zakładna forma słowaAriana
SgDuPl
NomArianaArianjeAriany
GenArianyArianowArianow
DatArianjeArianomajArianam
AccArianuArianjeAriany
Instr (z/ze)ArianuArianomajArianami
Loc (wo)ArianjeArianomajArianach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej