Ł

pytaj leksemy ze samsnej fleksiju kaž rjećaz m

Hornjoserbsce flex   •  absces ~a m med. Abszess
Hornjoserbsce flex   •  afiks ~a m rěč. Affix
Hornjoserbsce flex   •  agens ~a m Agens
Hornjoserbsce flex 1   •  aide-mémoire ~a m Aide-Mémoire
Hornjoserbsce flex 2   •  aids ~a m med. Aids
Hornjoserbsce flex   •  akantus ~a m bot. Akanthus
Hornjoserbsce flex   •  akcidens ~a m Akzidens (připadne, njebytostne)
Hornjoserbsce flex   •  akcidens ~a m hudź. (↕ přesadźowanske znamješko) Akzidens
Hornjoserbsce flex 1   •  algoritmus ~a m Algorithmus
Hornjoserbsce flex   •  Amaconas ~a m der Amazonas (rěka w Južnej Americe)
Hornjoserbsce flex 1   •  ampere ~a m Ampere
Hornjoserbsce flex 2   •  ananas ~a m Ananas
Hornjoserbsce flex   •  anis ~a m bot. (↕ kopr) Anis
Hornjoserbsce flex   •  anus ~a m med. Anus
Hornjoserbsce flex   •  apendiks ~a m (*↑ přidawk) Appendix
Hornjoserbsce flex   •  apendiks ~a m med. Appendix (wači přiwisk)
Hornjoserbsce flex   •  aplaws ~a m (*↑ přiklesk) Applaus
Hornjoserbsce flex   •  aprikozowc ~a m bot. Aprikosenbaum
Hornjoserbsce flex 1   •  atlas ~a m Atlas (zběrka kartow); awtowy ~ Autoatlas
Hornjoserbsce flex 1   •  atlas ~a m Atlas (płat)
Hornjoserbsce flex 1   •  Atlas ~a m der Atlas (horiny w sewjerozapadnej Africe); Wysoki ~ der Hohe Atlas
Hornjoserbsce flex   •  awers ~a m Avers (prědnja strona pjenjeza)
Hornjoserbsce flex   •  awiz ~a m Avis (nawěšk, zdźělenka)
Hornjoserbsce flex   •  awtobus ~a m Autobus
Hornjoserbsce flex   •  bahnjenc ~a m bot. Sumpfporst
Hornjoserbsce flex   •  bałmowc ~a m bot. Baumwollstrauch
Hornjoserbsce flex   •  bambus ~a m bot. Bambus
Hornjoserbsce flex   •  bananowc ~a m bot. Bananenbaum
Hornjoserbsce flex   •  banjowc ~a m bot. Kürbispflanze
Hornjoserbsce flex   •  bas ~a m Bass (hudźbny nastroj)
Hornjoserbsce flex   •  bas ~a m hudź. Bass (hłós)
Hornjoserbsce flex   •  benefic ~a m Benefiz
Hornjoserbsce flex   •  Benelux ~a m (skr. → Beneluxske staty) Benelux
Hornjoserbsce   Běł|y Chołmc ~eho ~a m ON Weißkollm
  1. flex   •  Běł|y mas.
  2. flex   •  Chołmc ~a m mas.
Hornjoserbsce   Běł|y Šepc ~eho ~a m der Weiße Schöps (rěka we Łužicy)
  1. flex   •  Běł|y mas.
  2. flex   •  Šepc ~a m mas.
Hornjoserbsce flex   •  biceps ~a m anat. Bizeps
Hornjoserbsce flex   •  błyskawc ~a m Wetterstrahl
Hornjoserbsce flex   •  blabowc ~a m bot. (↕ blabkaty kwět) Rachenblütler
Hornjoserbsce flex   •  blachowc ~a m Blechtopf
Hornjoserbsce flex   •  blidotenis ~a m (↕ blidowy tenis) Tischtennis
Hornjoserbsce flex   •  blues ~a m Blues
Hornjoserbsce flex   •  bokorys ~a m Seitenriss
Hornjoserbsce flex   •  bombowc ~a m Bomber; tryskowy ~ Düsenbomber
Hornjoserbsce flex   •  boraks ~a m chem. Borax (wjazba bora)
Hornjoserbsce flex   •  borgis ~a m ćišć. Borgis (pismowy stopjeń)
Hornjoserbsce flex   •  Bosporus ~a m Bosporus (mórska wužina pola Instanbula)
Hornjoserbsce flex   •  bozowc ~a m bot. Fliederstrauch
Hornjoserbsce flex   •  brěškowc ~a m bot. Pfirsichbaum
Hornjoserbsce flex   •  brězowc ~a m Birkenreis, Birkenrute
Hornjoserbsce flex   •  brónjenc ~a m (↕ brónidło / wubróń) Harnisch
Hornjoserbsce flex   •  brónjenc ~a m (↕ brónidło / wubróń) Rüstung, Ritterrüstung
Hornjoserbsce flex   •  brus ~a m Wetzstein
Hornjoserbsce flex   •  brus ~a m (↕ žaha) Schliff, Schlief (w chlěbje)
