zakładna forma słowaAgneta
SgDuPl
NomAgnetaAgnećeAgnety
GenAgnetyAgnetowAgnetow
DatAgnećeAgnetomajAgnetam
AccAgnetuAgnećeAgnety
Instr (z/ze)AgnetuAgnetomajAgnetami
Loc (wo)AgnećeAgnetomajAgnetach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej