zakładna forma słowaApolonija
SgDuPl
NomApolonijaApolonijiApolonije
GenApolonijeApolonijowApolonijow
DatApolonijiApolonijomajApolonijam
AccApolonijuApolonijiApolonije
Instr (z/ze)ApolonijuApolonijomajApolonijemi
Loc (wo)ApolonijiApolonijomajApolonijach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej