Ł

Deutsch

Januar DOW 1989/1991

januar , veraltd. wulki róžk

Deutsch

Januar~ DOW 1989/1991

januarski , ... w januaru

siehe auch: Januarabend Januarnacht

Deutsch

Januarabend DOW 1989/1991

j. wječor , wječor w j.

Quelle: Januar~ DOW 1989/1991

januarski , ... w januaru

Deutsch

Januarnacht DOW 1989/1991

j~a n|óc ~ocy , nóc w j.

Quelle: Januar~ DOW 1989/1991

januarski , ... w januaru

Deutsch

Januskopf DOW 1989/1991

Janusowa hłowa

Hornjoserbsce flex   •  januar ~a m (↕ wulki róžk) Januar
Hornjoserbsce flex   •  januarsk|i Januar-
Hornjoserbsce róžk ~a m 1. Ecke; pjaty ~ (*↑ nuznik / wustup) fig. Klosett; 2. (Bettwäsche)zipfel; 3. Horn (hudźbny nastroj); 4. kleines Horn; 5. wulki ~ (↕ januar) Januar; 6. mały ~ (↕ februar) Februar
Hornjoserbsce  jan. (januarJanuar
Hornjoserbsce flex   •  Januarij m PN Januarius
Hornjoserbsce   flex 1   •  wulk|i groß; ~a kołbasa (↕ swinjorězanje) fig. Schlachtfest; ~a woda Hochwasser; ~i pjatk kat. Karfreitag; ~i přiliw Springflut; ~i róžk (↕ januar) Januar; ~a myš (↕ šćura) cool. Ratte; Wulki wóz astron. der Große Wagen

flex   •  Janusow|y

siehe Deutsch Januskopf DOW 1989/1991

Janusowa hłowa

flex   •  januškowc m

siehe Deutsch Johannisbeere DOW 1989/1991

j~a jahoda / jahodka

(Strauch) janskojahodowy / janskojahodkowy kerk , j. jahodowc , buchspr. januškowc

Quelle: Johannis~ DOW 1989/1991

janski , swjatojanski

Hornjoserbsce flex   •  rjanušk|i schön
Hornjoserbsce flex   •  rjanuš m Schönling