Ł

Deutsch

PR-Abteilung SNL Subst

flex PR-wotrjad m

flex PR-wotdźěl m

flex PR-wotdźělenje n

flex wotrjad m za zjawnostne dźěło

flex wotdźěl m za zjawnostne dźěło

flex wotdźělenje n za zjawnostne dźěło

Deutsch

PR-Arbeit SNL Subst

flex PR-dźěło n

flex zjawnostne flex dźěło n

Deutsch

Praxisgebühr SNL Subst

flex praksowy flex popłatk m

Deutsch

praxisfremd SNL Adj

praksy flex 2 cuzy

wot praksy flex 2 zdaleny

Deutsch

Pracht DOW 1989/1991

1.

pycha , pyšnosć , krasnosć , krasnota , geh. krasa ; ~ barokneje cyrkwje, tulpy steja w połnej pyše

2.

es war eine P. (war großartig) wulkotne , krasne ; ~, kak wón jemu měnjenje praješe

Deutsch

Pracht~ DOW 1989/1991

pyšny

siehe auch: Prachtausgabe Prachtbau Prachtkerl Prachtspiere Prachtstraße Prachtstück prachtvoll

Deutsch

Prachtausgabe DOW 1989/1991

p~e wudaće

Quelle: Pracht~ DOW 1989/1991

pyšny

Deutsch

Prachtbau DOW 1989/1991

p. twar , p~e twarjenje

Quelle: Pracht~ DOW 1989/1991

pyšny

Deutsch

Prachtkerl DOW 1989/1991

wulkotny kadla

Quelle: Pracht~ DOW 1989/1991

pyšny

Deutsch

Prachtspiere DOW 1989/1991

pyšowka

Quelle: Pracht~ DOW 1989/1991

pyšny

Deutsch

Prachtstraße DOW 1989/1991

p~a / paradna dróha

Quelle: Pracht~ DOW 1989/1991

pyšny

Deutsch

Prachtstück DOW 1989/1991

1.

(Gegenstand) paradny kruch / eksemplar / kus ; tutón eksponat je ~ zběrki

2.

(Mensch) paradny k|óń ~onja ; wón je naš paradny kóń

Quelle: Pracht~ DOW 1989/1991

pyšny

Deutsch

prachtvoll DOW 1989/1991

p., krasny , překrasny , wuběrny ; pyšna fasada twarjenja

(großartig) wulkotn|y ; ~y kadla, ~e wjedro, so ~je wočerstwić

Quelle: Pracht~ DOW 1989/1991

pyšny

Deutsch

Pragmatik DOW 1989/1991

pragmatika

(pragmatischer Sinn) pragmatiskosć ; při wšej ~i so dźeržeć principijow

Deutsch

pragmatisch DOW 1989/1991

pragmatiski

Deutsch

Pragmatismus DOW 1989/1991

pragmatizm

Deutsch

Prahl~ DOW 1989/1991

siehe auch: Prahlhans Prahlsucht

Deutsch

Prahlhans DOW 1989/1991

naduwak , naduwanc , wupěrak , wupinak , wulcečinjak , wulcečinjer ~ja , hordźak , samochwalak , sebjechwalak

Quelle: Prahl~ DOW 1989/1991

Deutsch

Prahlsucht DOW 1989/1991

naduwatosć , wupěratosć , wulcečinjerskosć , wulcečinjatosć , hordźatosć

Quelle: Prahl~ DOW 1989/1991

Deutsch

prahlen DOW 1989/1991

1.

so naduwać , so wupěrać , so wupinać , (so) wulce činić , so hordźić , so chwalić ; ~ ze swojej wědu, ze swojimi pjenjezami

2.

das ist geprahlt to je přehnate / barbjene / nabarbjene

Deutsch

prahlerisch DOW 1989/1991

naduwaty , wupěraty , wulcečinjerski , wulcečinjaty , hordźaty ; adv. zwulka

Deutsch

Prahm DOW 1989/1991

płona (nakładna) łódź , pram

Deutsch

Praktik DOW 1989/1991

praktik|a ; hospodarske ~i, jeho wobšudniske ~i zasudźić

Deutsch

praktikabel DOW 1989/1991

praktikabelny

Deutsch

Praktikant DOW 1989/1991

praktikant

Deutsch

Praktikantin DOW 1989/1991

praktikantka

Deutsch

Praktiker DOW 1989/1991

praktikar ~ja

Deutsch

Praktikum DOW 1989/1991

praktik|um ~uma / ~a , N. Pl. auch ~a

Deutsch

Praktikus DOW 1989/1991

praktikus , neutr. praktikar ~ja

Deutsch

praktisch DOW 1989/1991

praktis|ki ; ~ke wukubłanje, wón je jara ~ki čłowjek, to ~ce scyła njeeksistuje

Deutsch

praktizieren DOW 1989/1991

praktikować , prakticěrować

Deutsch

Praktizismus DOW 1989/1991

prakticizm

Deutsch

praktizistisch DOW 1989/1991

prakticistiski

Deutsch

Praline DOW 1989/1991

pralina , veraltd. pralinej

Deutsch

prall DOW 1989/1991

1.

(fest, drall) kruty , jakn|y ; ~e bristwa, kruće sedźace cholowy

2.

