliw|y

siehe Deutsch rißfest DOW 1989/1991

njeroztorhliwy , njerozpukliwy , njerozšćěpjomny

Quelle: riß~ DOW 1989/1991

flex   •  pukrajak m

siehe Deutsch Rübenschneider DOW 1989/1991

rěpukrajak

Quelle: Rüben~ DOW 1989/1991

rěpowy

flex   •  wopukł|y

siehe Deutsch gedunsen DOW 1989/1991

nabubnjen|y , buchspr. wopuchły , wopukły ; ~e ćěło morweho

(geschwollen) zaćekły

flex   •  wotpuk|ować ip

siehe Deutsch abplatzen DOW 1989/1991

so pukać , so puknyć p , so wotpuknyć p , so wotpukać p , so wotpukować ; emalja so puka

(Knöpfe) wotleć|eć ~i p , wotlětać p , wotlětować

flex   •  zrozpuk|ać p

siehe Deutsch zerbersten DOW 1989/1991

so rozpuknyć p , so rozpukać p , distr. so zrozpukać p , so rozpukować , distr. so zrozpukować p , so puknyć p ; při zemjerženju su so domy rozpukali

(zerspringen) rozleć|eć ~i p , so rozbić p , so rozwalić p ; lětadło je při zražce ~ało

(explodieren) rozbuchnyć p

siehe Deutsch zerplatzen DOW 1989/1991

so pukać , semelf. so puknyć p , so rozpukać p , distr. so zrozpukać p , so rozpukować , distr. so zrozpukować p , so rózno pukać , semelf. so rozpuknyć p , rozprasnyć p , rozprasknyć p , rozpraskać p , distr. zrozpraskać p , rozpraskować , distr. zrozpraskować p

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!