Hornjoserbsce   Buenos Aires ~a m ON Buenos Aires (stolica Argentinskeje)
Hornjoserbsce flex   •  buksowc ~a m bot. Buchsbaum
Hornjoserbsce flex   •  bus ~a m Bus; linijowy ~ Linienbus
Hornjoserbsce flex   •  business ~a m Business
Hornjoserbsce flex   •  butrobas ~a m Butterfass
Hornjoserbsce flex   •  Bycanc ~a m hist.||ON Byzanz
Hornjoserbsce flex   •  bypass ~a m med. Bypass
Hornjoserbsce flex 1   •  byte ~a m Byte
Hornjoserbsce flex   •  cachorowc ~a m bot. Riedgras
Hornjoserbsce flex   •  Cannes ~a m ON Cannes (město w Francoskej)
Hornjoserbsce flex   •  Caracas ~a m ON Caracas (stolica Venezuele)
Hornjoserbsce flex   •  Celebes ~a m Celebes (jedna z Wulkich Sundaskich kupow)
Hornjoserbsce flex   •  Celovec ~a m ON Klagenfurt (krajna stolica Korutanskeje)
Hornjoserbsce flex 1   •  celsius ~a m Celsius
Hornjoserbsce flex   •  cirkumfleks ~a m Zirkumflex
Hornjoserbsce flex   •  cirkus ~a m Zirkus; pućowanski ~ Wanderzirkus
Hornjoserbsce flex   •  cirokumulus ~a m meteor. Zirrokumulus (homołka)
Hornjoserbsce flex   •  cirostratus ~a m meteor. Zirrostratus (smuhata mróčel)
Hornjoserbsce flex   •  cirus ~a m meteor. Zirrus (pjerkojta mróčel)
Hornjoserbsce flex   •  citronowc ~a m bot. Zitronenbaum
Hornjoserbsce flex   •  Commonwealth ~a m das Commonwealth (zhromadźenstwo statow bywšeho britiskeho swětoweho mócnarstwa)
Hornjoserbsce flex   •  cross ~a m Cross
Hornjoserbsce flex   •  cyc ~a m Zitze
Hornjoserbsce flex   •  cyklus ~a m Zyklus; přednoškowy ~ Vortragszyklus
Hornjoserbsce flex   •  cynowc ~a m geol. Zinnerz
Hornjoserbsce flex   •  čajowc ~a m bot. Teestrauch
Hornjoserbsce    flex   •  čas ~a m Zeit; ~ kćěwa Blütezeit; ~ wotjězda Abfahrtszeit; ~ zastojnstwa Amtszeit; (na) ~ žiwjenja zeitlebens‚ lebenslang; ~ wob ~ von Zeit zu Zeit; je wulki ~ es ist höchste Zeit; kak na ~u je? wie spät ist es?
Hornjoserbsce    flex   •  čas ~a m Frist; ~ je wotběžał die Frist ist abgelaufen
Hornjoserbsce flex   •  časopis ~a m Zeitschrift
Hornjoserbsce flex   •  Čerkes ~a m Tscherkesse
Hornjoserbsce flex   •  čerwjowc ~a m bot. Knäuelgras, Knaulgras
Hornjoserbsce flex   •  čěpc ~a m lud. Kinnschleife (dźěl narodneje drasty)
Hornjoserbsce flex   •  čěpc ~a m lud.||reg. (*↑ měca) Haube (dźěl narodneje drasty)
Hornjoserbsce flex   •  čěpc ~a m anat. (↕ žwanc) Netzmagen
Hornjoserbsce flex   •  čistopis ~a m Reinschrift
Hornjoserbsce flex   •  čórbas ~a m Bottich, Fass
Hornjoserbsce   Čorn|y Chołmc ~eho ~a m ON Schwarzkollm
  1. flex 2   •  Čorn|y mas.
  2. flex   •  Chołmc ~a m mas.
Hornjoserbsce   Čorn|y lěs ~eho ~a m der Schwarzwald
  1. flex 2   •  Čorn|y mas.
  2. flex   •  lěs ~a m mas.
Hornjoserbsce   Čorn|y Šepc ~eho ~a m der Schwarze Schöps (rěka we Łužicy)
  1. flex 2   •  Čorn|y mas.
  2. flex   •  Šepc ~a m mas.
Hornjoserbsce flex   •  črjopjenc ~a m Scherbenhaufen
Hornjoserbsce flex   •  črjopjenc ~a m (↕ sypanišćo / sypnišćo / wotsypnišćo) Schuttplatz, Schuttabladeplatz
Hornjoserbsce flex   •  čronowc ~a m (↕ zadni zub) Backenzahn
Hornjoserbsce flex   •  ćernjowc ~a m bot. Brombeerstrauch
Hornjoserbsce flex 1   •  ćělc ~a m bot. Klette
Hornjoserbsce flex 1   •  ćělc ~a m (↕ mužik / račk) Steg (na trunatym instrumenće)
Hornjoserbsce flex   •  ćis ~a m bot. Eibe
Hornjoserbsce flex   •  ćmowjenc ~a m fig. dunkles Loch, finsteres Loch

Jenož prěnje 100 zapiskow so pokazuje!