(voll) połn|y ; ~e pupki, ~y natykany měch, ~e nadute płachty

3.

(v. der Sonne) smalat|y , pražat|y , palat|y ; na ~ym słóncu sedźeć

Deutsch

prallen DOW 1989/1991

1.

an, auf etw. p.

a)

(plötzlich anprallen, aufprallen) dyrić p / prasnyć p / prasknyć p / zrazyć p do čeho , wo čo , narazyć p na čo ; póćmje do sćěny prasnyć, nakładny ćah je na wosobowy ćah narazył

b)

(ständig schlagen) bi|ć do čeho ; žołmy ~ja do skałow

2.

(v. der Sonne) smal|ić , praž|ić , pal|ić ; słónčko šwarnje ~eše

Deutsch

Prallhang DOW 1989/1991

nahły brj|óh ~oha

Deutsch

prangen DOW 1989/1991

so krasnić ; park so krasni w nazymskej pyše

(glänzen, leuchten, strahlen) so błyšćić , so zybolić , so swěćić ; hwězdy so zybola na njebju

(groß und auffällig angebracht sein) so wupěrać , so wupinać ; na sćěnje so wupinaše monstrozny časnik

Deutsch

Pranger DOW 1989/1991

1.

hist. ryn|ka , rynkowy stołp , rynk ; w ~ce stać, klečeć

2.

übertr. an den P. stellen zjawnje zatamać p / tamać

Deutsch

Pranke DOW 1989/1991

paca , pazora

Deutsch

Prankenhieb DOW 1989/1991

morsk / morsknjenje / morsnjenje / dyr / dyrjenje z pacu / z pazoru

Hornjoserbsce pra- pref. 1. ur-; 2. erz-
Hornjoserbsce flex   •  praalg|a ~i f bot. Uralge
Hornjoserbsce flex 2   •  pracl ~a m (↕ bracl) Brezel
Hornjoserbsce flex   •  praclow|y (↕ braclowy) Brezel-
Hornjoserbsce flex   •  pracuz|y stockfremd
Hornjoserbsce flex   •  pračk ~a m wos. (↕ bičk) Schläger
Hornjoserbsce flex   •  pračłowjek ~a m Urmensch
Hornjoserbsce flex   •  pračrjew|o ~a n anat. Urdarm
Hornjoserbsce flex   •  prać pjeru, pjerješ, pret pjerjech, pjerješe ip prügeln
Hornjoserbsce flex   •  pradomizn|a ~y f Urheimat
Hornjoserbsce flex   •  pradowěr|a ~y f Urvertrauen
Hornjoserbsce flex   •  pradźěd ~a m Urgroßvater; ~ a prawowka Urgroßeltern
Hornjoserbsce flex   •  prafigur|a ~y f Urfigur
Hornjoserbsce flex   •  praform|a ~y f Urform
Hornjoserbsce flex   •  pragmatisk|i pragmatisch
Hornjoserbsce flex   •  pragmatizm ~a m Pragmatismus
Hornjoserbsce flex   •  Prah|a ~i f ON Prag (stolica Čěskeje)
Hornjoserbsce flex   prahn| ~u, ~ješ, pret ~jech, ~ješe ip 1. versiegen; 2. fig. begehren, verlangen; za něčim ~yć etwas begehren
Hornjoserbsce flex   •  prahorin|y -||~ow plt. Urgebirge
Hornjoserbsce   flex   •  praj|ić ~u, ~iš, pret ~ich||~ach, ~i||~eše p || ip sagen; haj ~ić bejahen

Hornjoserbsce flex   •  prajidm|o ~a n Redensart
Hornjoserbsce flex   •  prak ~a m Gesindel, Pöbel
Hornjoserbsce flex   •  prakamjenizn|a ~y f Urgestein
Hornjoserbsce flex   •  prakřesćansk|i urchristlich
Hornjoserbsce flex   •  prakřesćanstw|o ~a n Urchristentum
Hornjoserbsce flex   •  praks|a ~y f Praxis; lěkarska ~a Arztpraxis
Hornjoserbsce flex   •  praksow|y Praxis-
Hornjoserbsce flex   •  prakticist ~a m Praktizist
Hornjoserbsce flex   •  prakticistisk|i praktizistisch
Hornjoserbsce flex   •  prakticizm ~a m Praktizismus
Hornjoserbsce flex   •  praktik|a ~i f Praktik
Hornjoserbsce flex   •  praktikabeln|y praktikabel
Hornjoserbsce flex   •  praktikant ~a m Praktikant
Hornjoserbsce flex   •  praktikantk|a ~i f Praktikantin
Hornjoserbsce flex   •  praktikar ~ja m Praktiker
Hornjoserbsce flex   •  praktik|ować ~uju, ~uješ ip praktizieren
Hornjoserbsce praktik|um ~a || ~uma m Praktikum
Hornjoserbsce flex   •  praktikumow|y Praktikums-
Hornjoserbsce flex   •  praktisk|i praktisch; ~i lěkar praktischer Arzt
Hornjoserbsce flex   •  pralěs ~a m Urwald
Hornjoserbsce   Mał|a Prah|a ~eje ~i f ON Kleinpraga

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!