Ł
flex   •  jadrojt|y

siehe Deutsch kernig DOW 1989/1991

jadriw|y ; ~e drjewo, ~a strowota, ~a rěč

(Holz) jadrojty

(markig, derb) jakn|y ; ~y hórski lud, ~a ludowa serbšćina

(kräftig) sylny , kruty

Deutsch

Jadebusen TermGeo Subst NP: Gewässer

flex Jadeski flex zaliw m

Deutsch

Jade DOW 1989/1991

jada

Deutsch

Jadebusen Datowa banka geografiskich eksonymow

flex Jadeski zaliw

zaliw flex Jady

Deutsch

Bajadere DOW 1989/1991

bajadera

Deutsch

Najade DOW 1989/1991

najada , nymfa , wódna žona

Deutsch

Plejaden DOW 1989/1991

Plejady plt , veralt. Baby plt

Deutsch

Ems-Jade-Kanal Datowa banka geografiskich eksonymow

flex Emsko-jadeski kanal

Hornjoserbsce flex   •  bajader|a ~y f Bajadere (indiska rejowarka)
Hornjoserbsce flex   najad|a ~y f 1. myt. Najade (žórłowa nymfa); 2. cool. Najade (rěčna a hatna zakłapnica)
Hornjoserbsce flex   •  najadow|y Najaden-
Hornjoserbsce flex   •  druhorjadnosć f (→ druhorjadny) substantivische Ableitung von druhorjadny
Hornjoserbsce flex   •  nadrjadowanosć f (→ nadrjadowany) substantivische Ableitung von nadrjadowany
Hornjoserbsce flex   •  rjadnosć f (→ rjadny) substantivische Ableitung von rjadny
Hornjoserbsce flex   •  rjadowanosć f (→ rjadowany) substantivische Ableitung von rjadowany
Hornjoserbsce flex   •  wotrjadnosć f (→ wotrjadny) substantivische Ableitung von wotrjadny
Hornjoserbsce flex   •  zwjadłosć f (→ zwjadły) substantivische Ableitung von zwjadły
Hornjoserbsce flex   •  zwjadnjenosć f (→ zwjadnjeny) substantivische Ableitung von zwjadnjeny
Hornjoserbsce flex   jadr|o ~a n 1. Kern; ~o města Stadtkern; 2. Kernstück
Hornjoserbsce flex   •  jadrownik ~a m bot. Kerngehäuse
Hornjoserbsce flex   •  jadrow|y Kern-; ~a milinarnja Kernkraftwerk; ~e brónje pl Kernwaffen; ~e mydło Kernseife
flex   •  jadrow|a

