#WortTrennung TeX(soblex)Info
1wikowawi•ko•wa
2wikowajwi•ko•waj
3wikowewi•ko•we
4wikowehowi•ko•we•ho
5wikowejwi•ko•wej
6wikowejewi•ko•we•je
7wikowejuwi•ko•we•ju
8wikowemuwi•ko•we•mu
9wikowiwi•ko•wi
10wikowo-wi•ko•wo-
11wikowohwi•ko•woh
12wikowomwi•ko•wom
13wikowuwi•ko•wu
14wikowywi•ko•wy
15wikowychwi•ko•wych
16wikowymwi•ko•wym
17wikowymajwi•ko•wy•maj
18wikowymiwi•ko•wy•mi