Ł
Hornjoserbsce     •  ćma indekl. dunkel, finster; wonka je ~ draußen ist es dunkel

Hornjoserbsce   flex   •  ćm|a ~y f Dunkelheit, Finsternis; po ćmě nach der Finsternis; ale póćmje in der Dunkelheit‚ im Finstern

Hornjoserbsce flex   •  čmačk|a ~i f Backpflaume
Hornjoserbsce flex   čmačka|ć ~m, ~š ip (↕ mlaskać) 1. schnalzen; 2. schmatzen
Hornjoserbsce flex   •  čmačkow|y Backpflaumen-
flex   •  čmačk|ać ip

siehe Deutsch katschen SNL Verb

flex mlaskać ip

flex čmačkać ip

Hornjoserbsce flex   •  korčm|a ~y f Gasthaus, Gastwirtschaft
Hornjoserbsce flex   •  połćm|a ~y f Halbdunkel
flex   •  korčm|a f

siehe Deutsch Trinkstube SNL Subst

flex pijernja f

flex korčma f

Hornjoserbsce flex   •  korčmar ~ja m Gastwirt
Hornjoserbsce flex   •  korčmar|ić ~ju, ~iš, pret ~jach, ~ješe ip Gastwirt sein
Hornjoserbsce flex   •  korčmark|a ~i f Gastwirtin
Hornjoserbsce flex   •  korčmarsk|i Gastwirts-
Hornjoserbsce flex   •  korčmarstw|o ~a n Gastwirtschaftsgewerbe
flex   •  CNC-mašin|a f

siehe Deutsch CNC-Maschine TermInf Subst

flex   •  dokorčmar|ić p

siehe Deutsch einstellen DOW 1989/1991

1.

(abstellen, stellen) stajić p , stajeć ; koleso do kólnje ~, časnik prawje ~

(abstellen) wotstajić p , wotstajeć ; awto do garaže ~

(Parameter) nastajić p , nastajeć ; radijo na druhi sćelak ~

2.

(anstellen) přistajić p , přistajeć

3.

sich e.

a)

(ankommen) přiń|ć ~du p , dóń|ć ~du p

b)

(entstehen) nasta|ć ~nje p , nastawać ; wulka nuza bě ~ła

4.

(beenden) zastajić p , zastajeć , zasta|ć ~nu p / přesta|ć ~nu p što činić / z čim ; zawod je swoje dźěło zastajił, z pospytami přestać, přestać pospyty činić; die Arbeit als Gastwirt e. dokorčmarić p

5.

sich auf etw. e. so nastajić , so nastajeć , so měć / so złožować p|očeć ~óčnu p / ip / počinać po čim

6.

(Rekord) wurunać p , zastajić

flex   •  korčmarjec|y||~

siehe Deutsch Wirtsleute DOW 1989/1991

1.

(v. Gaststätte) korčmarjecy , korčmarscy

2.

(Vermieter) přenajerjo

3.

(Besitzer) hospodar ~ja a hospoza

Quelle: Wirts~ DOW 1989/1991

hosćićelski , žiwićelski

flex   •  pjećmarkowk|a f zestarjowace

siehe Deutsch Fünfmarkschein DOW 1989/1991

pjećhriwnowka , pjećhriwnak , veraltd. pjećhriwnar ~ja , pjećmarkowka

Quelle: Fünf~ DOW 1989/1991

pjeć

  •  smjerćmało

siehe Deutsch herzlich DOW 1989/1991

1.

(innig) wutrobit|y ; ~e přećelstwo, ~y poměr mjez maćerju a dźowku

(tiefempfunden) wutrobn|y ; ~e sobužarowanje; herzlichen Dank kemšacy dźak

(gütig) lub|y , dušn|y ; wy sće tak ~i ke mni; hruby, ale luby

(aufrichtig) sprawn|y , z wutroby ; ~je so dźakować, z wutroby dobry

2.

a)

h. gern smjerćrady , radlubje , lubjerad

b)

h. wenig, h. schlecht u. ä. smjerćmało , smjerćhubjeny u. ä.

Hornjoserbsce flex   •  korčmarjow|y ... des Gastwirtes
Hornjoserbsce   Kač|a Korčm|a ~eje ~y f ON Entenschänke; wobydler ~eje ~y Einwohner von Entenschänke