siehe Deutsch Kerninformatik TermInf Subst

flex jadrowa flex informatika f

siehe Deutsch Kernfusion SNL Subst

flex jadrowa flex fuzija f

flex jadrowe flex zjednoćenje n

flex zjednoćenje n jadrow

flex zjednoćenje n atomowych jadrow

flex   •  jadrow|e

siehe Deutsch Kernfusion SNL Subst

flex jadrowa flex fuzija f

flex jadrowe flex zjednoćenje n

flex zjednoćenje n jadrow

flex zjednoćenje n atomowych jadrow

siehe Deutsch Kernspaltung SNL Subst

flex atomowe flex šćěpjenje n

flex 2 nuklearne flex šćěpjenje n

flex jadrowe flex šćěpjenje n

flex   •  jadrow|y

siehe Deutsch Brutreaktor SNL Subst

flex jadrowy flex reaktor m

siehe Deutsch Kerntest SNL Subst

flex atomowy flex test m

flex 2 nuklearny flex test m

flex jadrowy flex test m

flex   •  jadr|o n

siehe Deutsch Inselkern TermGeo Subst

flex jadro n kupy

flex kupowe flex jadro n

siehe Deutsch Ortskern SNL Subst

flex jadro n sydlišća

flex jadro n wsy

flex srjedźišćo n sydlišća

flex srjedźišćo n wsy

flex   •  jadrobrónjow|y

siehe Deutsch Kernwaffenbasis DOW 1989/1991

baza j~ych / a~ych brónjow / bróni , selt. jadrobrónjowa baza

Quelle: Kern~ DOW 1989/1991

jadrowy

siehe Deutsch Kernwaffentest DOW 1989/1991

test z j~ymi / z a~ymi brónjemi , selt. jadrobrónjowy test

Quelle: Kern~ DOW 1989/1991

jadrowy

flex   •  jadrofyzikalisk|i

siehe Deutsch kernphysikalisch DOW 1989/1991

jadrofyzikaliski

Quelle: Kern~ DOW 1989/1991

jadrowy

flex   •  jadroslědźersk|i

siehe Deutsch Kernforschungsinstitut DOW 1989/1991

jadroslědźerski institut

Quelle: Kern~ DOW 1989/1991

jadrowy

Hornjoserbsce flex   •  mjadr|o ~a n med. Star; šěre ~o (↕ katarakta) grauer Star; zelene ~o (↕ glawkom) grüner Star
Hornjoserbsce flex   •  bjezjadrow|y kernlos
flex   •  wjacejadrow|y

siehe Deutsch Mehr-Kerne-Modell TermGeo Subst

flex wjacejadrowy flex 1 model m

Hornjoserbsce flex   •  bró|ń ~nje f Waffe; jadrowe ~nje pl Kernwaffen
Hornjoserbsce flex   •  mydł|o ~a n Seife; kupanske ~o Badeseife; jadrowe ~o Kernseife
Hornjoserbsce flex   •  přećiwnik ~a m Gegner, Widersacher; ~ jadroweje energije Kernkraftgegner
Hornjoserbsce flex   •  Jadran ~a m (skr. → Jadranske morjo) die Adria
Hornjoserbsce flex   •  jadransk|i adriatisch; Jadranske morjo das Adriatische Meer
Hornjoserbsce flex   •  jadriwosć ~e f Kernigkeit
Hornjoserbsce flex   •  jadriw|y kernig, gehaltvoll
Hornjoserbsce flex   •  jadrješkat|y Kern-; ~y sad Kernobst
Hornjoserbsce flex   •  jadrješk|o ~a n dim. Kernlein
flex   •  Jadransk|e

siehe Deutsch Adriatisches Meer TermGeo Subst NP: Gewässer

flex Adriatiske flex morjo n

flex Adrija f

flex Jadranske flex morjo n

siehe Deutsch Adria SNL Subst Adriatisches Meer

flex Adrija f

flex Jadranske flex morjo n

flex Adrijatiske flex morjo n

flex Jadran m

siehe Deutsch Adriatisches Meer SNL Subst Adria

flex Adrija f

flex Adrijatiske flex morjo n

flex Jadranske flex morjo n

flex Jadran m

flex   •  Jadran m

siehe Deutsch Adria SNL Subst Adriatisches Meer

flex Adrija f

flex Jadranske flex morjo n

flex Adrijatiske flex morjo n

flex Jadran m

siehe Deutsch Adriatisches Meer SNL Subst Adria

flex Adrija f

flex Adrijatiske flex morjo n

flex Jadranske flex morjo n

flex Jadran m

flex   •  jadrješkow|y

siehe Deutsch Kernobst DOW 1989/1991

póčkaty / jadrješkaty / póčkowy / jadrješkowy sad

Quelle: Kern~ DOW 1989/1991

jadrowy

Hornjoserbsce flex   •  wujadr|ić ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p auskernen
flex   •  bjezjadrješkat|y

siehe Deutsch kernlos DOW 1989/1991

bjezpóčkaty , bjezpóčkowy , bjezjadrješkaty , bjezjadrješkowy

Quelle: Kern~ DOW 1989/1991

jadrowy

flex   •  bjezjadrješkow|y

siehe Deutsch kernlos DOW 1989/1991

bjezpóčkaty , bjezpóčkowy , bjezjadrješkaty , bjezjadrješkowy

Quelle: Kern~ DOW 1989/1991

jadrowy

flex   •  wujadrj|eć ip

siehe Deutsch entkernen DOW 1989/1991

wujadrić p , wujadrjeć

(Früchte) wupóčkować p / ip

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!