zakładna forma słowanjesprawnosć
SgDuPl
Nomnjesprawnosćnjesprawnosćinjesprawnosće
Gennjesprawnosćenjesprawnosćownjesprawnosćow
Datnjesprawnosćinjesprawnosćomajnjesprawnosćam
Accnjesprawnosćnjesprawnosćinjesprawnosće
Instr (z/ze)njesprawnosćunjesprawnosćomajnjesprawnosćemi
Loc (wo)njesprawnosćinjesprawnosćomajnjesprawnosćach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej