zakładna forma słowaAlfred
SgDuPl
NomAlfredAlfredajAlfredojo
GenAlfredaAlfredowAlfredow
DatAlfredejAlfredomajAlfredam
AccAlfredaAlfredowAlfredow
Instr (z/ze)AlfredomAlfredomajAlfredami
Loc (wo)AlfredźeAlfredomajAlfredach
VocAlfredo
Alfredźe
11
1 wokatiw runa so nominatiwej